CENU IZPĒTE

09.01.2019.
Cenu izpēte Nr.CI-2019-02
“Meža kopšanas cirsmu skiču izgatavošanu un cirsmu piedāvājumu cenas noteikšana”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.01.2019. plkst.14:00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv
NOTEIKUMI
Zemes robežu plāns
Meža apsaimniekošanas plāns

______________________________________________________________

02.01.2019.
Cenu izpēte Nr.CI-2019-01
“Īpašuma novērtējuma pakalpojuma izmaksas”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.01.2019. plkst.14:00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv
NOTEIKUMI
Robežu plāns
Zemesgrāmata
14.01.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Interbaltija”
Līgumcena bez PVN EUR 150,00

______________________________________________________________

11.12.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-21
„Pašvaldības informatīvā izdevuma „Nīcas Novada Vēstis” drukāšana”.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.12.2018. plkst.14.00
Kontaktpersona:Gunita Šime, tālr. 29105652. epasts: gunita.sime@nica.lv
NOTEIKUMI
19.12.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “TALSU TIPOGRĀFIJA”
Līgumcena bez PVN EUR 4845,00

______________________________________________________________

06.12.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-20
“Nīcas sporta laukuma projektēšana(adrese Nīcas vidusskola, Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads)”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.12.2018. plkst.14:00
Kontaktpersona: Ingars Kalējs, tālrunis 26174896, e-pasts: ingars.kalējs@nica.lv
NOTEIKUMI
Pielikums Nr.3
Atbilde
07.01.2019. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “VCI”
Līgumcena bez PVN EUR 9600,00

______________________________________________________

23.11.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-19
“Portatīvo datoru iegāde Nīcas novada domei”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.11.2018. plkst.14:00
Kontaktpersona: Uģis Volkovs, tālrunis 26418933, e-pasts: ugis.volkovs@nica.lv
NOTEIKUMI
04.12.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Elektronikas tirdzniecība un apkopes centrs”
Līgumcena bez PVN EUR 2472,00

___________________________________________________

19.10.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-18
“Īpašuma novērtējuma pakalpojuma izmaksas”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.10.2018. plkst.14:00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv
NOTEIKUMI
Inventarizācija dzīvoklim
05.11.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Eiroeksperts”
Līgumcena bez PVN EUR 123,97
 _______________________________________________
15.10.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-17
“Augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna uzmērīšana un  izgatavošana pašvaldības autoceļam “Dzintariņš – Baltijas jūra” Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.10.2018. plkst.14:00
Kontaktpersona: Evita Kalēja, tālrunis 63452253, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv
NOTEIKUMI
25.10.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 315,00
 

___________________________________________

19.09.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-16
“Īpašuma ”Zanišķi”novērtējuma pakalpojuma izmaksas”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.09.2018. plkst.14:00
Kontaktpersona: Māra Ādolfa, tālrunis 63452251, e-pasts: mara.adolfa@nica.lv
NOTEIKUMI
28.09.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Vindeks”
Līgumcena bez PVN EUR 150,00
___________________________________________

10.09.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-15
“Īpašuma ”Zanišķi”novērtējuma pakalpojuma izmaksas”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.09.2018. plkst.10:00
Kontaktpersona: Māra Ādolfa, tālrunis 63452251, e-pasts: mara.adolfa@nica.lv
NOTEIKUMI
19.09.2017. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta. 

_________________________________

10.09.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-14
„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde:Nīcas ambulances ēkas jumta seguma maiņa un bēniņu pārseguma siltināšana, Skolas ielā 5,Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads”.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.09.2018. plkst.14.00
Kontaktpersona: Inata Štāle , tālr. 29415662. e-pasts: inata.stale@nica.lv
NOTEIKUMI
21.09.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “EIROPRO”
Līgumcena bez PVN EUR 2500,00

__________________________

07.09.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-13
“Augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna uzmērīšana un izgatavošana īpašumam ”Jūraskāpas” Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.09.2018. plkst.14:00
Kontaktpersona: Evita Kalēja, tālrunis 63452253, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv
NOTEIKUMI
19.09.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 320,00

