PUBLISKIE IEPIRKUMI

11.08.2014.
Paziņojums par iepirkumu “Būvuzraudzība ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcijai un būvniecībai, Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā”  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/09/ERAF
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.²  panta izsludināts IUB mājas lapā 11.08.2014. :
Būvuzraudzība ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcijai un būvniecībai, Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā”  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/09/ERAF
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.08.2014, plkst. 14:00
 Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
_________________________________________
20.08.2014.
SAKARĀ AR FINANSĒJUMA DEVĒJA IEBILDUMIEM IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJĀ, PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ TIEK PAGARINĀTS LĪDZ 08.09.2014. PLKST.14:00!!!
28.07.2014
Paziņojums par atklātu konkursu “Ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcija un būvniecība Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā” Iepirkuma identifikācijas  Nr. NND /2014/08/ERAF
Atklāts konkurss saskaņā ar  Publisko iepirkumu likumu  izsludināts IUB mājas lapā 28.07.2014. “Ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcija un būvniecība Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā”  (CPV kods-45000000-7)
Grozījumi atklāta konkursa “Ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcija un būvniecība Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā”  (CPV kods-45000000-7) iepirkuma procedūras dokumentos, publicēts IUB mājas lapā 05.08.2014.
Nolikumu lejuplādēt šeit :NOLIKUMS
Konsolidēts nolikums: NOLIKUMS KONSOLIDĒTS_05.08.2014.
NOLIKUMS KONSOLIDĒTS_20.08.2014.
Nolikuma 7.pielikumu lejuplādēt šeit: TEHNISKAIS PROJEKTS
Nolikuma 9.pielikumu lejuplādēt šeit: BŪVDARBU APJOMU TĀMES 
Nolikuma 10.pielikumu lejuplādēt šeit: : LĪGUMS
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.08.08.09.2014, plkst. 14:00
 
 
 
 
 
 
 

Jautājumi un atbildes: 04.08.2014.
 
 
 
 
 
 

GROZĪJUMI_04.08.2014.
 
 GROZĪJUMI_20.08.2014.

Jautājumi un atbildes: 07.08.2014.
 
Jautājumi un atbildes: 14.08.2014.
 Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
 _____________________________________________
16.07.2014.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam ID Nr. NND/2014/13
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes Iepirkumu komisija 14.07.2014.  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā “Invalīdu pacelšanas platformas piegāde un uzstādīšana Nīcas ambulances vajadzībām” slēgt līgumu ar SIA “‘Recept-Holding Lifts” ( Reģ. Nr.40003180117)    par līgumcenu EUR 18 186.00 (astoņpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit seši euro, 00 centi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_____________________________________________
15.07.2014.
Paziņojums par iepirkumu „Pērkones tautas tērpu izgatavošana Nīcas jauniešu deju kolektīva vajadzībām”, ID Nr. NND 2014/15/ELFLA
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.²  panta izsludināts IUB mājas lapā 15.07.2014. :
“Pērkones tautas tērpu izgatavošana Nīcas jauniešu deju kolektīva vajadzībām”, ID Nr. NND 2014/15/ELFLA
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Darbu izmaksu aprēķins: Tāme
 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.07.2014., plkst.14:00
Kontaktpersona: Ligita Reinfelde,  tālrunis: 63489500 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
29.07.2014.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam ID Nr. NND/2014/15/ELFLA
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes Iepirkumu komisija 29.07.2014.  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  “Pērkones tautas tērpu izgatavošana Nīcas jauniešu deju kolektīva vajadzībām”, ID Nr. NND 2014/15/ELFLA, slēgt līgumu ar SIA ”MUDURI” ( Reģ. Nr.40003487368) par līgumcenu EUR 7664.00 (septiņi tūkstoši seši simti sešdesmit četri euro, 00 centi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
__________________________________________
04.07.2014
Paziņojums par atklātu konkursu  ”Divu jaunu 5-vietīgu vieglo pasažieru komerctransportu piegāde Nīcas novada pašvaldības vajadzībām’’ Iepirkuma identifikācijas  Nr. NND /2014/14
Atklāts konkurss saskaņā ar  Publisko iepirkumu likumu  izsludināts IUB mājas lapā 04.07.2014. 
”Divu jaunu 5-vietīgu vieglo pasažieru komerctransportu piegāde Nīcas novada pašvaldības vajadzībām’’ Iepirkuma identifikācijas  Nr. NND /2014/14 ( CPV kods 34110000-1)
Nolikumu lejuplādēt šeit :NOLIKUMS
Līguma projekts : LĪGUMS
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.07.2014., plkst.14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
06.08.2014
Paziņojums par atklāta konkursa rezultātiem iepirkumam ID Nr. NND/2014/14
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes iepirkumu komisija 06.08.2014  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā Divu jaunu 5-vietīgu vieglo pasažieru komerctransportu piegāde Nīcas novada pašvaldības vajadzībām’’ slēgt līgumu  ar  SIA ”SD AUTOCENTRS” par  līgumcenu EUR 40342.98 (četrdesmit tūkstoši trīs simti četrdesmit divi euro un 98 centi). 
 Ziņojumu lejuplādēt  šeit: ZIŅOJUMS
____________________________________________
30.06.2014.
Paziņojums par iepirkumu ”Invalīdu pacelšanas platformas piegāde un uzstādīšana Nīcas ambulances vajadzībām” Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/13
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.²  panta izsludināts IUB mājas lapā 30.06.2014. :
 ‘Invalīdu pacelšanas platformas piegāde un uzstādīšana Nīcas ambulances vajadzībām” Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/13
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Nolikuma 3.pielikumu lejuplādēt šeit: LĪGUMS
 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.07.2014., plkst.14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
_____________________________________________
20.06.2014.
Paziņojums par iepirkumu  ”Jaunu mēbeļu piegāde, montāža un uzstādīšana Nīcas vidusskolas kabinetu aprīkošanai”  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/10
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.²  panta izsludināts IUB mājas lapā 20.06.2014. :
“Jaunu mēbeļu piegāde, montāža un uzstādīšana Nīcas vidusskolas kabinetu aprīkošanai”  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/10
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS 
Nolikuma 1. pielikumu lejuplādēt šeit:TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Nolikuma 3.pielikumu lejuplādēt šeit:TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nolikuma 4.pielikumu lejuplādēt šeit:LĪGUMS
 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 03.07.2014., plkst.14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
22.07.2014.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam “Jaunu mēbeļu piegāde, montāža un uzstādīšana Nīcas vidusskolas kabinetu aprīkošanai” ID Nr. NND/2014/10
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes Iepirkumu komisija 22.07.2014.  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  slēgt līgumu ar SIA „Lazurīts S’’ ( Reģ. Nr.40103480667.)    par līgumcenu EUR 10977.22 (desmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit septiņi  euro, 22 centi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
____________________________________________
20.06.2014
Paziņojums par atklātu konkursu Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Nīcas novadā, Nīcas pagastā, Nīcā,
renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi”  Iepirkuma identifikācijas  Nr. NND /2014/01/ERAF
Atklāts konkurss saskaņā ar  Publisko iepirkumu likumu  izsludināts IUB mājas lapā 20.06.2014.  Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Nīcas novadā, Nīcas pagastā, Nīcā,
renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi” ( CPV: 45000000-7)
Nolikumu lejuplādēt šeit : NOLIKUMS
Līguma projekts 13.pielikums: LĪGUMS
Nolikuma 3.pielikumu lejuplādēt šeit: SALNĀJI
Nolikuma 4.pielikumu lejuplādēt šeit: Salnāji – buvdarbu_apjomi
Nolikuma 5.pielikumu lejuplādēt šeit: SKOLAS IELA 1
Nolikuma 6.pielikumu lejuplādēt šeit: Skolas 1 – buvdarbu_apjomi
Nolikuma 7.pielikumu lejuplādēt šeit: UZVARAS
Nolikuma 8.pielikumu lejuplādēt šeit Uzvaras – buvdarbu_apjomi
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.07.2014, plkst. 14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
Jautājumi un atbildes: 10.07.2014.
08.08.2014
Paziņojums par atklāta konkursa rezultātiem iepirkumam ID Nr. NND/2014/01/ERAF
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes iepirkumu komisija 08.08.2014  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Nīcas novadā, Nīcas pagastā, Nīcā,
renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi”  
  
slēgt līgumu 1.  un 3. iepirkuma priekšmemta daļā ar  SIA “TAIGERS”  par  līgumcenu 1. daļā  EUR 33151.95 (trīsdesmit trīs tūkstoši viens simts piecdesmit viens euro un 95 centi),3. daļā EUR 19781.27 ( deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit viens euro un 27 centi) . Slēgt līgumu 2. iepirkuma priekšmeta daļā ar SIA ”Dzintars AB” par līgumcenu EUR 90909.01 (deviņdesmit tūkstoši deviņi simti deviņi euro un 01 cents)
 Ziņojumu lejuplādēt  šeit: ZIŅOJUMS
_____________________________________________
06.06.2014.
Paziņojums par iepirkumu  ”Nīcas vidusskolas klašu remonts”  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/11
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.²  panta izsludināts IUB mājas lapā 06.06.2014. :
“Nīcas vidusskolas klašu remonts”  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/11 
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS 
Nolikuma 2. un 3. pielikumu lejuplādēt šeit: DARBU APJOMU TĀMES
Līguma projekts 7.pielikums: LĪGUMS
 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.06.2014., plkst.14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
26.06.2014.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam ID Nr. NND /2014/11
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes Iepirkumu komisija 25.06.2014.  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā “Nīcas vidusskolas klašu remonts”  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/11 slēgt līgumu ar SIA “‘Taigers” ( Reģ. Nr.42103045399)    par līgumcenu 1.iepirkuma priekšmeta daļā EUR 8084.01 (astoņi tūkstoši astoņdesmit četri  euro un 01 cents), 2. iepirkuma priekšmeta daļā par līgumcenu EUR 6507.26( seši tūkstoši pieci simti septiņi euro un 26 centi) .
Lēmumu  lejuplādēt šeit: ZIŅOJUMS
Līgumu lejuplādēt šeit: LĪGUMS
_____________________________________________
28.05.2014.
Paziņojums par iepirkumu  ”Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība katlu mājas ēkas rekonstrukcijai ar šķeldu un kurināmā noliktavas celtniecībai objektā „Katlu māja” ,un, Šķeldas noliktavas rekonstrukcijai objektā „Cukuri” Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/07
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.²  panta izsludināts IUB mājas lapā 28.05.2014. :
“Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība katlu mājas ēkas rekonstrukcijai ar šķeldu un kurināmā noliktavas celtniecībai objektā „Katlu māja” ,un, Šķeldas noliktavas rekonstrukcijai objektā „Cukuri” Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/07
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS 
Nolikuma 2. pielikumu lejuplādēt šeit: PLĀNOŠANAS UN ARHITEKTŪRAS UZDEVUMS
                                                                      ĒKAS KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS LIETA
 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.06.2014., plkst.14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
25.06.2014.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam ID Nr. NND /2014/07
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes Iepirkumu komisija 25.06.2014.  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā: “Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība katlu mājas ēkas rekonstrukcijai ar šķeldu un kurināmā noliktavas celtniecībai objektā „Katlu māja” ,un, Šķeldas noliktavas rekonstrukcijai objektā „Cukuri” Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/07 – slēgt līgumu ar Vienas personas sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’BEK-KONSULT” ( Reģ. Nr.40103138506)    par līgumcenu EUR 15000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro un 00 centi).
Lēmumu  lejuplādēt šeit: ZIŅOJUMS
Līgumu lejuplādēt šeit:LĪGUMS
___________________________________________
27.05.2014.
Paziņojums par iepirkumu “Pašvaldības ceļu greiderēšana un remontdarbi Nīcas novadā”  Iepirkuma identifikācijas Nr.NND/2014/12
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.² panta izsludināts IUB mājas lapā 27.05.2014. :
“Pašvaldības ceļu greiderēšana un remontdarbi Nīcas novadā”  Iepirkuma identifikācijas Nr.NND/2014/12
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS 
Nolikuma 5.pielikumu lejuplādēt šeit: KARTE- autoceļu sadalījums pa daļām 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.06.2014, plkst. 14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
25.06.2014.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam ID Nr. NND /2014/12
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes Iepirkumu komisija 18.06.2014.  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā:“Pašvaldības ceļu greiderēšana un remontdarbi Nīcas novadā”  Iepirkuma identifikācijas Nr.NND/2014/12 – slēgt līgumu 1.iepirkumu priekšmeta daļā ar  ZS ”Viļņi”  par līgumcenu   EUR 335,21   (trīs simti trīsdesmit pieci euro un 21 cents), 2. iepirkuma priekšmeta daļā ar SIA ”Jaunjoži” par līgumcenu EUR 865.05( astoņi simti sešdesmit pieci euro un 05 centi), 3. iepirkuma priekšmeta daļā ar  ZS ”Viļņi” par līgumcenu 323.50 EUR (trīssimti divdesmit trīs euro un 50 centi)  .
Lēmumu  lejuplādēt šeit: ZIŅOJUMS
Līgumu lejuplādēt šeit: LĪGUMS
LĪGUMS
 

____________________________________________

 19.05.2014.
Paziņojums par iepirkumu “Gājēju celiņa izbūve Nīcas ciema Bārtas ielā”  Iepirkuma identifikācijas Nr.NND/2014/05
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.² panta izsludināts IUB mājas lapā 19.05.2014. :
“Gājēju celiņa izbūve Nīcas ciema Bārtas ielā”  Iepirkuma identifikācijas Nr.NND/2014/05
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS 
Nolikuma 2.pielikumu lejuplādēt šeit:  CEĻU DAĻA_2KĀRTA
                                                                      CEĻU DAĻA_3KĀRTA
Nolikuma 4.pielikumu lejuplādēt šeit: KOPTĀME
Ģenerālplāns: ELT-ĢENPLĀNS
                           TACIŅAS-ĢENPLĀNS
Nolikuma 6. pielikumu lejuplādēt šeit: LĪGUMS
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.05.2014, plkst. 14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
11.06.2014.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam ID Nr. NND /2014/05
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes Iepirkumu komisija 11.06.2014.  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā:“Gājēju celiņa izbūve Nīcas ciema Bārtas ielā”  Iepirkuma identifikācijas Nr.NND/2014/05 – slēgt līgumu  ar  SIA “AIZPUTES CEĻINIEKS” par līgumcenu   EUR 33129.93 (trīsdesmit trīs tūkstoši viens simts divdesmit deviņi euro, 93 centi).
Lēmumu  lejuplādēt šeit: LĒMUMS
Līgumu lejuplādēt šeit:LĪGUMS

