KULTŪRAS NAMĀ ATGRIEŽAS DZĪVĪBA

Emocionālā gaisotnē, skanot dzejai un dziesmām aktrises Sigitas Jevgļevskas izpildījumā, notika Nīcas kultūras nama atvēršanas svētki pēc remonta. Piesaistot Eiropas finansējumu, paveikti apjomīgi darbi, izņemot lielo skatītāju zāli. Sanākušie atzīmēja, ka kultūras nama telpas tagad ir ne vien skaistas, bet arī siltas un mājīgas. Iestādes vadītāja Agija Kaunese īpašu paldies par ieguldīto darbu teica projektu vadītājai Lienei Otaņķei un Diānai Ansulei. Lasīt vairāk /Skatīt fotogaleriju – KULTŪRAS PASĀKUMI/

IDEJAS NĪCAS NOVADA ĢERBONIM

Nīcas novada dome saka paldies 45 iedzīvotājiem, kas atsaucās aicinājumam un iesniedza savas idejas Nīcas novada ģerbonim. Daļa ieteikumu bija ļoti nopietni izstrādāti, pat ar pievienotām skicēm. Savukārt bērni jaunajā tūrisma informācijas centrā aktīvi iesaistījās ģerboņu zīmēšanā.  Pašvaldības Kultūras, izglītības, sporta un sociālo lietu komitejas sēdē deputāte Inguna Lībeka izlozēja, ka solīto Nīcas novada domes balvu – maltīti motelī „Nīcava” baudīs anketas iesniedzējs Andrejs Geslers. Lai ģerboņa izveidē iesaistītos iespējami daudz novada iedzīvotāju, ideju iesniegšanas termiņš pagarināts līdz š.g. 22.oktobrim. Aizpildītas anketas iemest ierosinājumu kastītēs Nīcas novada domē, Tūrisma informācijas centrā, Nīcas vidusskolas bibliotēkā, Otaņķu pagasta pārvaldē, Rudes pamatskolā, kā arī ierakstot ģerboņa idejas mājas lapas ierosinājumu logā vai atsūtot aizpildītu anketu pa e-pastu gunita.sime@nica.lv Skatīt ģerboņa veidlapu

AICINA DARBĀ SPECIĀLISTUS

Nīcas novada dome Eiropas sociālā fonda finansēta projekta „Speciālistu piesaiste Nīcas novada pašvaldības administrācijas kapacitātes stiprināšanai” ietvaros aicina darbā:  teritorijas plānotāju, projekta vadītāju un finanšu ekonomistu. Lasīt vairāk

ĀBOLU DEGUSTĀCIJA “MELDROS”

Saulainā un jaukā 3. oktobra rītā Otaņķu pagasta z/s „Meldri E.B.” saimnieks Eglons Brūns bija sarīkojis ābolu degustāciju. Vispirms viņš iepazīstināja ar augļu dārzu, pastāstīja par augļu koku vainagu veidošanu un paša izveidotajiem hibrīdiem. Pēc tam saimnieks aicināja nobaudīt un izvērtēt hibrīdu šķirnes, atbildēja uz apmeklētāju jautājumiem, kā arī cienāja ar paša ražoto ekoloģisko produkciju: sulām, sīrupiem un tējām.

Atklāj Nīcas tūrisma informācijas centru

Uz jaunā, ilgi gaidītā un lolotā tūrisma informācijas centra atklāšanu bija pulcējies liels skaits apmeklētāju. 2.oktobrī ne vien būvnieki parakstīja dokumentus par objekta nodošanu ekspluatācijā, bet arī notika svinīga lentes griešana, pateikšanās projekta tapšanā iesaistītajiem ļaudīm un jaunās ēkas apskate. Lasīt vairāk /Skatīt fotogaleriju – PROJEKTI/

INFORMĀCIJA UZŅĒMĒJIEM

Nīcas novada dome 09.09.2010. sēdē pieņēma lēmumu nodot nomā pašvaldības īpašumu „Katlu māja” (kad. Nr. 6480 007 0 134; ēka un zeme) Rudes ciemā, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā. Saņemts viens pieteikums nomas tiesību izmantošanai mēbeļu ražotnes iekārtošanai. Citus interesentus nomas tiesību izmantošanai lūdzam pieteikties līdz 2010.gada 12.oktobrim Otaņķu pagasta pārvaldē vai Nīcas novada domes administrācijā, pieteikumā norādot nomas mērķi.

