LABA DĀVANA SVĒTKOS

2.decembrī Liepājā izdevniecības „Zvaigzne” grāmatnīcā notika nīcenieka rakstnieka Ērika Kūļa stāstu grāmatas „To stāsti rudenim” atvēršanas svētki. Tajā apkopoto stāstu varoņi „dzīvo, strādā, cieš un mīl Bārtas krastos”. Svētku pasākumā vairākus grāmatas fragmentus lasīja aktieris Edgars Pujāts. Šī grāmata varētu būt lieliska dāvana ikvienam grāmatu cienītājam, bet jo īpaši – nīceniekam.

ADA SMALKUS NĪCAS RAKSTUS

Rokdarbu pulciņa „Vēlziedes” dalībnieces aizrāvušās ar Nīcas etnogrāfisko rakstu pētīšanu un ieadīšanu zeķēs un cimdos. Nu top ļoti krāšņi, smalki un etnogrāfiski precīzi izstrādājumi. Par to ļoti gandarīta ir Tautas daiļamata meistare Regīna Kalniņa, kas ik pa laikam čaklajām rokdarbniecēm dod padomus. Skatīt foto

DĀVINA DAKSTIŅUS MUIŽAS KLĒTS JUMTAM

Andris Bumbulis bija viens no atsaucīgajiem novadniekiem, kas  Nīcas muižas klēts jumta atjaunošanai dāvināja senos dakstiņus. Kad viņš uzzināja, ka trūkst seno dakstiņu, viņš nekavējoties deva ziņu par vēlmi dāvināt savā sētā saglabātos ap 500 gabalus. Tie kādreiz kalpojuši Otaņķu pagasta Banažu ciema „Kāšu” māju pirtiņai. Nīcas novada dome pateicas par dakstiņu dāvināšanu arī Artūram Šķuburam. Vairāk informācijas decembra “Nīcas Novada Vēstīs”.

APGŪST KAIMIŅU VALODAS

Nīcas vidusskolas 9.a un 9.b klases skolēni kopā ar skolotājām Ivetu Roni, Vitu Dzērvi un direktora vietnieci Antru Šakali  10.decembrī piedalījās Lietuvas Ārlietu ministrijas atbalstītajā projektā „ Lietuva un Latvija – kaimiņi bez robežām” sadraudzības pasākumā Kretingas rajona Grūšlauķes skolā. Abu skolu skolēni ar drāmas metodes palīdzību apguva tautas pasakas un vēlāk  savas aktierprasmes un jauniegūtās valodas zināšanas skolēni lieliski parādīja kopīgajā darbu prezentācijā. Organizētās aktivitātes veicināja viņu ieinteresētību par kaimiņu valodas un kultūras iepazīšanu. Skatīt foto

SVEICIENS NO VALSTS PREZIDENTA

Saņemts Valsts prezidenta Valda Zatlera apsveikums Nīcas novada ļaudīm: “Priecīgus, labām domām un darbiem piepildītus Ziemassvētkus! Lai Jaunajā gadā izdodas izjust prieku par apkārt esošām, bet vēl nepamanītām lietām! Lai izdodas ieraudzīt un izmantot visas mums sniegtās iespējas!”

JAUNAJĀ GRĀMATĀ PAR NĪCENIEKU KOLEKCIJĀM

8.decembrī Rīgā tika organizēta jaunās grāmatas „111 privātie muzeji un kolekcijas Latvijā” atvēršana. Starp 111 “grāmatas varoņiem” iekļuvuši arī četri Nīcas novada privātie muzeji un kolekcijas – Rogu ģimenes motociklu kolekcija, Gitas Vanagas Jūrmalciema kolekcija „Jūrmalnieku senatne”, Regīnas Kalniņas Nīcas tautastērpu darbnīca un Vecvagaru ģimenes dzirnakmeņu kolekcija Bernātos. Grāmata izdota sadarbībā ar AS „Lauku Avīze”, tās autore ir ilggadēja „Lauku Avīzes” žurnāliste Ilze Būmane. Grāmatā ir aprakstīti visdažādākie muzeji un privātkolekcijas, kuras atrodamas gan Kurzemē, gan Latgalē, gan Vidzemē un Zemgalē.

„MAZU BRĪDI PIRMS…”

5.decembra pēcpusdienā Otaņķu tautas namā valdīja rosība. Cilvēki pulcējās uz kristīgās mūziķu grupas „Crescendo” koncertu. Grupas sastāvā spēlēja astoņi mūziķi  ar dažādiem mūzikas instrumentiem. Ar skaistām dziesmām koncertu kuplināja operdziedātāja Elīna Zālīte-Raituma. Dvēsele lidoja līdzi skaistajām mūzikas skaņām. Šī bija laba iespēja biedrībai „Ugunskurs” pulcēt kopā ģimenes un vientuļos cilvēkus, lai mirkli atpūstos no ikdienas darbiem un izrautos no vientulības. Lasīt vairāk

DODOT GŪTAIS – NEATŅEMAMS

Ir Adventes laiks, kad katra sirdī ielīst labestības gaisma un gribas izdarīt kaut ko labu… Nīcas  Bērnu un ģimenes lietu komisija aicina  novada uzņēmējus un katru labo cilvēku dalīties  līdzjūtībā un mīlestībā,  dāvinot Ziemassvētku prieku tiem bērniem, kam pat cukurs ir neaizniedzams gardums! Sarūpētās dāvanas  gaidīsim līdz 20. decembrim  Nīcas sociālā dienesta telpās. Prieku sagādās gan saldumi un augļi, gan rotaļlietas un grāmatas, gan cimdi un zeķītes, viss, kas nāk no tīras  sirds.

