Par novadu

Nicas novads_KR2011. gadā apstiprināts Nīcas novada ģerbonis.

Ģerboņa leģenda


Nīcas novada dvēsele un lielākā bagātība ir tā ļaudis. Tādēļ novada devīze ir – dzīvesvieta un pietura laimīgam cilvēkam.

Jau izsenis novada ļaudis likuši dzimtās puses vārdam izskanēt ar darba tikumu, jestro apdziedāšanos godos un krāšņo tautastērpu. Ne velti novada ģerboni rotā neprecētas meitas galvas rota – zīļu vainags. Arī šodien tiek celtas godā kultūrvēsturiskās vērtības. Atjaunotos tautastērpos pošas 2 kori, 2 etnogrāfiskie ansambļi un 6 tautas deju kolektīvi.

Nīcas novads ir īpašs ne vien ar skaisto jūras piekrasti, lielāko Lejaskurzemes upi Bārtu, diviem ezeriem un diviem dabas parkiem, bet arī visā Latvijā izdaudzinātajiem skaistajiem, čaklu roku koptajiem dārziem. Novadā ir aktīva kultūras dzīve, visu līmeņu izglītības iespējas. Darbojas vairāki lieli lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumi, attīstīta tūrisma infrastruktūra, joprojām tiek piekopta piekrastes zvejniecība. Aktīvi tiek izmantotas Eiropas finansējuma piesaistes iespējas, lai uzlabotu dzīves kvalitāti novada ļaudīm.


Nīcas novadā reformas ietvaros apvienoti 2 pagasti : Nīcas un Otaņķu, kas jau vēsturiski bija kopā.

Ciemi – Grīnvalti, Pērkone, Bernāti, Klampju ciems, Jūrmalciems, Nīca, Kalnišķi, Rude, Otaņķi

Teritorija – 35079 ha

Jūras robeža – 24 km

Iedzīvotāju skaits – 3428 (01.2018.) izmaiņas

Ezeri – Liepājas, Papes

Upes – Bārta, Tosele, Otaņķe


Attālums no Nīcas:

Liepāja – 22 km

Rīga – 230 km

Klaipēda – 80 km


Nīcas novada ceļvedis

Novada karte

Nīcas centrs no putna lidojuma