IZDOD SKOLĒNU DZEJAS KRĀJUMU

Nīcas vidusskolā Dzejas dienas atzīmēja, rīkojot dzejas stundu un izdodot trīs jauno dzejnieku dzejoļu krājumu. Skolā iesietajā izdevumā “Es gribu novērtēt to, kas man pieder…” apkopoti 12.klases skolnieces Evijas Otaņķes un 11.klases skolnieku Ditas Dīķes un Ingus Eglīša darbi. Viņu skolotājas Iveta Rone un Vineta Baltaiskalna pastāstīja, ka jaunieši jau agrāk atklājuši savu talantu, bet šis ir pirmais publiskais viņu dzejas pasākums. /Skatīt fotogaleriju – NĪCAS VIDUSSKOLĀ/

IEVĒL SKOLĒNU VALDES PREZIDENTU

28.septembrī Nīcas vidusskolā notika Skolēnu valdes un prezidenta vēlēšanas, kas ik gadu ir nopietns un atbildīgs pasākums. Vēlēšanās piedalījās 216 vēlētāji: 5.-12.klašu skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki. Par skolēnu valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Dāvis Leiteris. Viņa vietnieki šogad būs Dāvis Brikmanis un Sandis Svilis. Vēl Skolēnu valdē darbosies Sintija Eglija, Ilze Latakaite, Evija Otaņķe un Līva Paulauska.

Apbalvoti konkursa „Sējējs 2010” laureāti

24. septembrī RĪGĀ VEF kultūras pilī zemkopības ministrs J. Dūklavs paziņoja konkursa „Sējējs 2010” laureātus un veicināšanas balvas saņēmējus – lauksaimniekus, lauku uzņēmējus un mazpulcēnus. No Nīcas novada veicināšanas balvu saņēma Otaņķu pagasta z/s „Meldri E.B.” īpašnieks Eglons Brūns, un tieši savā 70.dzimšanas dienā. Iespaidos dalījās novada uzņēmējdarbības konsultante Dzintra Biteniece.

TIEKAS PUĶU DRAUGI

Šovasar konkursa “Sakoptākā Nīcas novada viensēta 2010” vērtēšanas komisija – Inga Šenfelde, Gunta Vecpils, Diāna Ansule, Vineta Jušķevica -skatīja 18 novada dārzus un 6 sabiedriskās iestādes. 26.septembrī Nīcas novada dome un vērtētājas visus aicināja uz godināšanas pasākumu viesu mājā “Šķiperi”. Galveno balvu ieguvējiem tika dāvātas lāpstas, lai atkal var rakt un veidot jaunas dobes. Turpinājumā visi pavadīja laiku, baudot laša zupu, skatoties dārzu fotouzņēmumus, atceroties Latvijas puķu draugu saietu un vienkārši baudot jauku atvasaras pēcpusdienu. /Skatīt fotogaleriju – NĪCAS DĀRZI/ Lasīt vairāk

SĀK IEKĀRTOT JAUNĀS TELPAS

Tūrisma koordinatore Diāna Ansule steidz iekārtot jauno tūrisma informācijas centru agrākajā pienotavas ēkā. Jaunās mēbeles samontētas, tagad tikai glīti jāsakārto dokumentu mapes un citas darbam noderīgās lietas. Lai jaunās telpas kļūtu mājīgākas, jāiekurina kamīns. 2.oktobrī, vēlēšanu dienā, pulksten 12.00 novada iedzīvotāji un viesi tiek aicināti uz centra atklāšanu. /Skatīt fotogaleriju – VISS PLŪST, VISS MAINĀS/