IEMĒĢINA JAUNO AUTOBUSU

Ar 1.decembri sāk kursēt jaunais skolēnu autobuss. Ikdienā tas vedīs Kalnišķu un Jūrmalciema skolēnus, bet pirmajā dienā ar to izbraukt bija iespēja   pilnīgi visiem Nīcas vidusskolas skolēniem. Par ieguldīto darbu projekta īstenošanā skolēni pateicās pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājai Lienei Otaņķei. Pirmie braucēji – 1.un 2.klašu skolēni – atzina, ka autobuss ir skaists, ērts un klusi brauc. /Skatīt fotogaleriju – PROJEKTI/

GADA NOSLĒGUMS TŪRISMA UZŅĒMĒJIEM

3.decembrī pulksten 17 viesu namā Chill Inn  Bernātos tiksies novada tūrisma uzņēmēji, lai pārrunātu 2010.gadā paveikto un iezīmētu nākotnes darbus. Tikšanās reizē tūrisma koordinatore Diāna Ansule prezentēs aizvadītās sezonas Tūrisma informācijas centra statistikas datus. Piedalīsies arī pašvaldības vadītājs Agris Petermanis un Attīstības nodaļas vadītāja Liene Otaņķe.

TOP ZIEMASSVĒTKU KARTĪTE

Novada skolās noslēdzies Ziemassvētku kartītes zīmējumu konkurss.   Pēc izvērtēšanas par rūpīgāk izstrādāto un piemērotāko atzīts Rudes pamatskolas 6.klases skolnieces Lauras Ziemeles zīmējums, kurā attēlots stilizēts Nīcas tautastērpa vainaga rotājums, bet rūpīgs vērotājs egles zaros pamanīs arī eņģelīšu klātbūtni. Darbs nodots rūpnieciskai kartīšu izgatavošanai, ar ko pašvaldības vārdā tiks sveiktas iestādes un privātpersonas, taču ikviens uzzinās arī autores vārdu. Šāds konkurss notika jau astoto gadu.

ATKLĀJ LIELO EGLI

Līdz ar pirmajām sniega pārslām Nīcas centrā tika uzstādīta egle, lai tumšajā laikā ikvienam radītu priecīgāku Ziemassvētku gaidīšanas laiku, bet 28.novembrī Ziemassvētku vecīša uzdevumā Nīcā bija ieradies  rūķis. Viņš bērniem iemācīja burvju vārdus un visiem kopā izdevās iedegt Lielo egli. Bērni minēja rūķa uzdotās mīklas un gāja rotaļās. Skatīt fotogalerijas – /VISS PLŪST, VISS MAINĀS/ un /KULTŪRAS PASĀKUMI/

SVĒTKI AR MUZIKĀLU IZRĀDI

Apritējuši 20 gadi, kopš darbu uzsāka Nīcas mūzikas skola. 28.novembrī  skolas jubileja tika atzīmēta ar muzikālu izrādi “Sarkangalvītes dzimšanas diena”. Pirmie vērtētāji ģenerālmēģinājumā bija bērnudārza bērni, bet svētku dienā skatītāju rindās lielākoties bija audzēkņu vecāki. Izrādes tapšanā ieguldīts liels darbs, tādēļ to plānots parādīt arī kaimiņu skolu audzēkņiem. /Skatīt fotogaleriju – NĪCAS MŪZIKAS SKOLĀ/

JAUNS SKOLĒNU AUTOBUSS

Nīcas novads ir viena no pašvaldībām, kas skolēnu pārvadājumiem 16.novembrī Rīgā saņēma jaunu četrdesmitvietīgu autobusu Šveices atbalsta programmā. Autobusa izmaksas ir 136 779,73 lati, no kuriem 10% ir pašvaldības līdzfinansējums. Jaunais autobuss sāks kursēt pēc maršruta saskaņošanas. /Skatīt fotogaleriju – PROJEKTI/

LATVIJAS DZIMŠANAS DIENĀ

Izvērtējot iedzīvotāju iesniegtās aptaujas anketas, Nīcas novada domes deputāti pieņēma lēmumu Latvijas dzimšanas dienas sarīkojumā balvas “Par mūža devumu” Nīcai un Otaņķiem pasniegt Jānim Vilsonam un Zentai Bērtiņai, goda nosaukumu “Gada novadnieks” piešķirt Sandrai un Aivaram Vadoņiem, bet nomināciju “Labais darbs Nīcas novadam” – Montai Sprūdei un Gitai Vanagai. Vēl svētkos bija Harija Ozola un Santas Zapackas koncerts un demonstrēja īsfilmu par gada nozīmīgāko pasākumu Nīcas novadā – Latvijas puķu draugu saietu.  Ko novada ļaudis novērtē /Skatīt fotogaleriju – KULTŪRAS PASĀKUMI/

AICINA UZ IZSTĀDI

Nīcas senlietu krātuvē apskatāma jauna izstāde “NĪCA LATVIJĀ ” – par nīceniekiem – brīvības cīnītājiem, Latvijas Valsts prezidentu vizītēm Nīcā un citiem saistītiem jautājumiem. Krātuves vadītāja Gita Vanaga ir gandarīta, ka novada ļaudis ir atsaucīgi un papildina krātuvi ar senām lietām, atklāj līdz šim nedzirdētas vēstures lappuses. Īpaši viņa aicina ciemos vecos ļaudis, kas varētu palīdzēt noskaidrot senajās fotogrāfijās redzamo.