Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2021/20
Nīcas vidusskolas aktu zāles un palīgtelpu vienkāršotā atjaunošana

Iepirkuma izsludināšanas datums: 29.06.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 12.07.2021. plkst.10:00

NOLIKUMS_
Tāmes
Līguma projekts
Būvprojekts

(ievietots 29.06.2021.)

Ziņojums
LĪGUMS
(ievietots 13.08.2021.)


Atklāts konkurss, NND/2021/19
Nīcas sporta laukuma būvniecība

Iepirkuma izsludināšanas datums: 29.06.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 26.07.2021. plkst.10:00

NOLIKUMS_
Tāmes
Līguma projekts
Būvprojekts


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2021/18
Transporta nobrauktuve Jūrmalciemā

Iepirkuma izsludināšanas datums: 16.06.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 28.06.2021. plkst.10:00

NOLIKUMS_
Tames_-1
Būvprojekts
Līguma projekts_10
(ievietots 16.06.2021.)
Iepirkums pārtraukts
(ievietots 29.06.2021.)


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2021/17
Pašvaldības autoceļa grants segas remonts ikdienas uzturēšanai Nīcas novadā

Iepirkuma izsludināšanas datums: 11.06.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 22.06.2021. plkst.10:00

NOLIKUMS
Līguma projekts
(ievietots 11.06.2021.)
Ziņojums
Līgums
(ievietots 02.07.2021.)


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2021/16
Pašvaldības ceļu posmu grants seguma atjaunošana Nīcas novadā

Iepirkuma izsludināšanas datums: 18.05.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 01.06.2021. plkst.10:00

NOLIKUMS
Līguma projekts
(ievietots 18.05.2021.)
Ziņojums
(ievietots 03.06.2021.)
LĪGUMS
(ievietots 18.06.2021.)


Atklāts konkurss, NND/2021/14
Nīcas sporta laukuma būvniecība

Iepirkuma izsludināšanas datums: 17.05.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 07.06.2021. plkst.10:00

NOLIKUMS_
Tāmes
Līguma projekts

Būvprojekts

(ievietots 19.05.2021.)

Atbilde uz jautājumu
(ievietots 27.05.2021.)
2. Atbildes uz jautājumiem
3.Atbildes uz jautājumiem
4_Atbildes uz jautājumiem
(ievietots 01.06.2021.)
Atklāts konkurss pārtraukts
(ievietots 16.06.2021.)


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2021/13
Pašvaldības ceļu posmu grants seguma atjaunošana Nīcas novadā

Iepirkuma izsludināšanas datums: 11.05.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 24.05.2021. plkst.10:00

NOLIKUMS
Līguma projekts
(ievietots 11.05.2021.)
Iepirkums pārtraukts
(ievietots 17.05.2021.)


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2021/12
Nīcas vidusskolas zēnu mājturības kabineta un palīgtelpu remontsā

Iepirkuma izsludināšanas datums: 30.04.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 17.05.2021. plkst.10:00

NOLIKUMS
Telpu plāns
Līguma projekts
Tāmes
(ievietots 30.04.2021.)
Ziņojums
(ievietots 27.05.2021.)
Līgums
(ievietots 01.06.2021.)


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2021/11
Pašvaldības ceļu greiderēšana un remontdarbi Nīcas novadā

Iepirkuma izsludināšanas datums: 14.04.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 26.04.2021. plkst.10:00

NOLIKUMS
Ceļu karte 1.iepirkuma daļai
Ceļu karte 2.iepirkuma daļai
Ceļu karte 3.iepirkuma daļai
(ievietots 14.04.2021.)
Ziņojums
(ievietots 06.05.2021.)
Līgums_LAU VAS
(ievietots 19.05.2021.)


Atklāts konkurss, NND/2021/10
‘‘Koksnes šķeldas piegāde 2020./2021.gada apkures sezonai

Iepirkuma izsludināšanas datums: 13.04.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 25.05.2021. plkst.10:00

NOLIKUMS
Līguma projekts
(ievietots 16.04.2021.)
Ziņojums
(ievietots 27.05.2021.)
Līgums
(ievietots 18.06.2021.)