______________________________________________

 
19.06.2014
Paziņojums par atklāta konkursa rezultātiem iepirkumam Nr. NND/2014/06
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes iepirkumu komisija 18.06.2014  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā “Kurināmās malkas piegāde 2014./2015. gada apkures sezonai, Nīcas novada pašvldības vajadzībām.”  Nr. NND /2014/06
 slēgt līgumu iepirkuma 1.daļā  ar  “BILLERUDKORSNAS LATVIA” SIA par  līgumcenu 8352.00 ( astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmitdivi euro un 00 centi) , 2.daļā  ar  “BILLERUDKORSNAS LATVIA” SIA par  līgumcenu 7952.00 ( septiņi tūkstoši deviņi simti piecdesmitdivi  euro un 00 centi), 3.daļā  ar
Ziņojumu lejuplādēt šeit: ZIŅOJUMS 
_______________________________________________
28.04.2014.
Paziņojums par iepirkumu “Tehniskās apsardzes un apkopes pakalpojumu nodrošināšana Nīcas novada pašvaldības objektos” Iepirkuma identifikācijas Nr.NND/2014/04
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.² panta izsludināts IUB mājas lapā 28.04.2014. :
“Tehniskās apsardzes un apkopes pakalpojumu nodrošināšana Nīcas novada pašvaldības objektos” Iepirkuma identifikācijas Nr.NND/2014/04
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Nolikuma 6. pielikumu lejuplādēt šeit: LĪGUMS
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.05.2014, plkst. 14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
14.05.2014
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam ID Nr. NND /2014/04
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes Iepirkumu komisija 12.05.2014.  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā: ”Tehniskās apsardzes un apkopes pakalpojumu nodrošināšana Nīcas novada pašvaldības objektos” – slēgt līgumu  ar  SIA ”DROŠĪBAS BIROJS” par līgumcenu   EUR 17100.00 (septiņpadsmit tūkstoši viens simts euro, 00 centi).
Lēmumu  lejuplādēt šeit: LĒMUMS
Līgumu lejuplādēt šeit: LĪGUMS
______________________________________________
15.04.2014
Paziņojums par atklātu konkursu  ”‘Autotransporta degvielas piegāde Nīcas novada pašvaldības vajadzībām”.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/03
Atklāts konkurss saskaņā ar  Publisko iepirkumu likumu  izsludināts IUB mājas lapā 15.04.2014. :
Autotransporta degvielas piegāde Nīcas novada pašvaldības vajadzībām” (09100000-0)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Līguma projekts 8.pielikums: LĪGUMS
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.05.2014, plkst. 14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
19.05.2014
Paziņojums par atklāta konkursa rezultātiem iepirkumam Nr. NND/2014/03
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes iepirkumu komisija 19.05.2014  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā Autotransporta degvielas piegāde Nīcas novada pašvaldības vajadzībām”.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/03
 slēgt līgumu iepirkuma 1.daļā  ar  SIA “Neste Latvija” par kopējo līgumcenu 21140.00 ( divdesmit viens tūkstotis simtučetrdesmit euro un 00 centi) , slēgt līgumu iepirkuma 2.daļā ar SIA “‘LUKoil Baltija R”  par  kopējo  līgumcenu 49990.00 ( četrdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 00 centi) saskaņā ar iepirkuma dokumentāciju.
Ziņojumu lejuplādēt šeit: ZIŅOJUMS
________________________________________________
19.02.2014
Paziņojums par iepirkumu “Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana Nīcas novada pašvaldības vajadzībām”.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/02
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.² panta izsludināts IUB mājas lapā 19.02.2014. :
“Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, Nīcas novada pašvaldības vajadzībām”.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/02
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Nolikuma 3. pielikumu lejuplādēt šeit:
1. Smilšu rausis
2. Stadions
3. Rudes lauks
4. Rudes dārzi
5. Attīrīšanas iekārtas
6. Tūjiņas
7. Bojas
Jautājumi un atbildes: 26.02.2014.
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 03.03.2014, plkst. 14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
26.03.2014
Paziņojums par rezultātu iepirkumam ID Nr. NND /2014/02
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 25.03.2014  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā: “Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, Nīcas novada pašvaldības vajadzībām”  . – slēgt līgumu  ar  SIA “TOPOPROJEKTS” par līgumcenu iepirkuma priekšmetu daļās ( 1., 2., 3., 4., 5.,6., 7.) kopā EUR 3941.00 (trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit viens euro, o0 centi), PVN 21% EUR 827.61 (astoņi simti divdesmit septiņi euro, 61 cents), kopā EUR 4768.61 (četri tūkstoši septiņi simti sešdesmit astoņi euro, 61 cents).
Lēmumu  lejuplādēt šeit: LĒMUMS 
Līgumu lejuplādēt šeit: 1. DAĻA
                                           2. DAĻA
                                           3.DAĻA
                                           4. DAĻA
                                          5. DAĻA
                                          6. DAĻA
                                          7. DAĻA
 ________________________________________________
07.11.2013
Paziņojums par iepirkumu  ”Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība objektam ”Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība Rudes ciemā, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā”‘.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2013/31/ERAF
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta izsludināts IUB mājas lapā 07.11.2013. :
“Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība objektam ”Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība Rudes ciemā, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā”‘.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2013/31/ERAF
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Nolikuma 2. pielikumu lejuplādēt šeit: PLĀNOŠANAS UN ARHITEKTŪRAS UZDEVUMS
Nolikuma 4. pielikumu  lejuplādēt šeit: TOPOGRĀFIJA
Jautājumi un atbildes: 12.11.2013.
 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.11.2013., plkst.14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
12.12.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam ID Nr. NND /2013/31/ERAF
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 11.12.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā:  “Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība objektam ”Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība Rudes ciemā, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā”‘. – slēgt līgumu  ar  SIA “Firma L4″  par līgumcenu  LVL 5181.40 (pieci tūkstoši viens simts astoņdesmi viens lats, 40 santīmi) vai EUR 7372.47 (septiņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit divi  euro, 47 centi), PVN 21% LVL 1088.09 (viens tūkstotis astoņdesmit astoņi lati, 09 santīmi) vai 1548.21 (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit astoņi euro, 21 cents), kopā LVL 6269.49 (seši tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi lati, 49 santīmi) vai EUR 8920.68 (astoņi tūkstoši deviņi simti divdesmit euro, 68 centi).
Lēmumu  lejuplādēt šeit: LĒMUMS
Līgumu lejuplādēt šeit: LĪGUMS
________________________________________________
 01.11.2013
Paziņojums par iepirkumu  ”Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība objektam ”Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība Rudes ciemā, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā”‘.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2013/30/ERAF
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta izsludināts IUB mājas lapā 01.11.2013. :
“Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība objektam ”Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība Rudes ciemā, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā”‘.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2013/30/ERAF
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Nolikuma 2. pielikumu lejuplādēt šeit: PLĀNOŠANAS UN ARHITEKTŪRAS UZDEVUMS
Nolikuma 4. pielikumu  lejuplādēt šeit: TOPOGRĀFIJA
 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.11.2013., plkst.14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
07.11.2013.
Pārtraukts iepirkums ar 07.11.2013.  “Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība objektam ”Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība Rudes ciemā, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā”‘.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2013/30/ERAF, .
Atklātas nepilnības nolikumā.
_______________________________________________
22.10.2013
Paziņojums par iepirkumu “Jaunu mēbeļu piegāde, montāža un uzstādīšana Nīcas vidusskolas trīs kabinetu aprīkošanai”.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2013/29
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta izsludināts IUB mājas lapā 22.10.2013. :
 “Jaunu mēbeļu piegāde, montāža un uzstādīšana Nīcas vidusskolas trīs kabinetu aprīkošanai”. NND/2013/29  (39160000-1)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Tehniskā specifikācija lejuplādēt šeit: TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Līgumprojekts lejuplādēt šeit: LĪGUMPROJEKTS
Jautājumi un atbildes: 24.10.2013
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.11.2013., plkst.14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
15.11.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam ID Nr. NND /2013/29
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 14.11.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā:  
 “Jaunu mēbeļu piegāde, montāža un uzstādīšana Nīcas vidusskolas trīs kabinetu aprīkošanai”. – slēgt līgumu  ar  SIA “RENTRA” par līgumcenu  LVL 2974.46 (divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit četri lati, 46 santīmi) vai EUR 4232.14 (četri tūkstoši divi simti trīsdesmit divi euro, 14 centi), PVN 21% 624.63 (seši simti divdesmit četri lati, 63 santīmi) vai 888.74 (astoņi simti astoņdesmit astoņi euro, 74 centi), kopā LVL 3599.09 (trīs tūkstoši pieci simti deviņdesmit deviņi lati, 09 santīmi) vai EUR 5120.88 (pieci tūkstoši simtu divdesmit euro, 88 centi).
Lēmumu  lejuplādēt šeit:  LĒMUMS
Līgumu lejuplādēt šeit: LĪGUMS
________________________________________________
17.09.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND/2013/03/KPFI/28
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu , Nīcas novada dome 13.09.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  
“Papilddarbi ” Būvdarbi projekta “‘ Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzuemisijas samazināšanai Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādē ”Spārīte” ietvaros”” ( 45200000-9)
 – slēgt līgumu ar  SIA “Dzintars AB”  par līgumcenu  LVL 15616.13 (piecpadsmit tūkstoši seši simti sešpadsmit lati, 13 santīmi), PVN 21% 3279.39 (trīs tūkstoši divi simti septiņdesmit deviņi lati, 39 santīmi), kopā LVL 18895.52
(astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci lati, 52 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
Līgums: LĪGUMS 
________________________________________________
17.09.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND/2012/20/KPFI/27
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu , Nīcas novada dome 13.09.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  
“‘Papilddarbi būvobjektā ”Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas vidusskolā” (45200000-9)
– slēgt līgumu ar  SIA “Dzintars AB”  par līgumcenu  LVL 58618.60 (piecdesmit astoņi tūkstoši seši simti astoņpadsmit lati, 60 santīmi), PVN 21% 12309.91 (divpadsmit tūkstoši trīs simti deviņi lati, 91 santīms), kopā LVL 70928.51 ( septiņdesmit tūkstoši deviņi simti divdesmit astoņi lati, 51 santīms).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
Līgums: LĪGUMS 
________________________________________________
16.09.2013.
Paziņojums par iepirkumu ” Pašvaldības ceļu ziemas uzturēšanas darbi – Nīcas novada pagastos”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/26
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta izsludināts IUB mājas lapā 16.09.2013.:
”Pašvaldības ceļu ziemas uzturēšanas darbi – Nīcas novada pagastos ”(90620000-9)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.09.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
07.10.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/26
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 03.10.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  
” Pašvaldības ceļu ziemas uzturēšanas darbi – Nīcas novada pagastos”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/26– slēgt līgumu 1. ,2., un 3. daļā ar  sabiedrību ar ierobežotu atbildību “A-LAND”.
Lēmumu  un līgumcenas lejuplādēt šeit: LĒMUMS
Līgums: LĪGUMS
________________________________________________
26.08.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/25/EZF
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 26.08.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  
BŪVDARBI – C uzturēšanas klases pašvaldības grants seguma autoceļa “Zivju kūpinātava – Mols” rekonstrukcija ar jauna ceļa posma izbūvi īpašumos “Tomi”, “Dižkadeģi”, “Kapaiņi” un autostāvvietas izbūvi īpašumā “Piestātne” Nīcas novada, Nīcas pagasta, Jūrmalciemā”,  ID Nr. NND 2013/25/EZF– slēgt līgumu ar  sabiedrību ar ierobežotu atbildību “A-LAND” par līgumcenu  LVL 57252.78 (piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti piecdesmit divi  lati, 78 santīmi), PVN 21% 12023.08 (divpadsmit tūkstoši  divdesmit trīs lati , 08 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
Līgums: LĪGUMS Nr. NND 2013/25/EZF
________________________________________________
 
