VEIKALS JAUNĀS TELPĀS

1.martā Jūrmalciema “Ievās” veikalu atvēra SIA “Smaragda”. Pirmajā dienā bija īpaši daudz pircēju. Viņi priecājās, ka tagad var labi apskatīt un izvēlēties preces. Veikala īpašniece Daira Bērtiņa apmeklētājiem bija sarūpējusi cienastu un pārsteigumus. Pirmā pircēja Indra Reķēna tika pie jaunas iepirkumu somas.  Dairas Bērtiņas veikaliņš agrāk atradās privātās telpās, bet tagad tās tiek nomātas pašvaldības glīti izremontētajā ēkā. Pēc veikala “Tev” likvidēšanas pašvaldība izsludināja konkursu uz telpām “Ievās” ar nosacījumu – veikala ierīkošanai. Interesenti bija vairāki, bet pieteicās tikai D.Bērtiņa. Atklāšanas dienā darbīgo jūrmalciemnieci sveica arī pašvaldības vadītājs Agris Petermanis. Skatīt fotogrāfijas

IEPAZĪSTAS AR PAŠVALDĪBAS DARBU

1.martā Nīcas vidusskolas 9.klašu skolēniem sociālo zinību stunda notika Nīcas novada domē. Viņa apmeklēja domes administrācijas darbiniekus viņu darba kabinetos un uzzināja, kādus pienākumus katrs ikdienā veic. Novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis pastāstīja par pašvaldības galvenajiem darba virzieniem un kārtību, kā tiek pieņemti domes lēmumi. Skatīt fotogrāfijas

APSPRIEŽ SADARBĪBAS IESPĒJAS AR ZEMESSARDZI

Krīzes dēļ ir mainījusies likumdošana un atjaunota daļa no agrākajām zemessardzes funkcijām – līdzdalība sabiedriskās kārtības nodrošināšanā. 1.martā Nīcas novada domes darbinieki tikās ar Zemessardzes 44.kājnieku bataljona amatpersonām, lai pārrunātu Nīcas novada domes un zemessardzes sadarbību iespējamo plūdu gadījumā, sabiedriskās kārtības nodrošināšanā masu pasākumos, kāpu zonā, Bernātu un Papes dabas parku teritorijās. Konkrēta vienošanās par sadarbību notiks pēc apspriesto aktivitāšu saskaņošanas ar juristu.

SKAN BALSIS

24.februārī notika novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis”. Savu dziedātprasmi  sniedza 8 kolektīvi  no Nīcas vidusskolas un Rudes pamatskolas.  I pakāpes diplomus un ļoti līdzvērtīgu sniegumu uzrādīja Nīcas vidusskolas 5.-9.klašu meiteņu vokālais ansamblis un 5.klases trio (skolotāja Līga Amerika-Ansiņa). Izvērtējot dziesmu sarežģītību un dziedāšanas nianses, 12.martā Grobiņā vokālās mūzikas konkursa „Balsis” Kurzemes vēsturiskajā novada konkursā Nīcas novadu žūrija uzticēja pārstāvēt 5.klases trio – Ulrikai Kairei, Anetei Latakaitei un Justīnei Siksnai. Lasīt vairāk

Skatīt fotogrāfijas

PUIŠI NOORGANIZĒ HOKEJA TURNĪRU

26.februārī uz Upmaļciema dīķa notika vietēja mēroga hokeja turnīrs “Graužam ledu”, ko noorganizēja Dzintars un Jānis Budnovici. Ideja viņiem radās pēc  turnīra “Mistērija Liepāja”, kurā paši piedalījās. Kopumā turnīrā piedalījās 6 komandas, un visas spēlēja PRO grupā. Īpašu cīņas sparu izrādīja paši mazākie dalībnieki no komandas “Pingvīni”, kuri bija vecumā līdz 13 gadiem, bet spēlēja pret vecākiem spēlētājiem. Turnīra čempiona titulu ieguva komanda  “Vājprāts”, bet arī pārējās komandas sīvi cīnījās par godalgām. 2.vietu ieguva komanda “Kick-ass”, bet bronzu-  “Siržu lauzēju klubs”. Turnīrs noritēja  ļoti labi, arī spēlētāji bija apmierināti un gaida nākošo posmu. Īpašu paldies sakām Uldim Lapiņam un Andai Veidelei, kā arī pārējiem, kuri palīdzēja turnīra organizēšanā. Skatīt fotogrāfijas

SKATUVES RUNAS KONKURSS

17. februārī Nīcas vidusskolā notika skatuves runas konkurss. Piedalījās skolēni no Nīcas vsk. un Rudes pamatskolas. 10 skolēni no dažādām vecuma grupām katrs runāja gan dzeju, gan prozas darbu. Visaugstāko vērtējumu un iespēju piedalīties konkursa nākošajā (reģionālajā) kārtā Liepājā ieguva viens skolnieks –  Eduards Grenovskis(12. kl.) Lasīt vairāk

Skatīt fotogrāfijas

EKSKURSIJA UZ KONSERVU CEHU

Rudes 1.-6.klašu skolēni devās izzinošā ekskursijā „Kas burciņai vēderā?” uz SIA “O-Rika” konservu cehu. Skolēni ar interesi iepazina konservu (tobrīd –soļankas) sagatavošanas, sterilizēšanas, fasēšanas un uzglabāšanas procesus Pateicoties ražotnes darbinieku dāsnumam, izziņas process turpinājās, degustējot sulas un gurķīšus. Lasīt vairāk