SPORTO, SPĪTĒJOT VĒJAM

18.septembrī vairāk nekā pussimts aktīva dzīvesveida piekritēju pulcējās Bernātos, lai piedalītos pasākumā “3Bernātiem”. Lielākā interese bija par volejbolu, futbolu un orientēšanās sportu. Visveiksmīgāk kontrolpunktus atrada un šķēršļu joslu pārvarēja bernātnieks Edgars Sprūds. Daudz jautrības bija ģimeņu stafetēs. Neskatoties uz rudenīgo laiku, sacensības beidzās tikai ap septiņiem vakarā. Daudziem vēl pietika spēka izklaidēties diskotēkā. /Skatīt fotogaleriju – SPORTS/

BĒRNI PRIECĀJAS PAR MĀJDZĪVNIEKIEM

PII  “Spārīte” 3. un 4. grupas bērni viesojās Otaņķu pagasta “Spirēnu”mājās. Nodarbībās skolotājas par dzīvniekiem var  stāstīt tikai teorētiski, tādēļ tiek organizētas mācību ekskursijas, lai bērni redzētu  dzīvniekus arī dabā. Lielākā daļa  pirmsskolēnu pirmo reizi redzēja trusīšus un nūtrijas. Paldies Ralfam Vēverim par atsaucību un teicamu “gida” darbu savā sētā !

IEPAZĪSTAS AR JAUNĀKAJĀM TEHNOLOĢIJĀM

14.septembrī SIA “Vides investīciju fonds” Nīcas novadā rīkoja izbraukuma semināru, lai iepazīstinātu interesentus ar sekmīgi realizētiem vides projektiem. Novada domes zālē konsultants Dzintars Vjakse un SIA “Vega 1” būvdarbu vadītājs Andris Vilciņš iepazīstināja ar mūsdienīgām bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas ierīcēm, bet Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāja Anda Veidele – ar siltumsūkņu izmantošanu pašvaldības sabiedrisko ēku siltumapgādes nodrošināšanai. Pēc pusdienām apmeklētāji devās  apskatīt jaunās tehnoloģijas to atrašanās vietās. /skatīt fotogaleriju – PROJEKTI/

SAKOPJ BĀRTAS UPI

“Sofijas laivas” 12. septembrī rīkoja ikgadējo rudens talku ar mērķi sakopt Bārtas upi un populārākās atpūtas vietas, savācot atpūtnieku “piemirstās”  lietas. 20 talcinieki 9 kilometrus mēroja 8 laivās. Tika savākti 25 maisi un piepildīti 2 konteineri. “Sofijas laivas” saka lielu paldies visiem, kas piedalījās un aicina turpmāk katram pašam aiz sevis savākt atkritumus. /Skatīt fotogaleriju – DABA/


AICINA DĀVINĀT SKOLĀ NODERĪGAS LIETAS

Paldies tiem, kuri atsaucās aicinājumam un dāvināja mūsu bērniem skolā noderīgas lietas !

Lūdzam vēl katru ģimeni pārskatīt savu skolasbērnu mantas  un varbūt, ka atrodas lietas, kas jūsu bērnam vairs nav nepieciešamas, bet citiem ļoti  noderētu. Mūsu skolā ir bērni, kuriem jau tagad, uzsākot skolu, trūkst paši elementārākie skolas piederumi: sporta apģērbs un apavi, darba burtnīcas , klades, rakstāmpiederumi, rudens sezonas apģērbs, apavi. Jūsu dāvinājumus gaidīsim Nīcas  sociālajā dienestā  vai bāriņtiesā līdz 20. septembrim.

Nīcas Bērnu un ģimenes lietu komisijas vārdā – Daira Eglīte