21.08.2013
Paziņojums par atklāta konkursa rezultātiem iepirkumam Nr. NND/2013/18
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 16.08.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā
 “Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par pārtikas produktu piegādi Nīcas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām” Nr. NND/2013/18 -
izbeigt iepirkuma procedūru bez rezultāta  7.daļā – Maizes un konditorejas piegāde, jo netika iesniegt neviens piedāvājums.
 ________________________________________________
19.08.2013
Paziņojums par atklāta konkursa rezultātiem iepirkumam Nr. NND/2013/18
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 16.08.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā
 “Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par pārtikas produktu piegādi Nīcas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām” Nr. NND/2013/18 -
slēgt vispārīgo vienošanos iepirkuma 1.daļā  -  SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, SIA ”Forevers”, SIA ” Sanitex Baltic Distribution”; 2.daļā – SIA “Forevers”,SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”; 3.daļā – SIA ” Sanitex Baltic Distribution”, 4.daļā - SIA ” Sanitex Baltic Distribution”; 5.daļā – AS ”Tukuma piens”, AS “Rīgas piena kombināts”,SIA “Elpa”; 6.daļā – SIA “Nīckrasti”, SIA ” Sanitex Baltic Distribution”, SIA “ADS pagrabs”; 8. daļā – ZS “Kalmes”, SIA ” Sanitex Baltic Distribution”, SIA “ADS pagrabs”; 9.daļā- SIA ” Sanitex Baltic Distribution”, SIA “ADS pagrabs”; 10.daļā - SIA ” Sanitex Baltic Distribution”, SIA “ADS pagrabs”; 11.daļā - SIA ” Sanitex Baltic Distribution”; 12.daļā - SIA ” Sanitex Baltic Distribution”, SIA “ADS pagrabs” saskaņā ar iepirkuma dokumentāciju.
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
________________________________________________
13.08.2013
Paziņojums par atklāta konkursa rezultātiem iepirkumam Nr. NND/2013/22/EZF
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 12.08.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  
“BŪVDARBI saskaņā ar tehnisko projektu “Nedzīvojamās ēkas (katlumājas) rekonstrukcija par publisku ēku sporta un aktīvās atpūtas vajadzībām īpašumā “Katlumāja” Otaņķu pagastā, Nīcas novadā”  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/22/EZF– slēgt līgumu ar  A/S “Būvmeistars” par līgumcenu  LVL 220732.35 (divi simti divdesmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit divi lati, 35 santīmi), PVN 21% 46353.79 ( četrdesmitseši tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs lati, 79 santīmi), kopā LVL 267086.14 ( divi simti sešdesmit septiņi tūkstoši astoņdesmit seši lati, 14 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
29.08.2013. Līgums Līgums Nr. NND/2013/22/EZF
________________________________________________
12.08.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND/2012/20/KPFI/24
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 12.08.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  
”Papilddarbi būvobjektā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas vidusskolā””,  ID Nr. NND 2012/20/KPFI/24 (45262700-8– slēgt līgumu ar  SIA “Dzintars AB”  par līgumcenu  LVL 20223.27 (divdesmit tūkstoši divi simti divdesmit trīs lati, 27 santīmi), PVN 21% 4246.89 ( četri tūkstoši divi simti četrdesmit seši lati, 89 santīmi), kopā LVL 24470.16 ( divdesmit četri tūkstoši četri simti septiņdesmit lati, 16 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
Līgums: LĪGUMS
________________________________________________
05.08.2013
Paziņojums par iepirkumu “BŪVDARBI – C uzturēšanas klases pašvaldības grants seguma autoceļa “Zivju kūpinātava – Mols” rekonstrukcija ar jauna ceļa posma izbūvi īpašumos “Tomi”, “Dižkadeģi”, “Kapaiņi” un autostāvvietas izbūvi īpašumā “Piestātne” Nīcas novada, Nīcas pagasta, Jūrmalciemā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/25/EZF  
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta izsludināts IUB mājas lapā 05.08.2013.
 “BŪVDARBI – C uzturēšanas klases pašvaldības grants seguma autoceļa „Zivju kūpinātava – Mols” rekonstrukcija ar jauna ceļa posma izbūvi (0,920 km) īpašumos „Tomi”, „Dižkadeģi”, „Kapaiņi” un autostāvvietas (ap 416m²) izbūve īpašumā „Piestātne” Nīcas novada, Nīcas pagasta, Jūrmalciemā, NND 2013/25/EZF. (45232200-4, 45233220-7)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Nolikuma 10. pielikumu lejuplādēt šeit: TEHNISKAIS PROJEKTS
Nolikuma 11. pielikumu lejuplādēt šeit: DARBU APJOMI
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:16.08.2013., plkst.14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
 
________________________________________________
10.07.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/23
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 09.07.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  
“BŪVUZRAUDZĪBA “Nedzīvojamās ēkas (katlumājas) rekonstrukcija par publisku ēku sporta un aktīvās atpūtas vajadzībām īpašumā “Katlumāja” Otaņķu pagastā, Nīcas novadā” ietvaros” ,  ID Nr. NND 2013/23– slēgt līgumu ar  sabiedrību ar ierobežotu atbildību”Būves un būvsistēmas” par līgumcenu  LVL 2790.00 ( divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit lati , 00 santīmi), PVN 21% LVL 585.90 ( pieci simti astoņdesmit pieci lati, 90  santīms), kopā LVL 3375.90 ( trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci lati, 90 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit:  LĒMUMS
_________________________________________________
27.06.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/21
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 26.06.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  
” Mācību līdzekļu iegāde Nīcas novada izglītības iestādēm mācību procesa nodrošināšanai” ,  ID Nr. NND 2013/21– slēgt līgumu ar  SIA “Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs” par līgumcenu  LVL 3660.54 trīs tūkstoši seši simti sešdesmit lati , 54 santīmi), PVN 21% 768.71 ( septiņi simti sešdesmit astoņi lati, 71  santīms), kopā LVL 4429.25 ( četri tūkstoši četri simti divdesmit deviņi lati, 25 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_________________________________________________
21.06.2013.
Paziņojums par iepirkumu “BŪVUZRAUDZĪBA “Nedzīvojamās ēkas (katlumājas) rekonstrukcija par publisku ēku sporta un aktīvās atpūtas vajadzībām īpašumā “Katlumāja” Otaņķu pagastā, Nīcas novadā” ietvaros”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/23
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta izsludināts IUB mājas lapā 21.06.2013
BŪVUZRAUSZĪBA projekta “Nedzīvojamās ēkas (katlumājas) rekonstrukcija par publisku ēku sporta un aktīvās atpūtas vajadzībām īpašumā “Katlumāja” Otaņķu pagastā, Nīcas novadā” ietvaros. (71247000-1)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.07.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
_________________________
19.06.2013
Paziņojums par atklātu konkursu  “BŪVDARBI saskaņā ar tehnisko projektu “Nedzīvojamās ēkas (katlumājas) rekonstrukcija par publisku ēku sporta un aktīvās atpūtas vajadzībām īpašumā “Katlumāja” Otaņķu pagastā, Nīcas novadā”  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/22/EZF
Atklāts konkurss saskaņā ar  Publisko iepirkumu likumu  izsludināts IUB mājas lapā 19.06.2013
BŪVDARBI saskaņā ar tehnisko projektu “Nedzīvojamās ēkas (katlumājas) rekonstrukcija par publisku ēku sporta un aktīvās atpūtas vajadzībām īpašumā “katlumāja” Otaņķu pagastā, Nīcas novadā (45262690-4)
 
Grozījumu publikācija IUB mājas lapā 05.07.2013 BŪVDARBI saskaņā ar tehnisko projektu “Nedzīvojamās ēkas (katlumājas) rekonstrukcija par publisku ēku sporta un aktīvās atpūtas vajadzībām īpašumā “katlumāja” Otaņķu pagastā, Nīcas novadā (45262690-4)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Konsolidēto nolikumu lejuplādēt šeit: KONSOLIDĒTS NOLIKUMS 5.07.2013
Darbu apjomus lejuplādēt šeit: DARBU APJOMI
Konsolidētos darbu apjomus lejupielādēt šeit: KONSOLIDĒTIE DARBU APJOMI 5.07.2013
Tehniskais projekts: TEHNISKAIS PROJEKTS
Precizētais tehniskais projekts: TEHNISKAIS PROJEKTS 5.07.2013.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.07.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma,  tālrunis: 25449086 e-pasts:  iepirkumi@nica.lv
 
Jautājumi un atbildes : 21.06.2013
Jautājumi un atbildes : 5.07.2013
Jautājumi un atbildes: 12.07.2013
__________________________________________
 
 
17.06.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/20
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 17.06.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  
” Apkures katla DKVR-4 remontdarbi- konvektīvo un ekrāna cauruļu nomaiņa” ,  ID Nr. NND 2013/20– slēgt līgumu ar  sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Grobiņas SPMK” par līgumcenu  LVL 13409.50 (trīspadsmit tūkstoši četri simti deviņi lati, 50 santīmi), PVN 21% 2816.00 ( divi tūkstoši astoņi simti sešpadsmit lati, 00 santīmi), kopā LVL 16225.50 ( sešpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit pieci lati, 50 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_________________________________________________
12.06.2013.
Paziņojums par iepirkumu ” Mācību līdzekļu iegāde Nīcas novada izglītības
iestādēm mācību procesa nodrošināšanai”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/21
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta izsludināts IUB mājas lapā 12.06.2013
Mācību līdzekļu iegāde Nīcas novada izglītības iestādēm mācību procesa nodrošināšanai(30192700-8)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.06.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
_________________________
10.06.2013
Paziņojums par atklātu konkursu  “Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par pārtikas produktu piegādi Nīcas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām” Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/18
Atklāts konkurss saskaņā ar  Publisko iepirkumu likumu  izsludināts IUB mājas lapā 10.06.2013
Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par pārtikas produktu piegādi Nīcas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām(15000000-8)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.07.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv

______________________________________________

07.06.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/19/EZF
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 06.06.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  
” BŪVDARBI- D klases pašvaldības grants seguma autoceļa rekonstrukcija posmā “Klaipi- Mežmaļi” Nīcas novada Otaņķu pagastā” ,  ID Nr. NND 2013/19/EZF– slēgt līgumu ar  sabiedrību ar ierobežotu atbildību “A-LAND” par līgumcenu  LVL 56004.77 (piecdesmit seši tūkstoši četri  lati, 77 santīmi), PVN 21% 11761.00 ( vienpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens tūkstotis, 00 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_________________________________________________
31.05.2013.
Paziņojums par iepirkumu ” Apkures katla DKVR-4 remontdarbi- konvektīvo un ekrāna cauruļu nomaiņa”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/20
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta izsludināts IUB mājas lapā 31.05.2013
Apkures katla DKVR-4 remontdarbi- konvektīvo un ekrāna cauruļu nomaiņa (50531100-7)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Nolikuma 7. pielikumu lejuplādēt šeit: DARBU APJOMI
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 11.06.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
_________________________
29.05.2013.
Paziņojums par atklāta konkursa Nr. NND /2013/14 rezultātiem
 Iepirkuma dokumenti publicēti IUB mājas lapā 2013.gada 09.aprīlī. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo atklāta konkursa Nr. NND 2013/14 “ Degvielas  iegāde Nīcas novada domes vajadzībām ” rezultātus: Iepirkumu komisija 17.05.2013. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu  par iepirkuma 1.un 2.daļu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Neste Latvija”, reģ.Nr. 40003132723 par līgumcenu LVL 51805.00 (piecdesmit viens tūkstotis astoņi simti pieci lati, 00 santīmi ) , PVN 21% LVL 10879.05 ( desmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit deviņi lati, 05santīmi), kopā LVL  62684.05 ( sešdesmit divi tūkstoši seši simti astoņdesmit četri lati, 05santīmi) par degvielas iegādi  saskaņā ar iepirkuma nolikuma dokumentāciju.
Pielikumā: ZINOJUMS
_________________________
21.05.2013.
Paziņojums par iepirkumu ” BŪVDARBI- D klases pašvaldības grants seguma autoceļa rekonstrukcija posmā “Klaipi- Mežmaļi” Nīcas novada Otaņķu pagastā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/19/EZF
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 21.05.2013
BŪVDARBI -D klases pašvaldības grants seguma autoceļa rekonstrukcija posmā „Klaipi- Mežmaļi” Nīcas novada Otaņķu pagastā.(45232200-445233220-7)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Tehnisko projektu lejuplādēt šeit: TEHNISKAIS PROJEKTS
Darba apjomus lejuplādēt šeit: DARBU APJOMI
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.06.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
_________________________
15.05.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/16
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 15.05.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  ”Pašvaldības ceļu greiderēšana un remontdarbi Nīcas novada pagastos” ,  ID Nr. NND 2013/16 – slēgt līgumu 1. un 3. iepirkuma daļās ar  zemnieku saimniecību “Viļņi”  par kopējo  līgumcenu LVL 12631.69 (divpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit viens lats, 69 santīmi), PVN 21% LVL 2625.65 ( divi tūkstoši seši simti divdesmit pieci lati, 65 santīmi), kopsumma LVL 15284.34 ( piecpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit četri lati, 34 santīmi) un 2.iepirkuma daļā ar akciju sabiedrībi “Latvijas autoceļu uzturētājs” par līgumcenu LVL 7361.31 ( septiņi tūkstoši trīs simti sešdesmit septiņi lati, 31 santīms) PVN 21% LVL 1547.14 ( viens tūkstotis pieci simti četrdesmit septiņi lati, 14 santīmi) , kopsumma LVL 8914.45 ( astoņi tūkstoši deviņi simti četrpadsmit lati, 45 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_________________________________________________
14.05.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/10
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 13.05.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  “PAKALPOJUMS-Nīcas novada ilgstspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Nīcas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrāde un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums” ,  ID Nr. NND 2013/10 – slēgt līgumu ar  sabiedrību ar ierobežotu atbildību “AC Konsultācijas” par līgumcenu LVL 13840.00 (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit lati, 00 santīmi), PVN 21% 2906.40 ( divi tūkstoši deviņi simti seši lati, 40 santīmi), kopsumma 16746.40 ( sešpadsmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit seši lati, 40 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_________________________________________________
13.05.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/17/EZF
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 13.05.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  “Dziļurbuma izbūve un vienkāršota rekonstrukcija sabiedriskajā centrā “Ievas” Nīcas pagasta Jūrmalciemā” ,  ID Nr. NND 2013/17/EZF – slēgt līgumu ar  SIA “Taigers” par līgumcenu LVL 18286.76 (astoņpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit seši lati, 76 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_________________________________________________
 
