NĪCENIEKI DEJO VĀCIJĀ

14. jūlijā agrā rīta stundā vidējās paaudzes deju kolektīva „Nīca” dejotāji atgriezās no Vācijas, kur no 8.-11. jūlijam kopā ar Grobiņas jauniešu deju kolektīvu „Spararats” piedalījās Eiropas folkloras festivālā. Festivāls Bitburgā tradicionāli tiek rīkots ik gadu kopš 1965. gada un tiek uzskatīts par lielāko Vācijas folkloras festivālu. Šogad bija aicinātas delegācijas no Vācijas, Francijas, Nīderlandes, Slovākijas, Itālijas, Indonēzijas, Igaunijas, Latvijas, Lielbritānijas un Portugāles. Latviju pārstāvēja JDK „Spararats” Ingas Papirtes vadībā, VPDK „Nīca” Marutas Puķītes vadībā un mūziķu kapela Ilzes Rītiņas vadībā. Skatīt fotogrāfijas

ATKLĀJ ROTAĻU LAUKUMU BĀRTAS IELĀ

Neskatoties uz mazliet lietaino laiku, Bārtas ielas pagalmā 18.jūlija vakarā valdīja priecīgs noskaņojums – kopā ar pirātiem tika atklāts SIA “Ksil Baltic”ierīkotais rotaļu laukums. Pašvaldības deputāts, sētas iedzīvotājs un Annas tētis Mārtiņš Sīlis saņēma daudz pateicības vārdu par veiksmīgi īstenoto un Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstīto projektu. M.Sīlis teica paldies visiem atbalstītājiem, bet bērniem vēlēja rotaļāties un arī saudzēt jaunās iekārtas. Rotaļu laukuma kopējās izmaksas ir 4678,33Ls, no kurām 10% sedz pašvaldība. Šis ir jau ceturtais rotaļu laukums novadā, kura tapšanā izmanto projektu līdzekļus. Skatīt fotogrāfijas

APSTIPRINA NĪCAS NOVADA ĢERBONI

Noslēdzies pēdējais posms novada ģerboņa tapšanā. Ņemot vērā iedzīvotāju aptaujas rezultātus,  14.jūlijā novada domes sēdē pašvaldības deputāti apstiprināja mākslinieku Ilzes Lībietes un Jura Ivanova izstrādāto ģerboni – Nīcas vainagu zelta krāsā uz sarkana pamata. Ģerboņa izstrāde sākās pagājušā gada augustā, kad iedzīvotāji tika aicināti ieteikt idejas – ko vēlētos redzēt novada ģerbonī. No vairākām mākslinieku izstrādātajām skicēm Heraldikas komisija par piemērotākajām atzina ar Nīcas vainagu, uzsverot, ka tā ir unikāla novada atpazīšanas zīme, jo šāds zīļu vainags vēl ir tikai Bārtai. Novada dome pateicas iedzīvotājiem par atsaucību un izsaka cerību, ka izvēlēto ģerboni pieņemsim par savējo un leposimies ar to.

VEIKSMĪGI AIZVADĪTAS NĪCAS TRADĪCIJU DIENAS

Veiksmīgi aizvadītas Nīcas Tradīciju dienas, kas pirmo reizi pulcēja apmeklētājus divu dienu garumā. Atzinīgi vārdi uzklausīti par daudzveidīgām aktivitātēm ne vien pieaugušajiem, bet arī bērniem, Jūrmalciema atvērtību apmeklētājiem un svētdienīgo noskaņu skaistajos dārzos. Lasīt vairāk Skatīt fotogrāfijas

JŪRMALCIEMĀ ATKLĀJ FOTOIZSTĀDI

Zvejnieku svētku priekšvakarā Jūrmalciema sabiedriskajā centrā atklāja fotomākslinieka Ulda Brieža darbu izstādi. Apmēram puse no darbiem tapusi Jūrmalciemā, tādēļ ciema ļaudis ar lielu interesi vēroja fotogrāfijas, kur atpazina sevi, kaimiņus un draugus. Pasākuma idejas autore jūrmalciemniece Arta Vecbaštika, sveicot mākslinieku, uzsvēra, ka izstāde ir laba iespēja iepazīstināt jaunos ļaudis ar ciema vēsturi. Fotogrāfijas rosināja apmeklētājus dzīvām sarunām. Izstādi Jūrmalciema sabiedriskajā centrā varēs apskatīt līdz 10.augustam. Skatīt fotogrāfijas

UZSĀKTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDE

Uzsākta Nīcas novada teritorijas plānojuma izstrāde 2012.-2024.gadam. Rakstisko priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas termiņš – no š.g. 27.jūnija līdz 22.augustam. Lasīt vairāk Veidlapa priekšlikumiem

PLUDMALĒ UZSTĀDA PĀRĢĒRBŠANĀS KABĪNES

Trīs vietās pludmalē – Jūrmalciemā, Bernātos pret “Zaļo staru” un pret atpūtas vietu un stāvlaukumu, kas atrodas tālāk uz dienvidiem –  uzstādītas pārģērbšanās kabīnes. Tās pašvaldības uzdevumā izgatavoja vietējais galdnieks Andis Reķēns.

