CENU IZPĒTE

 
05.12.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-16
„Pašvaldības informatīvā izdevuma „Nīcas Novada Vēstis” drukāšana”.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.12.2017. plkst.14.00
Kontaktpersona:Gunita Šime, tālr. 29105652. epasts: gunita.sime@nica.lv
NOTEIKUMI
13.12.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Kurzemes Vārds”
Līgumcena bez PVN EUR 4450,44
_________
11.10.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-15
“Īpašuma novērtējuma pakalpojuma izmaksas”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.10.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Māra Ādolfa, tālrunis 63452251, e-pasts: zeme@nica.lv
NOTEIKUMI
17.10.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “LATIO “
Līgumcena bez PVN EUR 82,62
_________
02.10.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-14
“GPS iekārtas uzstādīšana un noma Nīcas novada domes 11 transporta līdzekļiem”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.10.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālrunis 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv
NOTEIKUMI
10.10.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “GSM Apsardze “
Līgumcena bez PVN EUR 1651,00
 _________
18.07.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-13
“Nīcas novada uzņēmējdarbības atbalsta stratēģijas un rīcības plāna izstrāde 2018.-2030.gadam saskaņā ar Tehnisko specifikāciju”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.08.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Vita Liepiņa, tālrunis 20099063, e-pasts: projekti@nica.lv
NOTEIKUMI
Atbilde
Atbilde
07.08.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Ķemers Business and Law Company “
Līgumcena bez PVN EUR 6900,00

______

13.07.2017.

Cenu izpēte Nr.CI-2017-12
“Būvprojekta minimālās sastāvā un būvprojekta izstrāde nekustamā īpašuma „Nīcas klēts” ēkas pārbūvei īpašumā „Nīcas klēts”, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 31.07.2017. plkst. 14:00
Kontaktpersona: Dace Vecbaštika, tālrunis 29458532, e-pasts: turisms@nica.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
14.08.2017. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta
_________
10.07.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-11
“Nīcas ambulances daļējs ieejas mezgla vienkāršotā atjaunošana, Skolas ielā 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.07.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: ambulance@nica.lv
NOTEIKUMI
DARBU APJOMU TĀME
Specifikācija I
Specifikācija II

11.08.2017. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti bez rezultāta. 
__________
26.06.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-10
“Nīcas ambulances ieejas mezgla vienkāršotā atjaunošana, Skolas ielā 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.07.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Inata Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts: ambulance@nica.lv
NOTEIKUMI
DARBU APJOMU TĀME
Specifikācija I
Specifikācija II
04.07.2017. pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti,jo piedāvātā līgumcena sasniedza Publisko iepirkumu likuma  kārtībā veicamo iepirkumu slieksni.
_________
29.05.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-09
“Teritorijas daļējs labiekārtojums Bārtas ielā 7, Nīcā”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.06.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālrunis 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv
NOTEIKUMI
DARBU APJOMU TĀME
Būvprojekts
21.06.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “‘A-Land”
Līgumcena bez PVN EUR 17939,03

_________

20.04.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-08
„Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes „ Spārīte”
 1.grupas divu telpu remonts “   
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.04.2017.plkst.14:00
Kontaktpersona:Anna Zorjakova, tālrunis 29453148 , e-pasts:berndarznica@inbox.lv
NOTEIKUMI
Darbu apjomu tāme
02.05.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “‘Taigers”
Līgumcena bez PVN EUR 9983,80
  ___________
29.03.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-07
„ Tehniskās dokumentācijas izstrāde Nīcas vidusskolas ēdnīcu telpu grupas atjaunošanas būvdarbiem”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:13.04.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Liene Otaņķe, tālr.29183296, e- pasts:  liene.otanke@inbox.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Tehniskā specifikācija
 19.04.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “‘CON STO”
Līgumcena bez PVN EUR 8000,00