13.05.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/15/ERAF
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 10.05.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  “Par tiesībām veikt BŪVDARBUS saskaņā ar tehnisko projektu “PALĪGĒKAS BŪVNIECĪBA UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA Nīcas novada Otaņķu pagasta “Upeskrasti”"” ,  ID Nr. NND 2013/15/ERAF – slēgt līgumu ar  SIA “Taigers” par līgumcenu LVL 37223.85 (trīsdesmit septiņi tūkstoši divi simti divdesmit trīs lati, 85 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_________________________________________________
24.04.2013.
Paziņojums par iepirkumu ” Pašvaldības ceļu greiderēšana un remontdarbi Nīcas novada pagastos” . Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/16
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 24.04.2013
Pašvaldības ceļu greiderēšana un remontdarbiNīcas novada pagastos (45233141-9)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.05.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
_________________________
22.04.2013.
Paziņojums par iepirkumu ”Dziļurbuma izbūve un vienkāršota rekonstrukcija sabiedriskajā centrā “Ievas” Nīcas pagasta Jūrmalciemā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/17/EZF
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 22.04.2013
Dziļurbuma izbūve un vienkāršota rekonstrukcija sabiedriskajā centrā “Ievas” Nīcas pagasta Jūrmalciemā. (45262700-8)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Tehniskā dokumentācija: TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 07.05.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
Atbildes un jautājumi: 24.04.2013
___________________________________________________
18.04.2013
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/13
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 17.04.2013  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  “Nīcas novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana un apsekošanas pārskata sagatavošana” ,  ID Nr. NND 2013/13 – slēgt līgumu ar  SIA “Ģeodēzists” par līgumcenu LVL 4265.00 (četri tūkstoši divi simti sešdesmit pieci lati, 00 santīmi), PVN LVL 895.65 ( astoņi simti deviņdesmit pieci lati, 65 santīmi), kopā LVL 5160.65 ( pieci tūkstoši viens simts sešdesmit lati, 65 santīmi). 
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_________________________________________________
12.04.2013.
Paziņojums par iepirkumu “Par tiesībām veikt BŪVDARBUS saskaņā ar tehnisko projektu “PALĪGĒKAS BŪVNIECĪBA UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA Nīcas novada Otaņķu pagasta “Upeskrasti”"”.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/15/ERAF
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 12.04.2013
Par tiesībām veiktBŪVDARBUS saskaņā ar tehnisko projektu ” PALĪGĒKAS BŪVNIECĪBA UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA Nīcas novada Otaņķu pagasta “Upeskrasti”" (45000000-7)
Nolikumu lejuplādēt šeit:  NOLIKUMS
Tehniskā dokumentācija: Tehniskais projekts
Apjomi: Darbu apjomi
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.04.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 25449086, e-pasts: iepirkumi@nica.lv
_________________________________________________
10.04.2013.
Paziņojums par iepirkumu “PAKALPOJUMS-Nīcas novada ilgstspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Nīcas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrāde un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums”.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/10
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 10.04.2013
“PAKALPOJUMS-Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam unNīcas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrāde un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums”. (73000000-2)
Nolikumu lejuplādēt šeit:  NOLIKUMS
LRVR atzinums: VPVB
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.04.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 25449086, e-pasts: iepirkumi@nica.lv
Jautājumi un atbildes : 12.04.2013
Jautājumi un atbildes: 16.04.2013
Jautājumi un atbildes: 17.04.2013
_________________________________________________
09.04.2013.
Paziņojums par iepirkumu “Degvielas iegāde Nīcas novada domes vajadzībām” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/14
Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu izsludināts IUB mājas lapā 09.04.2013.
Degvielas iegāde Nīcas novada domes vajadzībām (09100000-0)
Nolikumu lejuplādēt šeit:  NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.05.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 25449086
e-pasts: iepirkumi@nica.lv
 __________________________________________________
04.04.2013.
Paziņojums par atklāta konkursa Nr. NND /2013/03/KPFI  rezultātiem
 Iepirkuma dokumenti publicēti IUB mājas lapā 2013.gada 18.janvārī. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo atklāta konkursa Nr. NND 2013/03/ KPFI “Par BŪVDARBIEM projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādē “Spārīte”"ietvaros” rezultātus: Iepirkumu komisija 03.04.2013. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu  par būvdarbu veikšanu  ar SIA “Dzintars AB”, reģ. Nr. 42103038221 par līgumcenu LVL163392.99  ( viens simts sešdesmit trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit divi lati ,66 santīmi ).
Pielikumā: ZIŅOJUMS
___________________________________________________
02.04.2013.
Paziņojums par iepirkumu 
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND/ 2013/13
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 02.04.2013
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.04.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
Jautājumi un atbildes: 05.04.2013
_________________________________________________
28.03.2013.
Paziņojums par atklāta konkursa Nr. NND /2013/05 rezultātiem
 Iepirkuma dokumenti publicēti IUB mājas lapā 2013.gada 24.janvārī. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo atklāta konkursa Nr. NND 2013/05 “ 2013./2014.gada apkures sezonai kurināmās malkas piegāde Nīcas novada domes vajadzībām ” rezultātus: Iepirkumu komisija 27.03.2013. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu  par iepirkuma 1.daļu ar Lienīti Ozoliņu, reģ.Nr. 11055611903 par līgumcenu LVL 5360.00 (pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit  lati, 00 santīmi ) un par iepirkuma 9.daļām ar SIA “Metsa Forest Latvia”, reģ. Nr. 40003011260 par līgumcenu LVL 53280.00 ( piecdesmit trīs tūkstoši divi simti astoņdesmit lati, 00 santīmi) par malkas piegādi  saskaņā ar iepirkuma nolikuma dokumentāciju.
Pielikumā: ZIŅOJUMS
___________________________________________________
27.03.2013
Paziņojums par iepirkuma  NND/2013/11 pārtraukšanu
Pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2013. gada 26. marta lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.prim panta 6. Daļu un balstoties uz zemāk minēto pamatojumu, iepirkums Nr. NND 2013/11 Nīcas novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana un apsekošanas pārskata sagatavošana  pārtraukts.
Iepirkuma paziņojums par līgumu publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja interneta mājas lapā 2013. gada 13. martā. Iepirkumu dokumentācija tiešsaistē pieejama Nīcas novada domes mājas lapā www.nica.lv sadaļā “Pašvaldība” apakšsadaļā “Iepirkumi” – „Publiskie iepirkumi” http://www.nica.lv/pasvaldiba/iepirkumi/publiskie-iepirkumi/.
Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu publicēts IUB mājas lapā 27.03.2013.
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu:  Iepirkums ”Nīcas novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana un apsekošanas pārskata sagatavošana”, ID Nr.NND/2013/11  izbeigts bez rezultāta, pamatojoties uz PIL 8.1 panta 6.daļu, jo nav iesniegts neviens iepirkuma nolikumam  „Nīcas novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu  apsekošana un apsekošanas pārskata sagatavošana”, NND/2013/11  pilnībā atbilstošs piedāvājums
____________________________________________________
25.03.2013.
Paziņojums par iepirkumu  (Statuss – pārtraukts 27.03.2013. Atklātas nepilnības tehniskajās specifikācijās un apjomos, kuras nav iespējams precizēt neveicot būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos – specifikācijās un apjomos.)
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/12/EZF
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 25.03.2013
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Tehniskā dokumentācija: TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 11.04.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
___________________________________________________
21.03.2013.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/09
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo rezultātus (publicēti IUB mājas lapā 21.03.2013.) iepirkumam ID Nr. NND 2013/09  Preču izsniegšana pret taloniem Nīcas novada sociālo pabalstu saņēmējiem (15890000-3)
 – ir noslēgts līgums ar  SIA ” AUDA T” par līgumcenu LVL 6000.00 (seši tūkstoši lati, 00 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
____________________________________________________
20.03.2013.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/06/KPFI
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo rezultātus (publicēti IUB mājas lapā 20.03.2013.) iepirkumam ID Nr. NND 2013/06/KPFI  IEPIRKUMS “PAR BŪVUZRAUDZĪBU PROJEKTA “KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJAS SAMAZINĀŠANAI NĪCAS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “SPĀRĪTE” IETVAROS. (71247000-1)
 – ir noslēgts līgums ar  SIA ” TAIGERS” par līgumcenu LVL 1301.65 (viens tūkstotis trīs simti viens lats, 65 santīmi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
____________________________________________________
15.03.2013.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/08/ELFLA
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo rezultātus (publicēti IUB mājas lapā 15.03.2013.) iepirkumam ID Nr. NND 2013/08/ELFLA  Par tiesībām veikt BŪVDARBUS projektā “Nīcas jauniešu centra telpu rekonstrukcija” (45262700-8)
 – ir noslēgts līgums ar  SIA ” TAIGERS” par līgumcenu LVL 12538.84 ( divpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit astoņi lati, 84 santīmi). 
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
____________________________________________________
13.03.2013.
Paziņojums par iepirkumu 
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND/ 2013/11
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 13.03.2013
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.03.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
___________________________________________________
12.03.2013.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/07
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo rezultātus (publicēti IUB mājas lapā 12.03.2013.) iepirkumam ID Nr. NND 2013/07 Datortehnikas piegāde Nīcas novadam(30200000-1)
 – ir noslēgts līgums ar  SIA ” LDC DATORTEHNIKA” par līgumcenu LVL 4042.49 ( četri tūkstoši četrdesmit divi lati, 49 santīmi). 
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_____________________________________________________
27.02.2013.
Paziņojums par iepirkumu 
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/09
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 27.02.2013
Preču izsniegšana pret taloniem Nīcas novada sociālo pabalstu saņēmējiem (15890000-3)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.03.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
___________________________________________________
21.02.2013.
Paziņojums par atklāta konkursa Nr. NND 2012/20/KPFI rezultātiem
 Iepirkuma dokumenti publicēti IUB mājas lapā 27.12.2012.gadā. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo atklāta konkursa Nr. NND 2012/20/KPFI “ Par būvdarbiem projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas vidusskolā”ietvaros”  rezultātus: Iepirkumu komisija 21.02.2013. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA”Dzintars AB”, reģ.Nr. 42103038221 par līgumcenu LVL 507 692.61 (pieci simti septiņi tūkstoši seši simti deviņdesmit divi lati, 61 santīms ) par būvdarbu veikšanu  saskaņā ar iepirkuma nolikuma dokumentāciju.
Pielikumā: ZIŅOJUMS
_________________________________________________
19.02.2013.
Paziņojums par iepirkumu 
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/08/ELFLA
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 19.02.2013
Par tiesībām veikt BŪVDARBUS projektā “Nīcasjauniešu centra telpu rekonstrukcija” (45262700-8)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS 
Darbu apjomi: DARBU APJOMI
Tehniskā dokumentācija: TEHNISKAIS PROJEKTS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.03.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 63489500; 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
Jautājumi un atbildes:  26.02.2013
___________________________________________________
18.02.2013.
Paziņojums par iepirkumu 
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/07
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 18.02.2013
Datortehnikas piegāde Nīcas novadam (30200000-1)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.03.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 63489500; 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
Jautājumi un atbildes:    26.02.2013
Jautājumi un atbildes:  27.02.2013
___________________________________________________
13.02.2013.
Paziņojums par iepirkumu (Statuss – pārtraukts 15.02.2013.)
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/02/ELFLA
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 13.02.2013
Par tiesībām veikt BŪVDARBUS projektā “Nīcasjauniešu centra telpu rekonstrukcija” (45262700-8)
Nolikumu lejuplādēt šeit:  NOLIKUMS
Darbu apjomi: DARBU APJOMI
Tehniskā dokumentācija: TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.02.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 63489500; 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
___________________________________________________
08.02.2013.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/06/KPFI
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 08.02.2013
IEPIRKUMS “PAR BŪVUZRAUDZĪBU PROJEKTA “KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJAS SAMAZINĀŠANAI NĪCAS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “SPĀRĪTE” IETVAROS. (71247000-1)
Nolikumu lejuplādēt šeit:  NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.02.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 63489500; 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
___________________________________________________
08.02.2013.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/01/KPFI
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo rezultātus (publicēti IUB mājas lapā 08.02.2013.) iepirkumam ID Nr. NND 2013/01/KPFI IEPIRKUMS “PAR BŪVUZRAUDZĪBU PROJEKTA “KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJAS SAMAZINĀŠANAI NĪCASVIDUSSKOLĀ”-IETVAROS (71247000-1– ir noslēgts līgums ar  sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Būves un būvsistēmas” par līgumcenu 3874.71 lati.
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_____________________________________________________
06.02.2013.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND /2013/04/EZF
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo rezultātus (publicēti IUB mājas lapā 06.02.2013.) iepirkumam ID Nr. NND 2013/04/EZF Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ceļa rekonstrukcijai posmā „Klaipi- Mežmaļi” Nīcasnovada Otaņķu pagastā (71242000-6)   – ir noslēgts līgums ar  sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VCI” par līgumcenu 2887.60 lati.
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_____________________________________________________
31.01.2013.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2012/19
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo rezultātus (publicēti IUB mājas lapā 31.01.2013.) iepirkumam ID Nr. NND 2012/19  Saules un vēja āra apgaismojuma (hibrīdgaismu) iegāde un ierīkošana Nīcas novadā (09331000-8 – ir noslēgts līgums ar SIA „AB TERMO” par līgumcenu 15630.30 lati.
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_____________________________________________________
24.01.2013.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/05
Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu izsludināts IUB mājas lapā 24.01.2013.
“2013./2014. gada apkures sezonai kurināmās malkas piegāde Nīcas novada domei ” (03413000-8)
Nolikumu lejuplādēt šeit:  NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.02.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 63489500,25449086,
e-pasts: iepirkumi@nica.lv
 __________________________________________________
18.01.2013.
Paziņojums par iepirkumu (pēdējie gozījumi 26.02.2013.)
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/03/KPFI
Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu izsludināts IUB mājas lapā 18.01.2013.
Par būvdarbiem projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Spārīte”” ietvaros (45200000-9)
Nolikumu lejuplādēt šeit:  NOLIKUMS
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS 13.02.2013 konsolidēts
Nolikumu lejuplādēt šeit: Nolikums konsolidēts 26.02.2013
Tehniskā dokumentācija: TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA
Tehniskā dokumentācija : Ventilācijas SM apsaistes shēma 26.02.2013
Apjomi: DARBA APJOMI
Apjomi: KONSOLIDĒTI DARBA APJOMI 04.02.2013.
Apjomi: APJOMI KONSOLIDĒTS 14.02.2103.
Apjomi: APJOMI KONSOLIDĒTI 26.02.2013.
 05.02.2013. grozījumu publikācija IUB mājas lapā Par būvdarbiem projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcasnovada pirmsskolas izglītības iestādē „Spārīte”” ietvaros (45200000-9)
14.02.2013. grozījumu publikācija IUB mājas lapā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.03.  14.03. 2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 63489500, e-pasts: iepirkumi@nica.lv
 Jautājumi un atbildes:  04.02.2013
Jautājumi un atbildes: 14.02.2013.
Jautājumi un atbildes: 26.02.2013.
__________________________________________________
15.01.2013.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/04/EZF
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 15.01.2013
Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ceļa rekonstrukcijai posmā „Klaipi- Mežmaļi” Nīcas novada Otaņķu pagastā (71242000-6)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Plānošanas un arhitektūras uzdevums: Nolikuma 8.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.01.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 63489500,25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
 
Jautājumi un atbildes: 18.01.2013
Jautājumi un atbildes: 24.01.2013
__________________________________________________
03.01.2013.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2013/01/KPFI
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 03.01.2013
IEPIRKUMS “PAR BŪVUZRAUDZĪBU PROJEKTA “KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJAS SAMAZINĀŠANAI NĪCAS VIDUSSKOLĀ”-IETVAROS (71247000-1)
Nolikumu lejuplādēt šeit:  NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.01.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 63489500, e-pasts: iepirkumi@nica.lv
___________________________________________________
27.12.2012.
Paziņojums par iepirkumu
 Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/20/KPFI
Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu izsludināts IUB mājas lapā 27.12.2012.
Nolikumu lejuplādēt šeit:  NOLIKUMS 
Nolikumu lejuplādēt šeit: KONSOLIDĒTS NOLIKUMS 10.01.2013
Grozījumu publikācija IUB mājas lapā 11.01.2013 Būvdarbi projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas vidusskolā” ietvaros (45200000-9)
Tehniskā dokumentācija:TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA
Apjomi:DARBU APJOMI
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.01.2013., plkst.14.00
Kontaktpersona: Aija Blūma, tālrunis: 63489500, e-pasts: iepirkumi@nica.lv
 
Jautājumi un atbildes: 07.01.2013
Jautājumi un atbildes: 15.01.2013.
Jautājumi un atbildes: 17.01.2013.
Jautājumi un atbildes:21.01.2013. uz 4 lapām
___________________________________________________
 19.12.2012  
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/19
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.panta izsludināts IUB mājas lapā 19.12.2012.
Iepirkuma priekšmets:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 14.01.2013, plkst. 14.00.
Kontaktpersona: L.Reinfelde, tālr. 63489500, 26898029, e-pasts: iepirkumi@nica.lv.
Nolikumu skatīt šeit: 
NOLIKUMS
Jautājumi un atbildes: 07.01.2013.   09.01.2013.
 
