PUBLISKIE IEPIRKUMI

Iepirkums 9.panta kārtībā

Nosaukums:”Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība projektā “Dabas parka “BERNĀTI” dabas aizsardzības plāna apsaimniekošanas pasākumu ieviešana

Numurs:NND/2019/02

Iepirkuma izsludināšanas datums:08.01.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:21.01.2019. plkst.14:00

NOLIKUMS

PIELIKUMI 1.-7.

8.PIELIKUMS Tāmes

9. PIELIKUMS

10. PIELIKUMS

11. PIELIKUMS

12. PIELIKUMS

Atbilde_1

Atbilde_2

Informatīvā tāme_ar formulām

Atbilde_3

_______________________

Iepirkums 9.panta kārtībā

Nosaukums: „Par jauna autobusa (16+1) piegādi Nīcas pašvaldības vajadzībām”

Numurs:NND/2019/01

Iepirkuma izsludināšanas datums:04.01.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:15.01.2019. plkst.14:00

NOLIKUMS

ZIŅOJUMS

_________________________

Iepirkums 9.panta kārtībā

Nosaukums: „Par jauna mikroautobusa(8+1) piegādi Nīcas pašvaldības vajadzībām”

Numurs:NND/2018/16

Iepirkuma izsludināšanas datums:02.11.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:15.11.2018. plkst.14:00

NOLIKUMS

ZIŅOJUMS

LĪGUMS

__________________________

Iepirkums 9.panta kārtībā

Nosaukums:”Par Būvdarbu veikšanu – dabas taku labiekārtojums un Labiekārtojuma elementu uzstādīšanu teritorijā “Bernātu parks” Nīcas pagastā, Nīcas novadā”

Numurs:NND/2018/15

Iepirkuma izsludināšanas datums:24.10.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:05.11.2018. plkst.14:00

NOLIKUMS

TĀMES

Paskaidrojuma raksts

ZIŅOJUMS

LĪGUMS

__________________________

Atklāts konkurss

Nosaukums:”Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Nīcas novada administratīvajā teritorijā”

Numurs: NND/2018/14

Iepirkuma izsludināšanas datums: 18.10.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 29.11.2018. plkst.14:00

NOLIKUMS

PIELIKUMI

Saimnieciskā izdevīguma aprēķins

ZIŅOJUMS

_________________________

Iepirkums 9.panta kārtībā

Nosaukums:”Par Būvdarbu veikšanu – dabas taku labiekārtojums un Labiekārtojuma elementu uzstādīšanu teritorijā “Bernātu parks” Nīcas pagastā, Nīcas novadā”

Numurs:NND/2018/13

Iepirkuma izsludināšanas datums:27.09.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:19.10.2018. plkst.14:00

NOLIKUMS

TĀMES

Paskaidrojuma raksts

Iepirkums pārtraukts bez rezultāta.

_________________________

Atklāts konkurss

Nosaukums:”Pārtikas produktu piegāde Nīcas novada izglītības iestādēm”

Numurs: NND/2018/12

Iepirkuma izsludināšanas datums: 26.09.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 23.10.2018. plkst.14:00

NOLIKUMS

PIELIKUMI

LĪGUMA PROJEKTS

ZIŅOJUMS

Saimnieciskā izdevīguma aprēkini

ZIŅOJUMS

________________________

Iepirkums 9.panta kārtībā

Nosaukums:„Pašvaldības ceļu ziemas uzturēšanas darbi Nīcas novada pagastos ”

Numurs:NND/2018/11

Iepirkuma izsludināšanas datums:04.09.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:18.09.2018.

NOLIKUMS

ZIŅOJUMS

LĪGUMS 1.daļa, 2.daļa

LĪGUMS 3.daļa

________________________

Iepirkums Sarunu procedūra Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā, ievērojot  (21) daļas nosacījumus

Nosaukums: ‘’‘’Tīklu mājas’’(ar kadastra apzīmējumu 64780190132001) pārbūve īpašumā ‘’Piestātne’’, Jūrmalciemā, Nīcas pagastā. ,Nīcas novadā.”