___ _____

14.03.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-06
„Esošo logu demontāža un jaunu PVC logu uzstādīšana Nīcas lauku ambulancei ”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:22.03.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona:Inata Štāle, tālr. 29415662 ,  e-pasts: ambulance@nica.lv
NOTEIKUMI
2.pielikums
3.pielikums
22.03.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “KURZEMES AMATNIEKS A”
Līgumcena bez PVN EUR 4190,49
____________
10.03.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-05
„ Tehniskās dokumentācijas izstrāde Nīcas vidusskolas ēdnīcu telpu grupas atjaunošanas būvdarbiem”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:17.03.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Liene Otaņķe, tālr.29183296, e- pasts:  liene.otanke@inbox.lv
 NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
17.03.2017.pieņemts lēmums pārtraukt cenu izpēti,
jo nav iesniegts neviens piedāvājums.
 ____________
10.02.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-04
„Magnetoterapijas iekārtas Easy Qs piegāde Nīcas lauku ambulancei ”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:22.02.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona:Inata Štāle, tālr. 29415662 ,  e-pasts: ambulance@nica.lv
NOTEIKUMI
22.02.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Medserviss-M”
Līgumcena bez PVN EUR 2750,00
 ____________
24.01.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-03
„Aizsargtīklu uzstādīšana Nīcas sporta hallē” 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:01.02.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona:Ingars Kalējs,  tālr. 26174896
NOTEIKUMI
Darbu apjomu Tāme
02.02.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “ODETA AG”
Līgumcena bez PVN EUR 1947,29
 ____________
04.01.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-02
„Zemes  vienību pirmreizējā  kadastrālā uzmērīšana”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:13.01.2017. plkst.13:00
Kontaktpersona:Māra Ādolfa , tālr.634 89 482, e – pasts: zeme@nica.lv
NOTEIKUMI
16.01.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “‘Topoprojekts”
Līgumcena bez PVN EUR 1480,00 
____________
04.01.2017.
Cenu izpēte Nr.CI-2017-01
„Būvprojekta minimālās sastāvā un būvprojekta izstrāde NĪ „Otaņķu pasts” ēkas pārbūvei par sabiedrisko centru un teritorijas labiekārtošanai īpašumā „Otaņķu pasts”, Otaņķi, Otaņķu pagasts, Nīcas novads.”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:12.01.2017. plkst.14:00
Kontaktpersona: Anda Veidele, tālr.29160897, e – pasts: anda.veidele@nica.lv
NOTEIKUMI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
16.01.2017. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar A/S “Būvmeistars”
Līgumcena bez PVN EUR 3950,00
____________
05.12.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-13
„Pašvaldības informatīvā izdevuma „Nīcas Novada Vēstis” drukāšana”.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.12.2016. plkst.14.00
Kontaktpersona:Gunita Šime, tālr. 29105652. epasts: gunita.sime@nica.lv
NOTEIKUMI
13.12.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Kurzemes Vārds”
Līgumcena bez PVN EUR 3911,16 
____________
31.10.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-12
„Īpašuma novērtējuma pakalpojuma izmaksas”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.11.2016. plkst.10.00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 634 89 482, e-pasts:zeme@nica.lv
NOTEIKUMI
zemes-gramata-tosele-3
11.11.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Latio”
Līgumcena bez PVN EUR 61,98
____________
26.10.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-11
„Zemes ierīcības projekta izstrāde un zemes  vienību kadastrālā uzmērīšana”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.11.2016. plkst.13.00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 634 89 482, e-pasts:zeme@nica.lv
Noteikumi
zirnīši
02.11.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Metrum”
Līgumcena bez PVN EUR 800,00
____________
08.08.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-10
“Īpašuma novērtējuma pakalpojuma izmaksas”
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.08.2016. plkst.10.00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 634 89 482, e-pasts:zeme@nica.lv
NOTEIKUMI
2.pielikums
3.pielikums