___________________________________________________
 
15.11.2012.
Paziņojums par atklāta konkursa Nr. NND 2012/16 rezultātiem
 Iepirkuma dokumenti publicēti IUB mājas lapā 21.09.2012.gadā. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo atklāta konkursa Nr. NND 2012/16 “ Jauna traktora un aprīkojuma, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, piegāde Nīcas novada domei ” rezultātus: Iepirkumu komisija 08.11.2012. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar A/S „Ferrus” par līgumcenu LVL 39 200.00 (trīsdesmit deviņi tūkstoši divi simti lati un 00 santīmi), jauna traktora ar aprīkojumu, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, piegādi Nīcas novada domei.
pielikums Nr.1
 _____________________________________________________
13.11.2012.
 Paziņojums par rezultātiem iepirkumā Nr. NND 2012/17 „Pašvaldības ielu, laukumu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi- Nīcas novada pagastos’’
Nīcas novada dome, pamatojoties uz iepirkumu NND 2012/17 (sludinājums ievietots mājas lapā 04.09.2012.), paziņo, ka iepirkuma rezultātā noslēgti līgumi par iepirkuma 1., 3. un 4. daļu ar SIA “A-Land”un par 2. daļu ar A/S “Latvijas autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu rajons.
Līgumcenas sk. šeit:
 pielikums Nr. 1
 pielikums Nr.2
  _____________________________________________________
21.09.2012.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/16
Procedūra pēc PIL Atklāts konkurss, izsludināta IUB mājas lapā 21.09.2012.:
„Jauna traktora un aprīkojuma, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, piegāde Nīcas novada domei”
Iepirkuma priekšmets: Jauna traktora un aprīkojuma, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, piegāde.
Lejupielādēt Nolikumu šeit: Nolikums
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.10.2012., plkst.14.00
Kontaktpersona: Ligita Reinfelde, tālr.: 63489500, 27827928, e-pasts: ligitareinfelde@inbox.lv
19.10.2012. Jautājumi un atbildes

  _____________________________________________________

04.09.2012.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/17
Procedūra pēc PIL 8.prim izsludināta IUB mājas lapā 04.09.2012.:
„Pašvaldības ielu, laukumu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi-Nīcas novada pagastos” (90620000-9)
Iepirkuma priekšmets: Pašvaldības ielu, laukumu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi.
Lejupielādēt Nolikumu šeit:NOLIKUMS
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.09.2012., plkst.14.00
Kontaktpersona: Ligita Reinfelde, tālr.: 63489500, 27827928, e-pasts: ligitareinfelde@inbox.lv
 
 
_____________________________________________________
30.08.2012.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2012/14/ERAF
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo rezultātus (publicēti IUB mājas lapā 30.08.2012.) iepirkumam ID Nr. NND 2012/14  Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde un projekta pieteikuma izstrāde „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā” 3.4.1.1. aktivitātei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” (71240000-2) – ir noslēgts līgums ar SIA „Investīciju Risinājumu Birojs” par līgumcenu 2800,00 lati.
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
_____________________________________________________
08.08.2012.
Paziņojums par atklāta konkursa Nr. NND 2012/6 rezultātiem
Iepirkuma rezultāti  publicēti IUB mājas lapā 08.08.2012.gadā. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo atklāta konkursa Nr. NND 2012/6 “ Jaunas 7 – vietīgas vieglās pasažieru automašīnas piegāde Nīcas novada domei ” rezultātus: Iepirkumu komisija 06.08.2012. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA „SD Autocentrs” par līgumcenu LVL 20 782.09 (divdesmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit divi lati un 09 santīmi), jaunas septīņvietīgas vieglās pasažieru automašīnas piegādi Nīcas Novada domei.
 _______________________________________________
31.07.2012.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND/2012/14
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta izsludināts IUB mājas lapā 31.07.2012.
Iepirkuma priekšmets:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.08.2012, plkst. 14.00.
Kontaktpersona: L.Otaņķe, tālr. 63489500, 26602519, e-pasts: projekti@nica.lv.
Nolikumu skatīt šeit:NOLIKUMS-precizets 06.08.2012.
ŪBK sākotnējās ieceres atzinums: UBK atzinums 1 pie 2.pielikuma, UBK atzinums 2 pie 2. pielikuma.
Atbildes uz jautājumiem un papildinformācija:1. Atbildes 06.08.2012.
_______________________________________________
11.07.2012.
 Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2012/13
 rezultāti publicēti IUB mājas lapā 11.07.2012.:„Iebūvējamo iekārtu un mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Nīcas vidusskolas meiteņu mājturības kabinetam”
 Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkumam ID Nr. NND 2012/13 „Iebūvējamo iekārtu un mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Nīcas vidusskolas meiteņu mājturības kabinetam” rezultātus:
 Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu : slēgt līgumu par pirmo daļu ar SIA „NV STILS” , līgumcena LVL 2262.61 ( divi tūkstoši divi simti sešdesmit divi lati un 61 santīms), par otro daļu ar IK „Rolands Bargais” līgumcena LVL 5587.17  (pieci tūkstoši pieci simti  astoņdesmit septiņi lati un 17 santīms).

_______________________________________________

10.07.2012.
Paziņojums par iepirkuma Nr. NND 2012/11/ELFLA rezultātu
 Rezultāti publicēti IUB mājas lapā 10.07.2012.: “Jauna flīģeļa piegāde” 
 Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkuma ID Nr. NND 2012/11/ELFLA „Jauna flīģeļa piegāde” rezultātu: iepirkums pārtraukts bez rezultāta sakarā ar projekta iesnieguma noraidīšanu Lauku atbalsta dienestā.
 _______________________________________________
27.06.2012.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NDD 2012/6
Procedūra pēc PIL 50 . panta pirmā punkta – Atklāts konkurss
Pašvaldības iepirkums izsludināts IUB mājas lapā 27.06.2012.
Iepirkuma priekšmets  ” Jaunas 7 –vietīgas vieglās pasažieru automašīnas piegāde Nīcas novada domei ” Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.07.2012, plkst. 14.00.
Kontaktpersona: L.Reinfelde, tālr. 63489500, e-pasts: ligitareinfelde@inbox.lv.
Nolikumu skatīt šeit: NOLIKUMS
Iepirkuma nolikuma grozījumi 12.07.2012: Konsolidēts nolikums

_______________________________________________

12.06.2012.
Paziņojums par atklāta konkursa Nr. NND 2012/9
Rezultāti  12.06.2012. publicēti IUB mājas lapā (09100000-0)
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo atklāta konkursa Nr. NND 2012/9 “Degvielas iegāde Nīcas novada domes vajadzībām” rezultātus: Iepirkumu komisija 31.05.2012. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA „Kings” par abām iepirkuma daļām ar līgumcenu LVL 51 595,00 (piecdesmit viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit pieci lati un 00 santīmi).

  _______________________________________________

11.06.2012.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2012/12
 rezultāti publicēti IUB mājas lapā 11.06.2012.: „ Pašvaldības ceļu greiderēšanas, remontēšanas un ceļmalu pļaušanas darbi  Nīcas novada pagastos ”
 Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkumam ID Nr. NND 2012/12 „Pašvaldības ceļu greiderēšanas, remontēšanas un ceļmalu pļaušanas darbi – Nīcas novada pagastos ” rezultātus:
 Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu : slēgt līgumu par pirmo daļu ar Z/s „Viļņi” , līgumcena LVL 6964.30 ( seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri lati un 30 santīmi), par otro daļu ar SIA „NORDIA”  līgumcena LVL 6959.81  (seši tūkstoši deviņi simti  piecdesmit deviņi lati un 81 santīms), par trešo daļu ar Z/S „Viļņi”  līgumcena LVL 5936.02  (pieci tūkstoši deviņi simti trīsdesmit seši lati un 02 santīmi).

 _______________________________________________

18.05.2012.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/13
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81. panta 18.05.2012. izsludināta IUB mājas lapā:
Iepirkuma priekšmets: IEBŪVĒJAMO IEKĀRTU UN MĒBEĻU IZGATAVOŠANA, PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA NĪCAS VIDUSSKOLAS MEITEŅU MĀJTURĪBAS KABINETAM
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.05.2012. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 63489500,26898029
Iepirkuma nolikums: NOLIKUMS
Tehniskās specifikācijas: 1.daļa2.daļa
Atbilde uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem:Atbilde

  _______________________________________________

08.05.2012.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkumu identifikācijas Nr. NND 2012/12
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta izsludināta IUB mājas lapā 08.05.2012.
Iepirkuma priekšmets: „Pašvaldības ceļu greiderēšanas, remontēšanas un ceļmalu pļaušanas darbi Nīcas novada pagastos”
Paredzamā līgumcena 19 999.00 LVL
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.05.2012. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 26898029
Iepirkuma nolikums: NOLIKUMS
Daļu apraksts: Autoceļu sadalījums pa daļām-2012
Karte:
_______________________________________________
25.04.2012.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumā Nr. NND 2012/10/EZF
Nīcas novada dome, pamatojoties uz iepirkumu NND 2012/10/EZF  (izsludināts 13.04.2012.) BŪVDARBI C klases pašvaldības grants seguma autoceļa rekonstrukcija posmā „Dzintariņš – Baltijas jūra” Nīcas novada Bernātos, paziņo, ka ir noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “A-Land” par līgumcenu 33 730,79 LVL.
Iepirkuma līgums noslēgts EZF līdzfinansēta projekta „Ceļa posma rekonstrukcija Nīcas novada Bernātos zivsaimniecības attīstībai nozīmīgā teritorijā” Nr. 11-02-ZL14-Z401101-000005 ietvaros
 
_______________________________________________
24.04.2012.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumā Nr. NND 2012/5/ERAF
Nīcas novada dome, pamatojoties uz iepirkumu NND 2012/5/ERAF  „Lifta izbūve pieejamības nodrošināšanai Nīcas novada domes administratīvajā ēkā Nīcā, Bārtas ielā 6”  (izsludināts 23.03.2012.), paziņo, ka ir noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “TAIGERS” par līgumcenu 39 634.11 LVL.
__________________________________________________
 
 
19.04.2012.
Paziņojums par rezultātu
Iepirkuma ID Nr. 2012 / 4 „2012./2013.gada apkures sezonai kurināmās malkas piegāde Nīcas novada domei ”
Nīcas novada dome, pamatojoties uz iepirkumu ar ID Nr. NND 2012/4 „2012./2013.gada apkures sezonai kurināmās malkas piegāde Nīcas novada domei ” (sludinājums ievietots mājas lapā 17.02.2012.), paziņo lēmumu slēgt līgumu ar uzvarētāju 1.daļā Lienīti Ozoliņu par LVL 12,80 m(divpadsmit lati un 80 santīmi kubikmetrā, par kopējo summu LVL 5760.00), bet 2.;3.;4.;5.;6.;7.;8.;9.;10.daļā slēgt līgumu ar  SIA „Metsa Forest Latvia”  par LVL 13,90 m3 (trīspadsmit lati un 90 santīmi kubikmetrā, par kopējo summu LVL 56295.00 ).
_____________________________________________________
 
17.04.2012.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/11/ELFLA
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81panta 17.04.2012. izsludināta IUB mājas lapā.
Iepirkuma priekšmets: Jauna flīģeļa piegāde.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.04.2012. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Laura Pakule-Krūče, laura.pakule-kruce@nica.lv, 63489500
Iepirkuma nolikums: NOLIKUMS, t.sk. tehniskās specifikācijas un piedāvājuma forma.
 