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2021/09
Pašvaldības ceļu posmu grants seguma atjaunošana Nīcas novadā

Iepirkuma izsludināšanas datums: 22.03.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 01.04.2021. plkst.10:00

NOLIKUMS_
Līguma projekts

(ievietots 22.03.2021.)
Ziņojums
(ievietots 09.04.2021.)
Līgums
(ievietots 21.04.2021.)


epirkums 9.panta kārtībā, NND/2021/08
Flīģeļa iegāde ar piegādi Nīcas Mūzikas skolas vajadzībām

Iepirkuma izsludināšanas datums: 15.03.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 26.03.2021. plkst. 10:00

NOLIKUMS
Līguma projekts
(ievietots 15.03.2021.)
ZIŅOJUMS
(ievietots 01.04.2021.)
Līgums
(ievietots 21.04.2021.)


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2021/07
Flīģeļa iegāde ar piegādi Nīcas Mūzikas skolas vajadzībām

Iepirkuma izsludināšanas datums: 12.03.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 22.03.2021. plkst.09:30

NOLIKUMS
Līguma projekts
(ievietots 12.03.2021.)
Iepirkums pārtraukts
(ievietots 15.03.2021.)


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2021/06
Sausās tualetes ar divām kabīnēm iegāde projekta "Ilgtspējīgs stāvlaukums Bernātos" ietvaros

Iepirkuma izsludināšanas datums: 08.02.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 18.02.2021. plkst.16:00

NOLIKUMS
Līguma projekts
Ģenerālplāns
(ievietots 08.02.2021.)
Ziņojums
(ievietots 19.02.2021.)
Līgums
(ievietots 12.03.2021.)


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2021/05
Nīcas Dižās muižas klēts ekspozīcijas dizaina koncepcijas un ekspozīcijas satura izstrāde

Iepirkuma izsludināšanas datums: 05.02.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 18.02.2021. plkst.14:00

NOLIKUMS
Nicas klets_ekspozicijas satura koncepcija
Nica_dizaina_strategija_nodevums
Līguma projekts
(ievietots 05.02.2021.)
Ziņojums
Līgums
(ievietots 06.05.2021.)Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2021/04
"Nīcas Dižās muižas klēts" pārbūves par ekspoziciju un publisku pasākumu ēku ar teritorijas labiekārtošanu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Iepirkuma izsludināšanas datums: 04.02.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 15.02.2021. plkst.14:00

NOLIKUMS_
Līguma projekts
Topogrāfiskais plāns
Ēkas kultūrvēsturiskā izpēte
Tehniskas_apsekosanas_atzinums
(ievietots 04.02.2021.)

Atbilde uz jautājumu

(ievietots 11.02.2021.)
Ziņojums
(ievietots 04.03.2021.)
Līgums
(ievietots 06.05.2021.)


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2021/03
Nīcas Dižās klēts" ekspozīcijas dizaina koncepcijas un ekspozīcijas satura izstrāde

Iepirkuma izsludināšanas datums: 03.02.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 18.02.2021. plkst.14:00

NOLIKUMS
Līguma projekts

Iepirkums pārtraukts

(ievietots 04.02.2021.)


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2021/02
"Nīcas Dižās muižas klēts" pārbūves par ekspoziciju un publisku pasākumu ēku ar teritorijas labiekārtošanu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Iepirkuma izsludināšanas datums: 29.01.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 11.02.2021. plkst.14:00

NOLIKUMS
Līguma projekts
Topogrāfiskais plāns
Ēkas kultūrvēsturiskā izpēte
Tehniskās_apsekosanas_atzinums
(ievietots 29.01.2021.)
Iepirkums pārtraukts
(ievietots 03.02.2021.)


Iepirkums 9.panta kārtībā, NND/2021/01
‘‘Hibrīda tipa apgaismojuma laternu iegāde un uzstādīšana Nīcas novadā projekts  Ilgtspējīgs stāvlaukums Bernātos  ietvaros

Iepirkuma izsludināšanas datums: 21.01.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 05.02.2021. plkst.14:00

NOLIKUMS_
Līguma projekts
Ģenerālplāns
Ziņojums par lēmuma pieņemšanu iepirkumā

(ievietots 12.03.2021.)
Līgums
(ievietots 29.03.2021.)