15.08.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “‘Invest Rīga Liepāja”
Līgumcena bez PVN EUR 140,00
____________
18.05.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-09
Būvprojekta izstrāde gājēju celiņa izbūvei Saules ielā, posmā no Dārzu ielas līdz Nīcas vidusskolai, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.05.2016. plkst.14:00
Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālrunis 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv 
NOTEIKUMI
26.05.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar AS “VCI”
Līgumcena bez PVN EUR 3700,00
___________
18.05.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-08
“Būvprojekta izstrāde laukuma labiekārtojumam pie sporta halles, Skolas ielā 14, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.05.2016. plkst.14:00
Kontaktpersona: Aigars Veiss, tālrunis 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv 
NOTEIKUMI
26.05.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA”Ielu un ceļu projekti”
Līgumcena bez PVN EUR 1100,00
___________
06.05.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-07
„Zemes  kadastrālā uzmērīšana”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.05.2016. plkst.10:00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63489482, e-pasts: zeme@nica.lv
NOTEIKUMI
16.05.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA”Mertum R”
Līgumcena bez PVN EUR 400.00
___________
11.04.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-06
„Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes „ Spārīte” 4.grupas četru telpu remonts un atdalošās  starpsienas izbūve medmāsas kabinetā”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.04.2016. plkst.14:00
Kontaktpersona:Anna Zorjakova, tālrunis 29453148 , e-pasts: nicasparite@inbox.lv
NOTEIKUMI
Darbu apjomu tāme
Atbildes
25.04.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA”MK Būvniecība”
Līgumcena bez PVN EUR 7205.32
___________
21.03.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-05
“Īpašuma  novērtējuma pakalpojuma izmaksas”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.03.2016. plkst.10:00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63489482, e-pasts: zeme@nica.lv
NOTEIKUMI
2.pielikums
3.pielikums
31.03.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “INVEST RĪGA LIEPĀJA”
Līgumcena bez PVN EUR 125,00.
____________
26.02.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-04
„Augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna uzmērīšana un  izgatavošana pašvaldības autoceļam “Kamenes – Paipu dambis” Nīcas pagastā”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.03.2016. plkst.13:00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63489482, e-pasts: zeme@nica.lv
NOTEIKUMI
2.pielikums
08.03.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “IM LATVIJA”
Līgumcena bez PVN EUR 840,00.
____________
15.01.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-03
„Koridora un noliktavas (telpas Nr.51, 61, un 64) vienkāršota atjaunošana Skolas ielā 14, Nīcā” 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.01.2016. plkst.14:00
Kontaktpersona:Baiba Millere, tālrunis 25449086, e-pasts iepirkumi@nica.lv
NOTEIKUMI
Būvdarba apjomu tāme
Būvniecības īstenošanas dokumentācija (precizēts!)
27.01.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Dzintars AB”
Līgumcena bez PVN EUR 11785.86.
____________
12.01.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-02
„Meža cirsmu skiču izgatavošanu  (kailcirtēm)   un cirsmu novērtējuma pakalpojuma izmaksas”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.01.2016. plkst.10:00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63489482, e-pasts: zeme@nica.lv
NOTEIKUMI
PLĀNS
25.01.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “J.J. Mežs”
Līgumcena bez PVN 95,35 EUR/ha .
____________
12.01.2016.
Cenu izpēte Nr.CI-2016-01
„Meža cirsmu skiču izgatavošanu  (kailcirtēm)   un cirsmu novērtējuma pakalpojuma izmaksas”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.01.2016. plkst.10:00
Kontaktpersona: Sandra Pļavniece, tālrunis 63489482, e-pasts: zeme@nica.lv
NOTEIKUMI
PLĀNS
25.01.2016. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “J.J. Mežs”
Līgumcena bez PVN 97,35 EUR/ha 
 
 
 
_____________
 
_____________________________________
 

Cenu izpētes 2015. gads

Cenu izpētes 2014. gads

Cenu izpētes 2013. gads

Cenu izpētes 2012. gads