_____________________________________________________
 
13.04.2012.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/10/EZF
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81panta 13.04.2012. izsludināta IUB mājas lapā:
Iepirkuma priekšmets: BŪVDARBI C klases pašvaldības grants seguma autoceļa rekonstrukcija posmā „Dzintariņš – Baltijas jūra” Nīcas novada Bernātos
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.04.2012. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Liene Otaņķe, projekti@nica.lv, 63489500
Iepirkuma nolikums:NOLIKUMS
Apjomi (tāmes): APJOMI
Tehniskais projekts:01_TITULLAPA,02_SATURA_RADITAJS, 03-04..05_APU, 04_PU, 05_TN Bernatu celam, 06_TN no ST, 07_Citrus_TN, 8_9Vetras zemes robezplans, 10_BuvkomersantaAS, 11_BuvpraksesSertif, 12_Topografija_1Lapa, 13_Topografija_2Lapa, 14_Paskaidrojuma raksts, 15_CD0VispNor, 16_CD1_Genplans, 17_CD2_garenprofils, 18_CD3_Skersprofils, 19_Ass_nosprausanas_saraksts, 20_DarbuDaudzumi, 21_ApsekosanasAkts, 22_Eksperta atzinums, 23_Atbildes_uz_eksperta_atzinumu, 3_EL dala Bernatu cels.
Iepirkums notiek EZF līdzfinansēta projekta „Ceļa posma rekonstrukcija Nīcas novada Bernātos zivsaimniecības attīstībai nozīmīgā teritorijā” Nr. 11-02-ZL14-Z401101-000005 ietvaros
_____________________________________________________
11.04.2012.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumā Nr. NND 2012/2
Nīcas novada dome, pamatojoties uz iepirkumu NND 2012/2 Pirkuma līgums pārtikas un higiēnas preču izsniegšanai pret taloniem Nīcas novada domes sociālo pabalstu saņēmējiem (15000000-8) (izsludināts 14.03.2012.), paziņo, ka ir noslēgts iepirkuma līgums ar SIA “Auda-T” par līgumcenu 11 580,00 LVL.
__________________________________________________
11.04.2012.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumā Nr. NND 2012/8
Nīcas novada dome, pamatojoties uz iepirkumu NND 2012/8 Datortehnikas piegāde Nīcas novadam (30200000-1) (izsludināts 21.03.2012.), paziņo, ka ir noslēgts iepirkuma līgums ar SIA “LDC datortehnika” par līgumcenu 6 909,78 LVL.
___________________________________________________
04.04.2012.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumā Nr. NND 2012/7/ELFLA
Nīcas novada dome, pamatojoties uz iepirkumu NND 2012/7/ELFLA BŪVDARBI Nedzīvojamās telpas rekonstrukcija sadzīves pakalpojumu centra izveidei (45262700-8) (izsludināts 05.03.2012., rezultāti publicēti 04.04.2012.), paziņo, ka ir noslēgts iepirkuma līgums ar SIA „IMD grupa” par līgumcenu 17 035,42 LVL.
________________________________________
03.04.2012.
 Paziņojums par iepirkumu (grozījumi 03.05.2012)
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/9
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 50. panta – Atklāts konkurss 03.04.2012. izsludināta IUB mājas lapā:
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde Nīcas novada domes vajadzībām ”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.05.2012. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 63489500,26898029
Iepirkuma nolikums: NOLIKUMS
Iepirkuma nolikuma grozījumi 03.05.2012 KONSOLIDĒTS NOLIKUMS 
 
  ____________________________________________________
 
23.03.2012. 
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/5/ERAF
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81panta izsludināta IUB mājas lapā 23.03.2012.
Iepirkuma priekšmets: „Lifta izbūve pieejamības nodrošināšanai Nīcas novada domes administratīvajā ēkā Nīcā, Bārtas ielā 6”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.04.2012. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Laura Pakule-Krūče, laura.pakule-kruce@nica.lv , 63489500
Iepirkuma nolikums: NOLIKUMS
Finanšu piedāvājums: APJOMI (precizēti 30.03.2012)
Tehniskais projekts: AR1, AR-2AR-3, BK1BK2BK3BK4BK5EL1EL2EL3.
Iepirkums notiek Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2007-2013, ERAF līdzfinansēta projekta „Mana sociālā atbildība”, Nr. LLIV-322 ietvaros.
29.03.2012. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem: ATBILDES 1  
30.03.2012   Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem: ATBILDES 2
 
  ____________________________________________________
21.03.2012.
 
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/8
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81panta 21.03.2012. izsludināta IUB mājas lapā:
Iepirkuma priekšmets: „Datortehnikas piegāde Nīcas novadam”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.04.2012. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 63489500,26898029
Iepirkuma nolikums: Nolikums 
26.03.2012 Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumu: ATBILDES 1 
____________________________________________________
14.03.2012.
 
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/2
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81panta 14.03.2012. izsludināta IUB mājas lapā:
Iepirkuma priekšmets: „Preču izsniegšana pret taloniem Nīcas novada sociālo pabalstu saņēmējiem”.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.03.2012. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 63489500,26898029
Iepirkuma nolikums: Nolikums
 
 
____________________________________________________
05.03.2012.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/7/ELFLA
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81panta 05.03.2012. izsludināta IUB mājas lapā:
Iepirkuma priekšmets: BŪVDARBI Nedzīvojamās telpas rekonstrukcija sadzīves pakalpojumu centra izveidei
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.03.2012. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Liene Otaņķe, projekti@nica.lv, 63489500
Iepirkuma nolikums: NOLIKUMS
Apjomi (finanšu piedāvājums):APJOMI
Tehniskais projekts Pielikums Nr.3:
AR1,AR2,AR-3,GP1,GP2,AVK-1,AVK-2,AVK-3,AVK-4,AVK-5,AVK-6,AVK-7,AVK-8a,AVK-9,AVK-10,AVK-11,EL-1,EL-2a,EL-3,EL-4,El-5a,EL-6,EL-7a,EL-8,UAS-1,UAS-2,UAS-3,UAS-4,UA/emUBK atzinums 1 pie 2.pielikuma a href=”http://www.nica.lv/wp-content/uploads/2011/12/degvielas-NOLIKUMS-IEPIRKUMS-2012.-9-26.03.12.1.doc” supS-5,UAS-6,UK-1,UK-2,UK-3,UK-4.
Iepirkums notiek ELFLA līdzfinansēta projekta „Sadzīves pakalpojumu punkta izveide sociālā riska grupu vajadzībām Nīcas novadā” Nr. 11-02-LL09-L413101-000003 ietvaros.
____________________________________________________
01.03.2012.
Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
Pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2012. gada 1. marta lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.prim panta 6. Daļu un balstoties uz zemāk minēto pamatojumu, iepirkums Nr. NND 2012/3/ELFLA Nedzīvojamās telpas rekonstrukcija sadzīves pakalpojumu centra izveidei pārtraukts.
Iepirkuma paziņojums par līgumu publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja interneta mājas lapā 2012. gada 21. februārī. Iepirkumu dokumentācija tiešsaistē pieejama Nīcas novada domes mājas lapā www.nica.lv sadaļā “Pašvaldība” apakšsadaļā “Iepirkumi” – „Publiskie iepirkumi” http://www.nica.lv/pasvaldiba/iepirkumi/publiskie-iepirkumi/, kur publicētas atbildes uz interesentu jautājumiem. Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu publicēts IUB mājas lapā 01.03.2012.:Nedzīvojamās telpas rekonstrukcija sadzīves pakalpojumu centra izveidei (45262700-8)
Pamatojums iepirkuma pārtraukšanai:
Iepirkuma laikā ir atklātas nepilnības tehniskajās specifikācijās un apjomos, kuras nav iespējams precizēt neveicot būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos – specifikācijās un apjomos.
21.02.2012.
Paziņojums par iepirkumu (statuss – pārtraukts)
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/3/ELFLA
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta 21.02.2012. izsludināta IUB mājas lapā: Nedzīvojamās telpas rekonstrukcija sadzīves pakalpojumu centra izveidei (45262700-8).
Iepirkuma priekšmets: BŪVDARBI Nedzīvojamās telpas rekonstrukcija sadzīves pakalpojumu centra izveidei
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.03.2012. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Liene Otaņķe, projekti@nica.lv, 63489500
Iepirkuma nolikums:Nolikums
Apjomi (finanšu piedāvājums): Apjomi precizeti 27.02.2012.
Tehniskais projekts Pielikums Nr.3:
AR1, AR2, AR-3i_papildinats 27.02.2012., GP1,GP2, AVK-1,AVK-2,AVK-3,AVK-4,AVK-5,AVK-6,AVK-7,AVK-8,AVK-9,AVK-10,AVK-11,EL-1,EL-2,EL-3,EL-4,EL-5,EL-6,EL-7,EL-8,UAS-1,UAS-2,UAS-3,UAS-4,UAS-5,UAS-6,UK-1,UK-2,UK-3,UK-4
27.02.2012. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem: ATBILDES 1
Iepirkums notiek ELFLA līdzfinansēta projekta „Sadzīves pakalpojumu punkta izveide sociālā riska grupu vajadzībām Nīcas novadā” Nr. 11-02-LL09-L413101-0000/addressa href=”http://www/aSadzīves pakalpojumu punkta izveide sociālā riska grupu vajadzībām Nīcas novadā.nica.lv/wp-content/uploads/2011/12/Autoceļu-sadalījums-pa-daļām-2012.docx”/em03 ietvaros.
________________________________________________________
17.02.2012.
 Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/4
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 50. panta- Atklāts konkurss-16.02.2012. izsludināta IUB mājas lapā ” 2012./2013.gada apkures sezonai kurināmās malkas piegāde Nīcas novada domei”
Iepirkuma priekšmets: kurināmās malkas piegāde
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.03.2012. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 63489500, 26602519
Iepirkuma nolikums: nolikums

 _address/span/a/a_______________________________________________________

30.01.2012.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumā Nr. NND 2012/1/EZF
Nīcas novada dome, pamatojoties uz iepirkumu NND 2012/1/EZF Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ceļa rekonstrukcijai posmā „Dzintariņš – Baltijas jūra” Nīcas novada Bernātos (71242000-6) (izsludināts 09.01.2012.), paziņo, ka ir noslēgts iepirkuma līgums ar AS „VCI” par līgumcenu 1950,00 LVL.
__________________________________________________________________________________
19.01.2012.
Paziņojums par iepirkuma  Nr. NND/2011/28
Rezultāti  19.01.2012. publicēti IUB mājas lapā
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkuma Nr. NND/2011/28 “ Nīcas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrāde” rezultātus: Iepirkumu komisija 05.01.2012. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA „METRUM” par līgumcenu LVL 17 200,00.
__________________________________________________________________________________
09.01.2012.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2012/1/EZF
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta 09.01.2012. izsludināta IUB mājas lapā Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ceļa rekonstrukcijai posmā „Dzintariņš – Baltijas jūra” Nīcas novada Bernātos (71242000-6).
Iepirkuma priekšmets: Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzIUB mājas lapā/spanUAS-6ība ceļa rekonstrukcijai posmā „Dzintar/addressiņš – Baltijas jūra” Nīcas novada Bern Iepirkuma priekšmets:ātos
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.01.2012. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Liene Otaņķe, projekti@nica.lv, 63489500
Iepirkuma nolikums:Nolikums
Plānošanas un arhitektūras uzdevums:PAU
Projektēšanas uzdevums:PU
Iepirkums notiek EZF līdzfinansēta projekta „Ceļa posma rekonstrukcija Nīcas novada Bernātos zivsaimniecības attīstībai nozīmīgā teritorijā” Nr. 11-02-ZL14-Z401101-000005 ietvaros.
__________________________________________________________________________________
06.01.2012.
 Paziņojums par rezultātiem iepirkumā Nr. NND 2011/22
 Nīcas novada dome, pastrongmatojoties uz iepirkumu NND 2011/22 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Nīcas novada administratīvajā teritorijā”(sludinājums ievietots mājas lapā 11.08.2011.), paziņo, ka iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA „L&T”. Līgumcenas : SSA LVL 5.93 (pieci lati 93 santīmi) par vienu kubikmetru, bet „zaļo” atkritumu savākšana LVL 1.70 (viens lats 70 santīmi) par vienu kubikmetru.
  _____________________________
02.12.2011.
 
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/28
Procedūra 02.12.2011. pēc Publisko
iepirkumu likuma 81 panta izsludināta IUB mājas lapā http://www.iub.gov.lv/pvs/show/210954.
Iepirkuma priekšmets: „Nīcas novada teritorijas
plānojuma 2012. – 2024. gadam izstrāde”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.12.2011.
plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Ligita
Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 26898029, 63489500Iepirkuma nolikums: nolikums
________________________________________
 
21.10.2011.
 
 Paziņojums par rezultātiem iepirkumā Nr. NND 2011/25 „Pašvaldības ielu, laukumu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi- Nīcas novada pagastos’’ 
Nīcas novada dome, pamatojoties uz iepirkumu NND 2011/25 (sludinājums ievietots mājas lapā 21.09.2011.), paziņo, ka iepirkuma rezultātā noslēgti līgumi par ieprikuma 1., 3. un 4. daļu ar SIA “A-Land”un par 2. daļu ar SIA /a,/em“Nordia”. Līgumcenas sk. šeit: Līgumcenas
________________________________________
 
22.09.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam ID Nr. NND 2011/26/ELFLA
Rezultāts (Paziņojums par noslēgto līgumu) publicēts IUB mājas lapā 22.09.2011 Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes iepirkumu komisija paziņo iepirkuma ID Nr. NND 2011/26/ELFLA „Nīcas tautas tērpu izgatavošana pirmsskolas vecuma bērnu tautas deju kolektīva vajadzībām” rezultātus.
Līgums noslēgts ar SIA “Muduri” par līgumcenu 3047.80 LVL.
_____________________________________________________
21.09.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/25
Procedūra pēc PIL 8.prim izsludināta IUB mājas lapā 21.09.2011.:
„Pašvaldības ielu, laukumu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi-Nīcas novada pagastos” (90620000-9)
Iepirkuma priekšmets: Pašvaldības ielu, laukumu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi.
Lejupielādēt šeit: Nolikums-ziemas ceļu tīrīšana-2011-20.09
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 03.10.2011., plkst.14.00
Kontaktpersona: Ligita Reinfelde, tālr.: 63489500, 2689 /supAR1br /8029; e-pasts: ligitareinfelde@inbox.lv
 
______________________________________________________
19.09.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2011/24/ELFLA
Rezultāti publicēti IUB mājas lapā 19.09.2011.:Profesionālo iekārtu piegāde Nīcas novada sadzīves pakalpojumu punkta veļas mazgātavas aprīkošanai (39713000-3)
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkuma NND 2011/24/ELFLA „Profesionālo iekārtu piegāde Nīcas novada sadzīves pakalpojumu punkta veļas mazgātavas aprīkošanai” rezultātus: iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA „UNIS Ko” par piedāvāa href=”http://www.nica.lv/wp-content/uploads/2011/12/18_CD3_Skersprofils.pdf”to līgumcenu LVL 3024,60.
_______________________________________________AVK-10_______
30.08.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/26/ELFLA
 Procedūra pēc PIL  8.prim  izsludināta IUB mājas lapā 30.08.2011.
 Iepirkuma priekšmets: „Nīcas tautas tērpu izgatavošana pirmsskolas vecuma bērnu
 tautas deju kolektīva vajadzībām”.
Nolikums
Apjomi
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.09.2011., plkst.14.00
Kontaktpersona par iepirkumu:
Projekta vadītāja Laura Pakule-Krūče, tālr.: 63489500, e-pasts: laura.pakule-kruce@nica.lv
_______________________________________________________
 