_____________________________

07.09.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-12
“Augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna uzmērīšana un izgatavošana īpašumam ”Nīcas vidusskola” adrese Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.09.2018. plkst.14:00
Kontaktpersona: Evita Kalēja, tālrunis 63452253, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv
NOTEIKUMI
19.09.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 480,00
 

_____________________

15.08.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-11
“Zemes vienības kadastrālā uzmērīšana”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.08.2018. plkst.10:00
Kontaktpersona: Māra Ādolfa, tālrunis 63452251, e-pasts: mara.adolfa@nica.lv
NOTEIKUMI
23.08.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Latvijasmernieks.lv”
Līgumcena bez PVN EUR 740,00
____________________
23.07.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-10
„Pludmales koka labiekārtojuma elementu – solu, atkritumu urnu, pārģērbšanās kabīņu un infostendu – izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.07.2018. plkst.17.00
Kontaktpersona: Ieva Taurinskaite , tālr. 63452257. e-pasts:ieva.taurinskaite@nica.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
LĪGUMA PROJEKTS
31.07.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar I/K “GABALIŅA DAIŅA DARBNĪCA”
Līgumcena bez PVN EUR 4046,00
____________________
 
18.06.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-09
„Nīcas lauku ambulances foajē telpas remonts, Skolas ielā 5,Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads”.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.06.2018. plkst.10.00
Kontaktpersona: Inata Štāle , tālr. 29415662. e-pasts:ambulance@nica.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
25.06.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Taigers”
Līgumcena bez PVN EUR 3648,58
___________________
 
16.05.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-08
“Būvuzraudzība Nīcas vidusskolas ēdnīcas telpu grupas atjaunošanas būvdarbiem”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.05.2018. plkst.10:00
Kontaktpersona: Liene Bārenīte, tālrunis 29183296, e-pasts: liene.barenite@inbox.lv
NOTEIKUMI
24.05.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Būviecere”
Līgumcena bez PVN EUR 1200,00

_____________

08.05.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-07
“Portatīvo datoru iegāde Nīcas novada dome”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.05.2018. plkst.14:00
Kontaktpersona: Uģis Volkovs, tālrunis 26418933, e-pasts: ugis.volkovs@nica.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
16.05.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Elektronikas tirdzniecība un apkopes centrs”
Līgumcena bez PVN EUR 5395,00

____________

19.04.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-06
“Zemes vienības kadastrālā uzmērīšana”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.04.2018. plkst.10:00
Kontaktpersona: Māra Ādolfa, tālrunis 63452251, e-pasts: zeme@nica.lv
NOTEIKUMI
02.05.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 435,00

_________

16.04.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-05
„Žoga izbūve ap Nīcas novada PII “Spārīte” teritoriju  
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.05.2017.plkst.14:00
Kontaktpersona:Anna Zorjakova, tālrunis 29453148 , e-pasts:berndarzsnica@inbox.lv
NOTEIKUMI
Darbu apjomu tāme
Atbilde-1
Atbilde-2
02.05.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar AS “FAGOS”
Līgumcena bez PVN EUR 9579,43

__________

11.04.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-04
„Būvprojekta izstrāde: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana,Skolas ielā 1, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.04.2018. plkst.14.00
Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālr. 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv, Aldis Čirkšis, tālr. 20245736, e-pasts: aldis.cirksis@nica.lv
NOTEIKUMI
Ēkas atjaunošanas darbu tāme
Būves ekspertīzes atzinums
Atbilde
02.05.2018. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti,jo piedāvātā līgumcena sasniedza Publisko iepirkumu likuma  kārtībā veicamo iepirkumu slieksni.