ZIŅOJUMS

LĪGUMS

_________________________

Iepirkums 9.panta kārtībā

Nosaukums:„Nīcas ambulances ieejas mezgla vienkāršotā atjaunošana II kārta ”

Numurs:NND/2018/09

Iepirkuma izsludināšanas datums:12.07.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:25.07.2018.

NOLIKUMS

PIELIKUMS Nr.4

ZIŅOJUMS

LĪGUMS

__________________________

Iepirkums 9.panta kārtībā

Nosaukums:”Tīklu mājas” (ar kadastra apzīmējumu 6478190132001) pārbūve īpašumā ”Piestātne”,Jūrmalciemā, Nīcas pagastā.,Nīcas novadā.”

Numurs:NND/2018/08

Iepirkuma izsludināšanas datums:04.07.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:17.07.2018. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĪGUMA PROJEKTS

Tāmes,darba apjomi

Būvprojekts minimālajā sastāvā

Iepirkums pārtraukts bez rezultāta.

_________________________

Atklāts konkurss

Nosaukums:”Koksnes šķeldas piegāde 2018./2019.gada apkures sezonai”

Numurs: NND/2018/06

Iepirkuma izsludināšanas datums: 02.07.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 23.07.2018. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĪGUMA PROJEKTS

ZIŅOJUMS

LĪGUMS

____________________________

Iepirkums 9.panta kārtībā

Nosaukums:”Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas daļas atjaunošana Skolas ielā 1, Nīcā,Nīcas pagastā, Nīcas novadā”

Numurs:NND/2018/07

Iepirkuma izsludināšanas datums:27.06.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:17.07.2018. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĪGUMA PROJEKTS

Darbu apjomi

Tāmes

Būvprojekts

ZIŅOJUMS

LĪGUMS

___________________________

Iepirkums 9.panta kārtībā

Nosaukums:„Nīcas ambulances ieejas mezgla vienkāršotā atjaunošana II kārta ”

Numurs:NND/2018/05

Iepirkuma izsludināšanas datums:01.06.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:14.06.2018. 

NOLIKUMS

PIELIKUMS Nr.4

Iepirkums pārtraukts bez rezultāta.

___________________________

Iepirkums 9.panta kārtībā

Nosaukums:„Pašvaldības ceļu greiderēšana un remontdarbi Nīcas novadā

Numurs:NND/2018/04

Iepirkuma izsludināšanas datums:16.04.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:08.05.2018. plkst.14:00

NOLIKUMS

Ceļu karte Nicas pagasts 1

Ceļu karte Nicas pagasts 2

Ceļu karte Otaņķu pagasts

Saimnieciski izdevīguma aprēķini

ZIŅOJUMS

LĪGUMS 1.daļa,3.daļa.

LĪGUMS 2.daļa

____________________________

Atklāts konkurss

Nosaukums: Nīcas vidusskolas ēdnīcas telpu grupas atjaunošanas Būvdarbi

Numurs: NND/2018/03

Iepirkuma izsludināšanas datums: 29.03.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 20.04.2018. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĪGUMA PROJEKTS

DARBU APJOMI, TĀMES

Iekārtu tehniskā specifikācija

Apliecinājuma karte

Skaidrojums

Pielikums Nr.1

ZIŅOJUMS

LĪGUMS

_____________________________

Atklāts konkurss

Nosaukums: “Transporta degvielas piegāde Nīcas novada pašvaldības vajadzībām’

Numurs: NND/2018/02

Iepirkuma izsludināšanas datums: 27.03.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:18.04.2018. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĪGUMS

Skaidrojums-1

Skaidrojums-2

Skaidrojums-3

Saimnieciski izdevīguma aprēķini

ZIŅOJUMS

LĪGUMS 1.daļa,2.daļa.

LĪGUMS 3.daļa.