 
29.08.2011.
Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
Nīcas novada domes iepirkuma komisija paziņo par iepirkuma Nīcas tautas tērpu izgatavošana pirmsskolas vecuma bērnu tautas deju kolektīva vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/23 pārtraukšanu.
Paziņojumu un pamatojumu sk. šeit: Paziņojums
________________________________________
26.08.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/24/ELFLA
Procedūra pēc PIL 8.prim izsludināta IUB mājas lapā 26.08.2011.:
Profesionālo iekārtu piegāde Nīcas novada sadzīves pakalpojumu punkta veļas mazgātavas aprīkošanai (39713000-3)
Iepirkuma priekšmets: Profesionālo iekārtu piegāde Nīcas novada sadzīves pakalpojumu punkta veļas mazgātavas aprīkošanai
Lejuplādēt šeit: Nolikums-velas-masinam-konsolidets 31.08.2011.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.09.2011., plkst.14.00
Kontaktpersona: Liene Otaņķe, tālr.: 63489500, 26602519; e-pasts: projekti@nica.lv
31.08.2011. Atbildes-uz-ieinteresēto-piegādātāju-jautājumiem-1-velas-iekartas
01.09.2011. Atbildes-uz-ieinteresēto-piegādātāju-jautājumiem-2-velas-iekartas
______________________________________________
23.08.2011.
Paziņojums par iepirkumu (Pārtraukts 29.08.2011)
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/23/ELFLA
Procedūra pēc PIL  8.prim  izsludināta IUB mājas lapā 23.08.2011.
Iepirkuma priekšmets: „Nīcas tautas tērpu izgatavošana pirmsskolas vecuma bērnu
tautas deju kolektīva vajadzībām”.
Nolikums
Apjomi
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.09.2011., plkst.14.00
Kontaktpersonas par iepirkumu:
Projekta vadītāja Laura Pakule-Krūče, tālr.: 63489500
e-pasts: laura.pakule-kruce@nica.lv
_______________________________________________________
 
17.08.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2011/21
Rezultāti publicēti IUB mājas lapā 17.08.2011. :Nīcas vidusskolas logu bloku renovācija
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkumam ID Nr. NND 2011/21
„Nīcas vidusskolas logu bloku renovācija” rezultātus: Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu : slēgt līgumu ar SIA „Kurzemes būvserviss” par līgumcenu LVL 23 281.93 (divdesmit trīs tūkstoši divi
simti astoņdesmit viens lats un 93 santīmi), PVN 22% LVL 5 122.03 (pieci tūkstoši viens simts divdesmit divi lati un 03 santīmi), kopsumma LVL 28 403.96 (divdesmit astoņi tūkstoši lati četri simti trīs lati un 96 santīmi).
_______________________________________________________
 11.08.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Grozīts 05.10.2011
Grozīts 21.10.2011. Jauns!
Grozījumu paziņojums publicēts IUB mājas lapā 24.10.2011. http://www.iub.gov.lv/pvs/show/205536
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/22
Procedūra pēc PIL  atklāta konkursa  izsludināta IUB mājas lapā 11.08.2011.
Iepirkuma priekšmets: „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Nīcas novada administratīvajā teritorijā”
Iepirkuma nolikums un Tehniskā specifikācija
Jauns!NOLIKUMS UN TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS – KONSOLIDĒTS ar 21.10.2011. grozījumiem
Grozītais piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.11.2011. plkst. 14:00
Kontaktpersonas par iepirkumu:
Ligita Reinfelde, tālr.63489500, 26898029, e-pasts : ligitareinfelde@inbox.lv
Līga Roga, tālr.63489487, 27843390, e-pasts: liga.roga@nica.lv
Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem:
05.10.2011.Jautājumi un atbildes-1
05.10.2011.Jautājumi un atbildes-2
21.10.2011. Jautājumi un atbildes 3 Jauns!
_______________________________________________________
 28.07.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2011/20
Rezultāti publicēti IUB mājas lapā 28.07.2011.: Mazlietotas vieglās automašīnas piegāde Nīcas novada domei (34110000-1)
PamatojostrongestrongemAVK-4mAVK-4address ties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkuma NND 2011/20 “Mazlietotas vieglās automaāšinas piegāde Nīcas novada domei” rezultātus. Līgums noslēgts ar SIA “Skandi motors” par līgumcenu 7 444.00 LVL.
_______________________________________________________
27.07.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/21
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta izsludināta IUB mājas lapā 27.07.2011: Nīcas viduss /emaddresskolas logu bloku renovācija (45421100-5)
Iepirkuma priekšmets: „Nīcas vidusskolas logu bloku renovācija”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.08.2011. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 26898029
Iepirkuma nolikums: NOLIKUMS
Tehniskā specifikācija, apjomi:  TāmeLogu specifikacijas
_______________________________________________________
21.07.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2011/19/ERAF
Rezultāti publicēti IUB mājas lapā 21.07.2011.: BŪVDARBU II KĀRTA projekta „Nīcas pagasta Nīcas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros (45231300-8)
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkuma NND 2011/19/ERAF Būvdarbu II kārta projekta „Nīcas pagasta Nīcas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros rezultātus: iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA „DanSan” par piedāvāto  līgumcenu LVL 103 295,15.
_______________________________________________________
14.07.2011.
Paziņojums par metāllūžņu izsoli
Nīcas novada dome rīko publiskas personas kustamas mantas izsoli – metāllūžņi (aptuvens kopējais svars – 36 tonnas), 8 mazuta tvertnes ar aptuvenu kopējo svaru 53,7 tonnas, kurās atrodas aptuveni 100 tonnas mazuta un mazuta atlieku, 1 ķieģeļu sūkņu māja un 4 mazuta tvertņu pamati, kas atrodas Nīcas novada Nīcas pagastā pie katlu mājas un Otaņķu pagastā pie katlu mājas. Izsoles noteikumi
_______________________________________________________
05.07.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/20
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta izsludināta IUB mājas lapā 05.07.2011: www.iub.gov.lv
Iepirkuma priekšmets: „Mazlietotas vieglās automašīnas piegāde Nīcas novada domei”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.07.2011. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 26898029
Iepirkuma nolikums:NOLIKUMS
_______________________________________________________
04.07.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2011/12
Rezultāti publicēti IUB mājas lapā 04.07.2011.: „ Asfaltbetona seguma atjaunošana Nīcas novada domes īpašumos ”
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkumam ID Nr. NND 2011/12 (2011/18) „Asfaltbetona seguma atjaunošana Nīcas novada domes īpašumos ”rezultātus:
Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu : slēgt līgumu ar SIA „A-Land” ,  līgumcena LVL 6900.00 (seši tūkstoši deviņi simti lati un 00 santīmi).
________________________________________
 
 
29.06.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/19/ERAF
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta izsludināta IUB mājas lapā 29.06.2011 www.iub.gov.lv
Iepirkuma priekšmets: Būvdarbu II kārta projekta „Nīcas pagasta Nīcas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros
Paredzamā līgumcena: 89783 LVL
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.07.2011. plkst. 14:00
Kontaktpersona: Liene Otaņķe, projekti@nica.lv, 26602519
Iepirkuma nolikums:NOLIKUMS
Finanšu piedāvājums Excel formātā (Tāmes, C7 pielikums):TĀMES
Iepirkuma līguma projekts (B pielikums):LĪGUMS
Tehniskais projekts KOREKCIJAS (A pielikums):UKT-000_S,ŪKT-000_T,UKT-001_S,UKT-001,UKT-002_S,UKT-002_1,UKT-002_2,UKT-003_S,UKT-003_1,UKT-003_2,UKT-003_3,UKT-003_4,UKT-003_5,UKT-004_S,UKT-004_1,UKT-004_2,UKT-004_3,UKT-004_4,UKT-004_5,UKT-005_S,UKT-005_1,UKT-005_2,IS-UKT-006_S,IS-UKT-006_K1,IS-UKT-006_KSP,IS-UKT-006_U1,IS-UKT-006_NAI,IS-UKT-006_KSS,IS-UKT-006_UT,Pārskats par ģeotehniskajiem izpētes darbiem,Ūdenstorņa tehniskāsizpētes slēdziens,Nr.3 Būvprojekta ekspertīzes atzinums (Atskaite)
NB! Salīdzinot ar 18.05.2011. izsludināto iepirkumu Nr. NND/2011/16/ERAF būvdarbu II kārtai, šajā iepirkumā ir veiktas KOREKCIJAS tehniskajā projektā, kā rezultātā ir samazināti apjomi un detalizēti precizēti tehniskie risinājumi.
________________________________________________________________
08.06.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2011/17
Rezultāti publicēti IUB mājas lapā 18.05.2011.:„ Skolas ielas apgaismojuma un gājēju celiņa izbūve Nīcas pagastā ”
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkumam ID Nr. NND 2011/17 „ Skolas ielas apgaismojuma un gājēju celiņa izbūve Nīca pagastā ”rezultātus:
Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu : slēgt līgumu ar SIA „A-Land”  līgumcena LVL 19 578.00 (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi lati un 00 santīmi
________________________________________
08.06.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2011/10
Rezultāti publicēti IUB mājas lapā 29.04.2011.: „ Pašvaldības ceļu greiderēšanas, remontēšanas un ceļmalu pļaušanas darbi – Nīcas novada pagastos ”
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkumam ID Nr. NND 2011/10 Pašvaldības ceļu greiderēšanas, remontēšanas un ceļmalu pļaušanas darbi – Nīcas novada pagastos ” rezultātus:
Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu : slēgt līgumu  par pirmo daļu ar  AS  „Latvijas autoceļu uzturētājs ” Liepājas ceļu rajons par līgumcenu  LVL 6252.07 (seši tūkstoši divi simti piecdesmit divi lati un 07 santīmi), par otro daļu ar SIA „NORDIA”   līgumcena LVL 6466.59 (seši tūkstoši četri simti sešdesmit seši lati un 59 santīmi), par trešo daļu ar Z/S „Viļņi”  līgumcena LVL 6753.76 (seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit trīs lati un 76 santīmi).
________________________________________
08.06.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2011/11
Rezultāti publicēti IUB mājas lapā 29.04.2011.: Datortehnikas piegāde Nīcas novadam
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkumam ID Nr. NND 2011/11 „Datortehnikas piegāde Nīcas novadam ” rezultātus:
Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu : slēgt līgumu uz ar SIA „ATEA” par LVL 2276.07  (divi tūkstoši divi simti septiņdesmit seši lati, 07 santīmi).
________________________________________
01.06.2011.
Paziņojums par atklāta konkursa Nr. NND/2011/9
Rezultāti  01.06.2011. publicēti IUB mājas lapā (09100000-0)
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo atklāta konkursa Nr. NND/2011/9 “Degvielas iegāde Nīcas novada domes vajadzībām” rezultātus: Iepirkumu komisija 27.05.2011. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA „Kings” par abām iepirkuma daļām par līgumcenu LVL 55 050,00.
________________________________________
30.05.2011.
Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
Nīcas novada dome paziņo par iepirkuma „Būvdarbu II kārta projekta „Nīcas pagasta Nīcas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros” ar identifikācijas numuru NND/2011/16/ERAF pārtraukšanu, kurš pēc Publisko iepirkumu 81 panta 18.05.2011. izsludināts IUB mājas lapā.
Iepirkuma pārtraukšanas pamatojums:
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81 panta 6. daļu Pasūtītājs, Nīcas novada dome, pārtrauc iepirkumu Nr. NND/2011/16/ERAF Būvdarbu II kārta projekta „Nīcas pagasta Nīcas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros (45231300-8) šādu objektīvu iemeslu dēļ: Iesniegtie piedāvājumi pārsniedz piemērotās procedūras slieksni, kas pamato, ka ir piemērota neatbilstoša procedūra; Iesniegtie piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas.
________________________________________
28.05.2011.
Paziņojums par iepirkuma Nr. NND/2011/13/ERAF rezultātiem
Rezultāti  28.05.2011. publicēti IUB mājas address/addressIzsoles noteikumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.07.2011. plksa href=”http://www.iub.gov.lv/pvs/show/202393″/a,ddresslt;br /t. 14:00” rezultātus: Iepirkumu komisija 27.05.2011. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA „Kings” par abām iepirkuma daļām par līgumcenu LVL 55 050,00. lapā (44100000-1)
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkuma NND/2011/13/ERAF „Atpūtas laukumu labiekārtošana, informācijas stendu un velotaku marķējuma zīmju izgatavošana un izvietošana Nīcas novada teritorijā projekta „Aktīvā tūrisma attīstība pierobežas reģionā” LLI-037 ietvaros” rezultātus: Iepirkumu komisija 24.05.2011. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar IK „Gabaliņa Daiņa darbnīca” par līgumcenu LVL 7104,00.
________________________________________
25.05.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2011/5
rezultāti publicēti IUB mājas lapā 25.05.2011.: Tehniskās apsardzes un apkopes pakalpojumI (79710000-4)
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkumam ID Nr. NND 2011/5 „Tehniskās apsardzes un apkopes pakalpojumu nodrošināšana Nīcas novada domes objektos” rezultātus:
Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu : slēgt līgumu uz 36 mēnešiem ar SIA „Drošības birojs” par LVL 3732.00 (trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit divi lati, 00 santīmi).
________________________________________
24.05.2011.
Paziņojums par iepirkuma Nr. NND/2011/15/ERAF rezultātiem
Rezultāti  24.05.2011. publicēti IUB mājas lapā http://iub.gov.lv/iubsearch/
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkuma NND/2011/15/ERAF „Datortehnikas iegāde Nīcas novada Tūrisma informācijas centra aprīkošanai (30200000-1) projekta „Aktīvā tūrisma attīstība pierobežas reģionā” LLI-037 ietvaros” rezultātus: Iepirkumu komisija 24.05.2011. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA „Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs” par līgumcenu LVL 2030,24.
________________________________________
18.05.2011.
Paziņojums par iepirkumu (pārtraukts 30.05.2011.)
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/16/ERAF
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta izsludināta IUB mājas lapā 18.05.2011 www.iub.gov.lv
Iepirkuma priekšmets: Būvdarbu II kārta projekta „Nīcas pagasta Nīcas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros
Paredzamā līgumcena: līdz  119 999 LVL
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.05.2011. plkst. 14:00
Kontaktpersona: Liene Otaņķe, projekti@nica.lv, 26602519
Iepirkuma nolikums:NOLIKUMS
Finanšu piedāvājums Excel formātā (Tāmes, C7 pielikums): TAMES
Iepirkuma līguma projekts (B pielikums):LĪGUMS
Tehniskais projekts (A pielikums):Titullapa,Pask_TN_UKT,UKT-001,UKT-002_1,UKT-002_2,UKT-003_1,UKT-003_2,UKT-003_3,UKT-003_4,UKT-003_5,UKT-003_6,UKT-004_1,UKT-004_2,UKT-004_3,UKT-004_4,UKT-004_5,UKT-004_6,UKT-004_7,UKT-004_8,UKT-005_1,UKT-005_2,IS-UKT-6,IS-UKT-6_1,Pārskats par ģeotehniskajiem izpētes darbiem,Ūdenstorņa tehniskāsizpētes slēdziens,Būvprojekta ekspertīzes atzinums