________

19.02.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-03
„Esošo logu demontāža un jaunu PVC logu uzstādīšana Nīcas lauku ambulancē (23 gab.),Skolas ielā 5,Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads”.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.02.2018. plkst.14.00
Kontaktpersona: Inata Štāle , tālr. 29415662. e-pasts:ambulance@nica.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Pielikums 3. PRECIZĒTS
 Atbilde
26.02.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Kurzemes amatnieks A”
Līgumcena bez PVN EUR 6612,64
 __________
23.01.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-02
Par tiesībām veikt būvuzraudzību ceļa pārbūves darbiem
„Nīcas novada grantēto ceļa posmu būvprojekta izstrāde un būvniecība”.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.02.2018. plkst.10.00
Kontaktpersona:Aigars Veiss, tālr. 25622860. e-pasts:aigars.veiss@nica.lv
NOTEIKUMI
LĪGUMA PROJEKTS
06.02.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “d4m”
Līgumcena bez PVN EUR 8228,00

__________

03.01.2018.
Cenu izpēte Nr.CI-2018-01
„Telpu remonts sabiedriskā centra izveidei Grīnvaltos”.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 11.01.2018. plkst.14.00
Kontaktpersona:Ieva Taurinskaite, tālr. 63452257. epasts:ieva.taurinskaite.nica@gmail.com
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Atbilde
Skaidrojošais apraksts un tehniskie plāni
Atbilde
12.01.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Taigers”
Līgumcena bez PVN EUR 10668,75
 _________
27.12.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-17
„Augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna uzmērīšana un izgatavošana Grīnvaltos,
Nīcas pagastā, Nīcas novadā”.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.01.2018. plkst.14.00
Kontaktpersona:Evita Kalēja, tālr. 63452253. epasts: topo@nica.lv
NOTEIKUMI
04.01.2018. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 976,00
 __________
05.12.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-16
„Pašvaldības informatīvā izdevuma „Nīcas Novada Vēstis” drukāšana”.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.12.2017. plkst.14.00
Kontaktpersona:Gunita Šime, tālr. 29105652. epasts: gunita.sime@nica.lv
NOTEIKUMI
13.12.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Kurzemes Vārds”
Līgumcena bez PVN EUR 4450,44
_________
11.10.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-15
“Īpašuma novērtējuma pakalpojuma izmaksas”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.10.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Māra Ādolfa, tālrunis 63452251, e-pasts: zeme@nica.lv
NOTEIKUMI
17.10.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “LATIO “
Līgumcena bez PVN EUR 82,62
_________
02.10.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-14
“GPS iekārtas uzstādīšana un noma Nīcas novada domes 11 transporta līdzekļiem”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.10.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālrunis 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv
NOTEIKUMI
10.10.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “GSM Apsardze “
Līgumcena bez PVN EUR 1651,00
 _________
18.07.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-13
“Nīcas novada uzņēmējdarbības atbalsta stratēģijas un rīcības plāna izstrāde 2018.-2030.gadam saskaņā ar Tehnisko specifikāciju”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.08.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Vita Liepiņa, tālrunis 20099063, e-pasts: projekti@nica.lv
NOTEIKUMI
Atbilde
Atbilde
07.08.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Ķemers Business and Law Company “
Līgumcena bez PVN EUR 6900,00

______

13.07.2017.

Cenu izpēte Nr.CI-2017-12
“Būvprojekta minimālās sastāvā un būvprojekta izstrāde nekustamā īpašuma „Nīcas klēts” ēkas pārbūvei īpašumā „Nīcas klēts”, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 31.07.2017. plkst. 14:00
Kontaktpersona: Dace Vecbaštika, tālrunis 29458532, e-pasts: turisms@nica.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
14.08.2017. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta
_________
10.07.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-11
“Nīcas ambulances daļējs ieejas mezgla vienkāršotā atjaunošana, Skolas ielā 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.07.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: ambulance@nica.lv
NOTEIKUMI
DARBU APJOMU TĀME
Specifikācija I
Specifikācija II

11.08.2017. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta. 
__________
26.06.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-10
“Nīcas ambulances ieejas mezgla vienkāršotā atjaunošana, Skolas ielā 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.07.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: ambulance@nica.lv
NOTEIKUMI
DARBU APJOMU TĀME
Specifikācija I
Specifikācija II
04.07.2017. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti,jo piedāvātā līgumcena sasniedza Publisko iepirkumu likuma  kārtībā veicamo iepirkumu slieksni.
_________
29.05.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-09
“Teritorijas daļējs labiekārtojums Bārtas ielā 7, Nīcā”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.06.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālrunis 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv
NOTEIKUMI
DARBU APJOMU TĀME
Būvprojekts
21.06.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “‘A-Land”
Līgumcena bez PVN EUR 17939,03