_________________________

Atklāts konkurss

Nosaukums:‘Nīcas pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana”

Numurs: NND/2018/01

Iepirkuma izsludināšanas datums: 11.01.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:01.02.2018. plkst.14:00

NOLIKUMS

Saimnieciskā izdevīguma aprēķini

ZIŅOJUMS

LĪGUMS

______________________

Iepirkums 9.panta kārtībā

Nosaukums: ”Pašvaldības ceļu ziemas uzturēšanas darbi Nīcas novada pagastos”

Numurs:NND/2017/16

Iepirkuma izsludināšanas datums:24.10.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:06.11.2017. plkst.14:00

NOLIKUMS

ZIŅOJUMS

LĪGUMS 1.daļa,2.daļa.

LĪGUMS 3.daļa

__________________________

Atklāts konkurss

Nosaukums: “Pārtikas produktu piegāde Nīcas novada izglītības iestādēm

Numurs: NND/2017/15

Iepirkuma izsludināšanas datums: 02.10.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:23.10.2017. plkst.14:00

NOLIKUMS

PIELIKUMI

LĪGUMS

ZIŅOJUMS

Saimnieciskā izdevīguma aprēķini

LĪGUMS 1.daļa,2.daļa

LĪGUMS 4.daļa

LĪGUMS 5.daļa

LĪGUMS 6.daļa

LĪGUMS 7.daļa, 10.daļa,

LĪGUMS 8.daļa

_____________________________

Iepirkums 9.panta kārtībā

Nosaukums: “Apsardzes, ugunsaizsardzības signalizācijas un videonovērošanas iekārtu apkalpošana un apsardzes nodrošināšana Nīcas  novada pašvaldības objektos”

Numurs:NND/2017/14

Iepirkuma izsludināšanas datums:18.09.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:04.10.2017. plkst.14:00

NOLIKUMS

Saimnieciskā izdevīguma aprēķini

ZIŅOJUMS

LĪGUMS

_______________________________________

Atklāts konkurss

Nosaukums: “Koksnes šķeldas piegāde 2017./2018. gada apkures sezonai”

Numurs: NND/2017/13

Iepirkuma izsludināšanas datums: 31.08.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:21.09.2017. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĪGUMS

ZIŅOJUMS

LĪGUMS

__________________________________________

Iepirkums 9.panta kārtībā

Nosaukums: „Pašvaldības ceļu greiderēšana un remontdarbi Nīcas novadā

Numurs:NND/2017/12

Iepirkuma izsludināšanas datums:21.07.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:03.08.2017. plkst.14:00

NOLIKUMS

Ceļu karte Nīcas pagasts 1

Ceļu karte Nīcas pagasts 2

Ceļu karte Otaņķu pagasts

Ziņojums

Saimnieciskā izdevīguma aprēķini

LĪGUMS 1. daļa, 3. daļa

LĪGUMS 2. daļa

______________________________________________

Iepirkums 9.panta kārtībā

Nosaukums: „Gājēju celiņa izbūve Saules ielā (posmā no Dārza ielas līdz Nīcas vidusskolai) Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā”

Numurs:NND/2017/11

Iepirkuma izsludināšanas datums:10.07.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:21.07.2017. plkst.14:00

NOLIKUMS

4. pielikums

5.pielikums

6.pielikums

Ziņojums

Līgums

_________________________________________

Iepirkums 9.panta kārtībā

Nosaukums: „Gājēju celiņa izbūve Saules ielā (posmā no Dārza ielas līdz Nīcas vidusskolai) Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā”

Numurs: NND/2017/10

Iepirkuma izsludināšanas datums:13.06.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:26.06.2017. plkst.14:00

NOLIKUMS

Līgums

Tāmes

Būvprojekts

Skaidrojums Nr.1

Ziņojums par iepirkuma pārtraukšanu

_________________________________________

Iepirkums 9.panta kārtībā

Nosaukums: „Jauna traktora un aprīkojuma piegāde Nīcas novada pašvaldības vajadzībām’’