________________________________________

 18.05.2011.
 Paziņojums par iepirkumu
 Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/17
 Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta izsludināta IUB mājas lapā 18.05.2011 www.iub.gov.lv
 Iepirkuma priekšmets: „Skolas ielas apgaismojuma un gājēju celiņu izbūve
 Nīcas pagastā”
 Paredzamā līgumcena: LVL 23 900,00
 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.05.2011. plkst. 14:00
 Kontaktpersona par nolikumu: Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 26898029
 Iepirkuma nolikums: Nolikums
 Iepirkuma apjomi: Tāmes
 Tehniskā dokumentācija:
 Laternu skices
 Tehniskās specifikācijas
 ________________________________________
12.05.2011.
Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
Nīcas novada domes iepirkuma komisija paziņo par iepirkuma „Mazlietotas vieglās automašīnas piegāde Nīcas novada domei”, iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/8 pārtraukšanubr / ,address Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 8.
Paziņojumu un pamatojumu sk. šeit: Paziņojums
________________________________________
11.05.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/12
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta izsludināta IUB mājas lapā 11.05.2011: www.iub.gov.lv
Iepirkuma priekšmets: „Asfaltbetona seguma atjaunošana Nīcas novada īpašumos”
Paredzamā līgumcena: LVL 8 500,00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.05.2011. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 26898029
Iepirkuma nolikums: Nolikums
_________________________________________
 11.05.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkums Nr. NND/ 2011/13/ERAF pēc Publisko iepirkumu likuma 8 `panta izsludināts IUB mājas lapā 11.05.2011. www.iub.gov.lv
Iepirkuma priekšmets: „Atpūtas laukumu labiekārtošana, informācijas stendu un velotaku marķējuma zīmju izgatavošana un izvietošana Nīcas novada teritorijā projekta „Aktīvā tūrisma attīstība pierobežas reģionā” LLI-037 ietvaros”
Paredzamā līgumcena: 7150 LVL (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.05.2011. plkst. 14:00
Kontaktpersona : Liene Otaņķe, projekti@nica.lv, t. 63489500, mob. 26602519Iepirkuma nolikums un 1.-4. pielikumi: NOLIKUMS
Apjomu-tames-Pielikums-Nr.-5
Pielikustrong ms Nr. 6 Labiekārtošanas projekts, specifikācijas:TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
_________________________________________
09.05.2011.
Paziņojums par iepirkuma Nr. NND/2011/6/ERAF rezultātiem
(rezultāti publicēti IUB mājas lapā 09.05.2011.)
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkuma NND/2011/6/ERAF Sociālās dzīvojamās mājas “Ārītes” Nīcas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (45321000-3) rezultātus: Iepirkumu komisija 21.04.2011. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA „Kurzemes krāsas” par līgumcenu LVL 84 062.65.
_________________________________________
29.04.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Procedūra pēc PIL 8 prim. Panta izsludināta IUB mājas lapā 29.04.2011. www.iub.gov.lv
Iepirkuma priekšmets: „Datoru piegāde Nīcas novadam”
Paredzamā līgumcena 3900.00 LVL
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.05.2011. plkst.14.00
Kontaktpersona : Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, tel. 26898029Iepirkuma nolikums:NOLIKUMS.
Atbildes uz pretendentu jautājumiem (06.05.2011.) 1
_________________________________________
28.04.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2011/7/ELFLA
(rezultāti publicēti IUB mājas lapā 28.04.2011.)
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkuma NND 2011/7/ELFLA „Saieta nama ģimenēm ar bērniem Rudē vienkāršotas rekonstrukcijas būvdarbi” (45220000-5) rezultātus: Iepirkumu komisija 27.04.2011. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA „TAIGERS” par līgumcenu 13052,07 LVL.
_________________________________________
28.04.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/10
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta izsludināta IUB mājas lapā 28.04.2011: www.iub.gov.lv
Iepirkuma priekšmets: „Pašvaldības ceļu greiderēšanas, remontēšanas un ceļmalu pļaušanas darbi- Nīcas novada pagastos”
Paredzamā līgumcena: LVL 19900,00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.05.2011. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 26898029
Iepirkuma nolikums: NOLIKUMS
Daļu apraksts:Autoceļu sadalījums pa daļām
Kartes:KARTES
_________________________________________
26.04.2011.
Paziņojums par iepirkumu (statuss: Pārtraukts)
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/8
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta izsludināta IUB mājas lapā 26.04.2011: www.iub.gov.lv
Iepirkuma priekšmets: „Mazlietotas vieglās automašīnas piegāde Nīcas novada domei”
Paredzamā līgumcena: LVL 7 500,00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.05.2011. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 26898029
Iepirkuma nolikums: NOLIKUMS
_________________________________________
14.04.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/7/ELFLA
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta izsludināta IUB mājas lapā 14.04.2011: www.iub.gov.lv
Iepirkuma priekšmets: „Saieta nama ģimenēm ar bērniem Rudē vienkāršotas rekonstrukcijas būvdarbi”
Paredzamā līgumcena: 12 700 LVL
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.04.2011. plkst. 14:00
Ieinteresēto personu sanāksme, objekta apskate: 18.04.2011. plkst. 16:00 (kontaktpersona par objekta apskati Anda Veidele tālr. 63454418, mob. 29160897)
Kontaktpersona par nolikumu: Liene Otaņķe, projekti@nica.lv, 26602519
Iepirkuma nolikums: NOLIKUMS
Nolikuma pielikums Nr. 8, apjomi: Tehniskā specifikācija, apjomi:Tehniskā specifikācija, apjomi
_________________________________________
07.04.2011.
Paziņojums par atklātu konkursu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND/2011/9
Procedūra izsludināta IUB mājas lapā 07.04.2011.
Paredzamā līgumcena līdz 74 000.00 LVL
Iepirkuma priekšmets „Degvielas iegāde Nīcas novada domes vajadzībām”
Nolikumu un tehnisko specifikāciju sk.šeit: Nolikums/Tehn.spec.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.05.2011. plkst.14.00
Kontaktpersona par iepirkumu:
Ligita Reinfelde, tālr. 63489500, 26898029, e- pasts: ligitareinfelde@inbox.lv
_________________________________________
06.04.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/15/ERAF
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta izsludināta IUB mājas lapā 06.04.2011: http://www.iub.gov.lv/iubsearch/pbl/1
Iepirkuma priekšmetssup: „Datortehnikas iegāde Nīcas novada Tūrisma informācijas centra aprīkošanai projekta „Aktīvā tūrisma attīstība pierobežas reģionā” LLI-037 ietvaros”
Paredzamā līgumcena: 3000,00 LVL
Ka href=”http://www.nica.lv/wp-content/uploads/2009/08/UKT-003_2.pdf”,1ontaktpersona: Liene Otaņķe, projekti@nica.lv
Iepirkuma nolikums:NOLIKUMS
Līguma projekts:LĪGUMA PROJEKTS
Atbildes uz ieinteresēto piegādātāj strong Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/7/ELFLAu jautājumiem lejuplādēt šeit:
Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 08.04.2011.
Atbildes uz ieinte addressUKT-003_2/address/addressresēto piegādātāju jautājumiem 11.04.2011.
Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 13.04.2011.
_________________________________________
05.04.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/6/ERAF
Procedūra pēc PIL  8prim izsludināta IUB mājas lapā 05.04.2011.
Iepirkuma priekšmets: „Sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” Nīcas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
Paredzamā līgumcena 109 000.00 LVL
Iepirkuma nolikums: NOLIKUMS
Apjomi: Tāme
Tehniskais projekts:
PROJEKTS-1
PROJEKTS -2
PROJEKTS -3
Eletrotikli
UKV
Ieinteresēto pretendentu jautājumi un atbildes: Nr. 1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.04.2011.plkst.14.00
Kontaktpersona par iepirkumu:
Laura Pakule-Krūče, tālr.63489500, 26148015, e-pasts : laura.pakule-kruce@nica.lv
_________________________________________
31.03.2011.
Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
Nīcas novada domes iepirkuma komisija paziņo par iepirkuma ID Nr. NND/2011/4/ERAF „Sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” Nīcas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” pārtraukšanu.
Paziņojumu un pamatojumu sk. šeit: Paziņojums
__________________________________________________
29.03.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NDD 2011/5. Procedūra pēc PIL 8.1 . panta. Pašvaldī/strong/a/sup/stronga href=”http://www.iub.gov.lv/”bas iepirkums izsludināts IUB mājas lapā 29.03.2011. Iepirkuma priekšmets  ”Tehniskās apsardzes un apkopes pakalpojumu nodrošināšana Nīcas novada domes objektos”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.04.2011, plkst. 13.00. Kontaktpersona: L.Reinfelde, tālr. 63489500, e-pasts: ligitareinfelde@inbox.lv.
Nolikumu skatīt šeit: Nolikums
_________________________________________
24.03.2011.
Paziņojums par iepirkumu (statuss: Pārtraukts)
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/4/ERAF
Procedūra pēc PIL  8prim izsludināta IUB mājas lapā 24.03.2011.
Paredzamā līgumcena 109 000.00 LVL
Iepirkuma priekšmets: „Sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” Nīcas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
Iepirkuma nolikums: NOLIKUMS
Apjomi: Tāmes
Tehniskais projekts:
Tehniskais projekts-1
Tehniskais projekts-2
Tehniskais projekts-3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.04.2011.plkst.14.00
Kontaktpersona par iepirkumu:
Laura Pakule-Krūče, tālr.63489500, 26148015, e-pasts : laura.pakule-kruce@nica.lv
_________________________________________
24.03.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2011/1
(rezultāti publicēti IUB mājas lapā 24.03.2011.)
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkumam ID  Nr. NND 2011/1 „ 2011./2012. gada apkures sezonai kurināmās malkas piegāde Nīcas novada domei” rezultātus:
Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu : slēgt līgumu ar SIA „UNICENTRS”  iepirkumā  ar 10 daļām par līgumcenu: 20.00 par 1 kubikmetru malkas ( kopējā līguma summa LVL 100 000.00 (viens simts tūkstoši lati, 00 santīmi).
_________________________________________
09.03.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/3
Procedūra pēc PIL  atklāta  konkursa  izsludināta IUB mājas lapā 09.03.2011.
Paredzamā līgumcena 86 000 LVL
Iepirkuma priekšmets: „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Nīcas novada administratīvajā teritorijā”
Nolikums un Tehniskā specifikācija
Atbildes uz pretendentu jautājumiem 04.04.2011.-1
Atbildes uz pretendentu jautājumiem 04.04.2011.-2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 11.04.2011.plkst.14.00
Kontaktpersona par iepirkumu:
Ligita Reinfelde, tālr.63489500, 26898029, e-pasts : ligitareinfelde@inbox.lv
_______________________________________
04.03.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND-2010/14
Rezultāti publicēti IUB mājas lapā 04.03.2011.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo rezultātus iepirkumam Nr. NND-2010/14 „Kurināmās malkas piegāde Nīcas novada domei 2010./2011.gada apkures sezonai ”:
Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu “Pārtraukt iepirkumu bez rezultāta”.
_______________________________________
19.01.2011.
Paziņojums par iepirkumu.
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/1
Procedūra pēc PIL atklāta konkursa izsludināta IUB mājas lapā 19.01.2011.
Paredzamā līgumcena 95 000 LVL
Iepirkuma priekšmets: „2011./2012.gada apkures sezonai Kurināmās malkas piegāde Nīcas novada dome”
Iepirkuma nolikums un Tehniskā specifikācija
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.03.2011.plkst.14.00
Kontaktpersonas par iepirkumu:
Līga Roga, tālr.63489487, 26176908, e-pasts:liga.roga@nica.lv
_______________________________________
10.01.2011.
Paziņojums par iepirkuma ID Nr. NDD 2010/13 rezultātiem:
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo rezultātus iepirkumā  „Nīcas sieviešu tautas tērpu izgatavošana Nīcas novada pašdarbības kolektīvu vajadzībām”:
Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt līgumu ar SIA “Anvi AM” par līgumcenu 12685.24 LVL.
Pašvaldības iepirkuma rezultāts izsludināts IUB mājas lapā 10.01.2011.
Kontaktpersona: Laura Pakule-Krūče, tālr. 63489500, e-pasts: laura.pakule-kruce@nica.lv.
_________________________________________
03.01.2011.
Paziņojums par iepirkumu.
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2010/14
Procedūra pēc PIL 8.panta izsludināta IUB mājas lapā 03.01.2011.
Paredzamā līgumcena 19 999 LVl
Iepirkuma priekšmets: „Kurināmās malkas piegāde Nīcas novada domei 2010./2011.gada apkures sezonai”
Iepirkuma nolikums un Tehnsikā specifikācija
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.01.2011.plkst.14.00
Kontaktpersonas par iepirkumu:
Līga Roga, tālr.63489487, 26176908, e-pasts:liga.roga@nica.lv
_________________________________________
 
address/abr /EletrotikliKontaktpersona par iepirkumu:/addressprojekti@nica.lv/strongbr /Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/15/ERAF28.04.2011.addressbr /

address

Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/17span style=”color: #000000;”addressspan style=”color: #ff0000;”

/spanaddressspan style=”color: #800000;”address Kontaktpersonas par iepirkumu:

/address/address

a href=”http://www.nica.lv/wp-content/uploads/2009/08/IS-UKT-61.pdf” (address Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2010/14

strong Procedūra pēc PIL atklāta konkursa izsludināta IUB mājas lapā 19.01.2011.

strong

address

gt;gt;