_________

20.04.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-08
„Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes „ Spārīte”
 1.grupas divu telpu remonts “   
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.04.2017.plkst.14:00
Kontaktpersona:Anna Zorjakova, tālrunis 29453148 , e-pasts:berndarznica@inbox.lv
NOTEIKUMI
Darbu apjomu tāme
02.05.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “‘Taigers”
Līgumcena bez PVN EUR 9983,80
  ___________
29.03.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-07
„ Tehniskās dokumentācijas izstrāde Nīcas vidusskolas ēdnīcu telpu grupas atjaunošanas būvdarbiem”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:13.04.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Liene Otaņķe, tālr.29183296, e- pasts:  liene.otanke@inbox.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Tehniskā specifikācija
 19.04.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “‘CON STO”
Līgumcena bez PVN EUR 8000,00

___ _____

14.03.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-06
„Esošo logu demontāža un jaunu PVC logu uzstādīšana Nīcas lauku ambulancei ”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:22.03.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona:Inata Štāle, tālr. 29415662 ,  e-pasts: ambulance@nica.lv
NOTEIKUMI
2.pielikums
3.pielikums
22.03.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “KURZEMES AMATNIEKS A”
Līgumcena bez PVN EUR 4190,49
____________
10.03.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-05
„ Tehniskās dokumentācijas izstrāde Nīcas vidusskolas ēdnīcu telpu grupas atjaunošanas būvdarbiem”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:17.03.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Liene Otaņķe, tālr.29183296, e- pasts:  liene.otanke@inbox.lv
 NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
17.03.2017.pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti,
jo nav iesniegts neviens piedāvājums.
 ____________
10.02.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-04
„Magnetoterapijas iekārtas Easy Qs piegāde Nīcas lauku ambulancei ”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:22.02.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona:Inata Štāle, tālr. 29415662 ,  e-pasts: ambulance@nica.lv
NOTEIKUMI
22.02.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Medserviss-M”
Līgumcena bez PVN EUR 2750,00
 ____________
24.01.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-03
„Aizsargtīklu uzstādīšana Nīcas sporta hallē” 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:01.02.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona:Ingars Kalējs,  tālr. 26174896
NOTEIKUMI
Darbu apjomu Tāme
02.02.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “ODETA AG”
Līgumcena bez PVN EUR 1947,29
 ____________
04.01.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-02
„Zemes  vienību pirmreizējā  kadastrālā uzmērīšana”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:13.01.2017. plkst.13:00
Kontaktpersona:Māra Ādolfa , tālr.634 89 482, e – pasts: zeme@nica.lv
NOTEIKUMI
16.01.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “‘Topoprojekts”
Līgumcena bez PVN EUR 1480,00 
____________
04.01.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-01
„Būvprojekta minimālās sastāvā un būvprojekta izstrāde NĪ „Otaņķu pasts” ēkas pārbūvei par sabiedrisko centru un teritorijas labiekārtošanai īpašumā „Otaņķu pasts”, Otaņķi, Otaņķu pagasts, Nīcas novads.”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:12.01.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Anda Veidele, tālr.29160897, e – pasts: anda.veidele@nica.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
16.01.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar A/S “Būvmeistars”
Līgumcena bez PVN EUR 3950,00
____________
05.12.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-13
„Pašvaldības informatīvā izdevuma „Nīcas Novada Vēstis” drukāšana”.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.12.2016. plkst.14.00
Kontaktpersona:Gunita Šime, tālr. 29105652. epasts: gunita.sime@nica.lv
NOTEIKUMI
13.12.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Kurzemes Vārds”
Līgumcena bez PVN EUR 3911,16 
____________
31.10.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-12
„Īpašuma novērtējuma pakalpojuma izmaksas”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.11.2016. plkst.10.00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 634 89 482, e-pasts:zeme@nica.lv
NOTEIKUMI
zemes-gramata-tosele-3
11.11.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Latio”
Līgumcena bez PVN EUR 61,98
____________
26.10.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-11
„Zemes ierīcības projekta izstrāde un zemes  vienību kadastrālā uzmērīšana”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.11.2016. plkst.13.00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 634 89 482, e-pasts:zeme@nica.lv