Numurs: NND/2017/09

Iepirkuma izsludināšanas datums:10.05.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:23.05.2017. plkst.14:00

NOLIKUMS

Ziņojums

Līgums

_________________________________________

Iepirkums 9.panta kārtībā

Nosaukums:„Viena jauna kompaktā apvidus automobiļa piegāde Nīcas novada pašvaldības vajadzībām’’

Numurs: NND/2017/07

Iepirkuma izsludināšanas datums:03.05.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:16.05.2017. plkst.14:00

NOLIKUMS

Ziņojums

Līgums

_________________________________________

Atklāts konkurss

Nosaukums: „Transporta degvielas piegāde Nīcas novada pašvaldības vajadzībām”

Numurs: NND/2017/08

Iepirkuma izsludināšanas datums:13.04.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:08.05.2017. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĪGUMS

Ziņojums

LĪGUMS

__________________________________________

Iepirkums 9.panta kārtībā

Nosaukums:„Kāpšanas (alpīnisma) sienas ierīkošana Nīcas sporta hallē”

Numurs: NND/2017/06/ELFLA

Iepirkuma izsludināšanas datums:28.03.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:10.04.2017. plkst.14:00

NOLIKUMS ar pielikumiem

Skaidrojums_1

Ziņojums

Līgums

___________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums:Teritorijas labiekārtojuma būvniecība “Novadnieki”, Nīcā, Nīcas pagastā”

Iepirkuma izsludināšanas datums:15.02.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:27.02.2017. plkst.14:00

NOLIKUMS

TĀME

IECERES DOKUMENTĀCIJA

LĪGUMS

Ziņojums

LĪGUMS

Vienošanās

___________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums: „Ēkas “Upeskrasti” Otaņķu pagastā, Nīcas novadā vienkāršota atjaunošana”

Iepirkuma izsludināšanas datums:08.02.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:20.02.2017. plkst.14:00

NOLIKUMS

TĀMES

IECERES DOKUMENTĀCIJA

LĪGUMS

Skaidrojums_Nr.1

ZIŅOJUMS

LĪGUMS

___________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums: „Viena jauna 5-vietīga vieglā komerctransporta piegāde Nīcas novada pašvaldības vajadzībām’’

Iepirkuma izsludināšanas datums:31.01.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:13.02.2017. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĪGUMS

LĒMUMS

___________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums: „Viena jauna 5-vietīga vieglā komerctransporta piegāde Nīcas novada pašvaldības vajadzībām’’

Iepirkuma izsludināšanas datums:25.01.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:06.02.2017. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĪGUMS

LĒMUMS

___________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums:„Brīvdabas trenažieru piegāde, uzstādīšana un laukuma labiekārtošana Skolas ielā 14, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā”

Iepirkuma izsludināšanas datums:04.01.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:16.01.2017. plkst.14:00

NOLIKUMS

TĀMES

IECERES DOKUMENTĀCIJA

LĪGUMS

ZIŅOJUMS

LĪGUMS

___________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums:„Teritorijas labiekārtojuma būvniecība “Novadnieki”, Nīcā, Nīcas pagastā”

Iepirkuma izsludināšanas datums:09.12.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:20.12.2016. plkst.14:00

NOLIKUMS

Lokālā tāme

Līgums

Ieceres dokumentācija

Skaidrojums

LĒMUMS

___________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums: „Vienas jaunas grīdas mazgājamās mašīnas piegāde Nīcas sporta halles vajadzībām ”

Iepirkuma izsludināšanas datums:16.11.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:28.11.2016. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĒMUMS

Līgums

___________________________________________

Atklāts konkurss

Nosaukums: „Nīcas novada grantēto ceļa posmu būvprojekta izstrāde un būvniecība”

Iepirkuma izsludināšanas datums:11.11.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:12.12.2016. plkst.14:00

NOLIKUMS

PIELIKUMI

Skaidrojums Nr.1.