SAKĀRTO VIDI

Nīcas centrā tiek sakārtota vide iedzīvotāju drošības nodrošināšanai. Pavasarī pēc iedzīvotāju ierosinājuma kāpnēm pie novada domes ēkas tika uzstādītas margas, kas īpaši svarīgi vecākiem ļaudīm. Tagad vīri atjauno arī pašas kāpnes. Tās  laika apstākļu ietekmē bija kļuvušas gājējiem bīstamas. Savukārt SIA “A-Land” strādnieki veic asfalta bedrīšu remontu.

RĪKO METĀLLŪŽŅU IZSOLI

Nīcas novada dome rīko publiskas personas kustamas mantas izsoli – metāllūžņi (aptuvens kopējais svars – 36 tonnas), 8 mazuta tvertnes ar aptuvenu kopējo svaru 53,7 tonnas, kurās atrodas aptuveni 100 tonnas mazuta un mazuta atlieku, 1 ķieģeļu sūkņu māja un 4 mazuta tvertņu pamati, kas atrodas Nīcas novada Nīcas pagastā pie katlu mājas un Otaņķu pagastā pie katlu mājas. Skatīt izsoles noteikumus

PĒTA NĪCENIEKU IZLOKSNI

No 27. līdz 29. jūnijam jau trešo reizi Nīcas pagastā notika Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta pētnieku un studentu zinātniskā ekspedīcija. Tās mērķis bija noskaidrot nīcenieku valodas īpatnības, kā arī studentiem praktizēties darbā ar teicējiem. Ekspedīcijas dalībnieki tikās ar vairākām jūrmalciemniecēm un nīceniecēm sarunās par tradicionālo virtuvi. Jaunieši uzņemti viesmīlīgi un sarunas raisījušās  interesantas. No Jūrmalciemā dzirdētā pārsteidzis neierasts ēdienu salikums – ļoti salda maizes zupa ēsta kopā ar sālītu siļķi. Materiāli rudenī tiks apkopoti.

TIEKAS DZIMTAS KOKU VEIDOTĀJI

Ap 400 cilvēku no Nīcas, Liepājas, Grobiņas, kā arī ārzemju latvieši no Austrālijas, Vācijas un Kanādas Nīcas Senlietu krātuvē rūpīgi iepazinās ar izstādē “Mēs nākam no savām saknēm” izvietotajiem 14 dzimtas kokiem. 21. jūnijā uz izstādes noslēgumu tika aicināti dzimtas koku veidotāji. Viņi pastāstīja par darbu tapšanu un interesantākajiem atklājumiem. Senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga patiecās visiem par savu darbu uzticēšanu un simboliski loterijas veidā katram dāvināja stādus košumdārziem, lai arī tie dzen saknes. Skatīt fotogrāfijas

APSTIPRINA SKIČU PROJEKTU

20.jūnijā novada domē notika apvienotā komiteju sēde. SIA „Vegi eco” pārstāvis Ģirts Folmanis iepazīstināja ar biogāzes koģenerācijas stacijas skiču projektu. Deputāti to apstiprināja. Uz sēdi bija aicināts arī plānotās stacijas tuvākais kaimiņš Mārtiņš Lūks.

SAŅEM JAUNUS TAUTASTĒRPUS

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Nīcas pašvaldības atbalstītā projekta „Nīcas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana” ietvaros saņemti 25 jauni Nīcas tautastērpu komplekti, ko vairāku mēnešu garumā darināja Rīgas firma SIA “ANVIAM”. Tērpos posīsies Nīcas sieviešu kora dalībnieces. Viņu līdzšinējie  svētku tērpi ir kalpojuši 35 gadus.  Tautastērpi Nīcas un Otaņķu etnogrāfiskajiem kolektīviem vēl top. Skatīt fotogrāfijas

PROJEKTA NOSLĒGUMA KONFERENCE

20. jūnijā Nīcas kultūras namā notiek Eiropas reģionālās attīstības fonda finansēta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta „Aktīvā tūrisma attīstība pierobežas reģionā” LLI-037 noslēguma konference, kurā kā klausītāji piedalījās visu četru projekta partneru – Palangas pilsētas, Klaipēdas reģiona, Nīcas un Rucavas novadu – kā arī kaimiņu pašvaldību tūrisma uzņēmēji un pakalpojumu sniedzēji, pašvaldību administrāciju, iestāžu un citu organizāciju tūrisma attīstības plānotāji un koordinatori, teritorijas plānotāji, kā arī visi citi interesenti,  kuru aizraušanās ir velotūrisms un aktīva atpūta. Lasīt vairāk Skatīt fotogrāfijas

IZRĀDA SEVI RĪDZINIEKIEM

12.jūnijā Rīgā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā notika Novadu diena. Nīcas novadu tajā pārstāvēja trīs kolektīvi. Nīcas un Otaņķu etnogrāfiskie ansambļi izdziedāja savas skanīgās dziesmas Kurzemes sētā, apmeklētājus noskaņojot gaidāmajai Jāņu dienai. Savukārt rokdarbu pulciņa “Vēlziedes” dalībnieces piedāvāja rīdziniekiem savus darinājumus. Skatīt fotogrāfijas

ATGĀDINĀJUMS ZVEJNIEKIEM

Nīcas novada dome atgādina zvejniekiem, ka līdz š.g. 30.jūnijam pie saimniecības vadītāja Normunda Brīvuļa (63489488, 29445200) jāizņem zvejas nomas tiesību līgumi, kā arī jānorēķinās.