Noteikumi
zirnīši
02.11.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 800,00
____________
08.08.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-10
“Īpašuma novērtējuma pakalpojuma izmaksas”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.08.2016. plkst.10.00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 634 89 482, e-pasts:zeme@nica.lv
NOTEIKUMI
2.pielikums
3.pielikums
15.08.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “‘Invest Rīga Liepāja”
Līgumcena bez PVN EUR 140,00
____________
18.05.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-09
Būvprojekta izstrāde gājēju celiņa izbūvei Saules ielā, posmā no Dārzu ielas līdz Nīcas vidusskolai, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.05.2016. plkst.14:00
Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālrunis 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv 
NOTEIKUMI
26.05.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar AS “VCI”
Līgumcena bez PVN EUR 3700,00
___________
18.05.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-08
“Būvprojekta izstrāde laukuma labiekārtojumam pie sporta halles, Skolas ielā 14, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.05.2016. plkst.14:00
Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālrunis 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv 
NOTEIKUMI
26.05.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA”Ielu un ceļu projekti”
Līgumcena bez PVN EUR 1100,00
___________
06.05.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-07
„Zemes  kadastrālā uzmērīšana”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.05.2016. plkst.10:00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63489482, e-pasts: zeme@nica.lv
NOTEIKUMI
16.05.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA”Mertum R”
Līgumcena bez PVN EUR 400.00
___________
11.04.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-06
„Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes „ Spārīte” 4.grupas četru telpu remonts un atdalošās  starpsienas izbūve medmāsas kabinetā”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.04.2016. plkst.14:00
Kontaktpersona:Anna Zorjakova, tālrunis 29453148 , e-pasts: nicasparite@inbox.lv
NOTEIKUMI
Darbu apjomu tāme
Atbildes
25.04.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA”MK Būvniecība”
Līgumcena bez PVN EUR 7205.32
___________
21.03.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-05
“Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.03.2016. plkst.10:00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63489482, e-pasts: zeme@nica.lv
NOTEIKUMI
2.pielikums
3.pielikums
31.03.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “INVEST RĪGA LIEPĀJA”
Līgumcena bez PVN EUR 125,00.
____________
26.02.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-04
„Augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna uzmērīšana un  izgatavošana pašvaldības autoceļam “Kamenes – Paipu dambis” Nīcas pagastā”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.03.2016. plkst.13:00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63489482, e-pasts: zeme@nica.lv
NOTEIKUMI
2.pielikums
08.03.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “IM LATVIJA”
Līgumcena bez PVN EUR 840,00.
____________
15.01.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-03
„Koridora un noliktavas (telpas Nr.51, 61, un 64) vienkāršota atjaunošana Skolas ielā 14, Nīcā” 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.01.2016. plkst.14:00
Kontaktpersona:Baiba Millere, tālrunis 25449086, e-pasts iepirkumi@nica.lv
NOTEIKUMI
Būvdarba apjomu tāme
Būvniecības īstenošanas dokumentācija (precizēts!)
27.01.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Dzintars AB”
Līgumcena bez PVN EUR 11785.86.
____________
12.01.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-02
„Meža cirsmu skiču izgatavošanu  (kailcirtēm)   un cirsmu novērtējuma pakalpojuma izmaksas”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.01.2016. plkst.10:00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63489482, e-pasts: zeme@nica.lv
NOTEIKUMI
PLĀNS
25.01.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “J.J. Mežs”
Līgumcena bez PVN 95,35 EUR/ha .
____________
12.01.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-01
„Meža cirsmu skiču izgatavošanu  (kailcirtēm)   un cirsmu novērtējuma pakalpojuma izmaksas”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.01.2016. plkst.10:00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63489482, e-pasts: zeme@nica.lv
NOTEIKUMI
PLĀNS
25.01.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “J.J. Mežs”
Līgumcena bez PVN 97,35 EUR/ha 
 
 
 
_____________
 
_____________________________________
 

Cenu izpētes 2015. gads

Cenu izpētes 2014. gads

Cenu izpētes 2013. gads

Cenu izpētes 2012. gads