ZIŅOJUMS

LĪGUMS

___________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums: Topogrāfiskās uzmērīšanas darbu veikšana Nīcas novada pašvaldības autoceļiem”

Iepirkuma izsludināšanas datums:28.10.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:08.11.2016. plkst.14:00

NOLIKUMS

Shēma

Shēma

Shēma

Skaidrojums

Skaidrojums II

Ceļu karte vektora formātā

LĒMUMS

LĪGUMS

___________________________________________

Iepirkums Sarunu procedūra Publisko iepirkumu likuma 8². panta kārtībā, ievērojot sešpadsmitās daļas 4.punkta nosacījumus

Nosaukums:„ Piena, siera un piena produktu piegāde, Nīcas novada izglītības iestādēm”

LĒMUMS

LĪGUMS

___________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums: „Pašvaldības ceļu ziemas uzturēšanas darbi – Nīcas novada pagastos”

Iepirkuma izsludināšanas datums:05.10.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:17.10.2016. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĒMUMS

LĪGUMS

___________________________________________

Atklāts konkurss

Nosaukums:„Pārtikas produktu piegāde Nīcas novada izglītības iestādēm”

Iepirkuma izsludināšanas datums:26.07.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:22.08.2016. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĪGUMS

PIELIKUMI

ZIŅOJUMS

Saimnieciskā izdevīguma aprēķini

Līguma atcelšana

___________________________________________

Atklāts konkurss

Nosaukums:Koksnes šķeldas piegāde 2016./2017.gada apkures sezonai”  

Iepirkuma izsludināšanas datums:01.07.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:15.08.2016. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĪGUMS

ZIŅOJUMS

___________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums: Alpīnisma sienas iegāde un uzstādīšana Nīcas sporta hallē”

Iepirkuma izsludināšanas datums:06.06.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:17.06.2016. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĒMUMS

___________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums:  „Trenažieru un mūzikas sistēmas piegāde un uzstādīšana Nīcas sporta hallē”

Iepirkuma izsludināšanas datums:02.06.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:13.06.2016. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĒMUMS

LĪGUMS

Līgums_ grozījumi

___________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums: „Viena mazlietota mikroautobusa piegāde Nīcas novada pašvaldības vajadzībām”

Iepirkuma izsludināšanas datums:01.06.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:17.06.2016. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĒMUMS

LĪGUMS

 ___________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums: „Pašvaldības ceļu greiderēšana un remontdarbi Nīcas novadā

Iepirkuma izsludināšanas datums:24.05.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:06.06.2016. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĒMUMS

SAIMNIECISKĀ IZDEVĪGUMA APRĒĶINI

Līgums_1.d._2.d.

Līgums_3.d.

___________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums: „Transporta dīzeļdegvielas piegāde Nīcas novada pašvaldības vajadzībām”

Iepirkuma izsludināšanas datums:20.04.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:02.05.2016. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĪGUMS

Skaidrojums_1

Ziņojums par lēmumu

Līgums_1.d.

Līgums 2.d.

___________________________________________

Atklāts konkurss

Nosaukums: „Transporta degvielas piegāde Nīcas novada pašvaldības vajadzībām”

Iepirkuma izsludināšanas datums:26.02.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:23.03.2016. plkst.14:00

NOLIKUMS

Līgums

Ziņojums

___________________________________________

Metu konkurss

Nosaukums: „Meta izstrāde dabas taku labiekārtojumam teritorijā „Bernātu parks”,

Nīcas pagastā, Nīcas novadā”

Iepirkuma izsludināšanas datums:19.02.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:04.04.2016. plkst.16:00

NOLIKUMS

Pielikumi

5.pielikums

6.pielikums

Skaidrojums_1_

Skaidrojums_2.

Skaidrojums_3

Ziņojums

_____________________________

 

____________________________________________

2015. gads

2014. gads

2013. gads

2012. gads

2011. gads