Skatīt fotogrāfijas

ĒNU DIENĀ GŪTA NODERĪGA PIEREDZE

Šobrīd aktuāla tēma vidusskolēniem ir profesijas izvēle, tādēļ Nīcas vidusskolas 12. klases skolēni projektu nedēļā devās gan uz „Karjeras centru”, gan piedalījās Ēnu dienā. Projektu nedēļas noslēgumā katram skolēnam vajadzēja prezentēt  iegūtos secinājumus klasesbiedriem, audzinātājai un skolas administrācijai. Lasīt vairāk

Skatīt fotogrāfijas

PANĀKUMI MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDĒS

Nīcas vidusskolas matemātiķi uzrādījuši labus panākumus olimpiādēs: 10.klases skolniece Sabīne Daina Kirkiže ieguva 1.vietu, bet Dāvis Brikmanis – 3.vietu savas klases grupā (skolotāja Ingrīda Dejus),  11.klases skolniece Klinta Bahmane – 1.vietu  11.klašu grupā (skolotāja Sarmīte Čirkše), 5.klases skolēns Rodijs Ronis – 3.vietu (skolotāja Ingrīda Dejus). Atzinības ieguva Emīls Jansons, 6.kl. (skolotāja Vaira Laure),  Nauris Rokjāns, 7.kl.(skolotāja Ingrīda Dejus), Arnis Bukovskis, 8.kl. (skolotāja Sarmīte Čirkše). Sabīnes un Klintas darbi nosūtīti uz Valsts olimpiādes posmu.

VAI TĀ IR  LATVIJAS “VIZĪTKARTE”?

Saņemta VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Liepājas nodaļas vadītājas B.Kampmanes parakstīta atbilde uz Nīcas novada domes vēstuli, kurā prasīts izskaidrot situāciju par plānotajiem remontdarbiem vai rekonstrukciju šosejas posmā Nīca – Rucava: „Autoceļa A11 „Liepāja –Lietuvas robeža” ikdienas uzturēšana tiek veikta atbilstoši MK noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” prasībām. Lasīt vairāk

SENIORI GODAM PĀRSTĀV NOVADU

Rīgā dienas centrā “Ābeļzieds” 9.februārī notika Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda (LKIF) un Rīgas domes organizētā programmas “Atbalsts Rīgas senioriem” prezentācija. Kā vienīgie pārstāvji, kas pagājušajā gadā īstenoja LKIF atbalstīto projektu programmā “Veselībai un dzīvespriekam”, bija uzaicināti mūsu senioru biedrības “Ziedēt arī atvasarā” pārstāvji. Biedrības vadītāja Anna Mūrēna iepazīstināja ar projekta gaitā paveikto, bet vokālie ansambļi un rokdarbnieces uzskatāmi nodemonstrēja nīcenieku dzīvesprieku un možumu. Tā bija pārliecinoša novada atpazīstamības veidošana. Skatīt fotogrāfijas

VĒTRA NOLAUŽ PRIEDI

Pēdējās vētras spēku nav izturējusi simtgadīga priede Bernātos. Tā nokritusi, sabojājot laipu, kas ved uz pludmali. Tiek strādāts, lai koku novāktu un vietu sakoptu. Skatīt fotogrāfijas

LEDUS BĀRTĀ IR SAKUSTĒJIES

Siltais laiks ir darījis savu – biezā ledus kārta kūst un lūzt. Ječupītes ieteka no ledus ir jau brīva, bet virzienā uz Bārtas tilta pusi zemledus  makšķerniekiem vairs nav ko darīt. Abpus tiltam gan šodien pusdienlaikā vēl bija ledus sega. Skatīt fotogrāfijas

VAR APSKATĪT SKOLĒNU DARINĀJUMUS

Nīcas kultūras namā līdz 28.februārim var apskatīt tradicionālo izstādi “Gadalaiki”. Tie ir kultūras nama pulciņu – Mārikas Niedolas vadītās radošās darbnīcas “Flora” un Daces Virsnieces vadītā keramikas pulciņa audzēkņu darbi. Darbus lielākoties darinājuši sākumskolas vecuma bērni, taču tie ir rūpīgi, glīti, pat profesionāli.

Skatīt fotogrāfijas

IZCILI PANĀKUMI

2. februārī Rudes pamatskolas 5. – 9. klašu vokālais ansamblis – Aiva Kupše, Rūta Spriedēja, Edīte un Marta Mokorenko -piedalījās latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās „Lakstīgala 2011” Kurzemes novada II kārtā Kuldīgā un izcīnīja 2.vietu. Sacensībās piedalījās 12 ansambļi no Liepājas, Ventspils, Talsu un Kuldīgas rajoniem. Sākumā sacensības noritēja nopietnā atmosfērā, kur bez apdomāšanās laika, bija uzreiz jādzied obligātās dziesmas un jāzina senvārdi, bet turpinājums jau sekoja atbrīvoti spraigā un atjautīgā atmosfērā. Skatīt fotogrāfijas

SVEČU DIENA RUDĒ

Februāra pirmā nedēļa Rudes sākumskolā noslēdzās ar Sveču dienas pasākumu, ko vadīja 7. klases mazpulcēni: Laima Zvirbule, Zane Spriedēja, Oskars Grasmanis un Armands Liepa. Katrs sākumskolas skolēns uz pasākumu ieradās ar interesantu sveci un dzejoli. Daudzi skolēni bija sacerējuši savus dzejoļus par svecēm. Pasākumā tika minētas mīklas, ticējumi un gatavoti svečturīši. Noslēgumā katrs zīmēja savu fantāzijas sveci. Skatīt fotogrāfijas