Datums: 23.01.2020 Akordeona spēles audzēknes piedalās Valsts konkursā


22.janvārī PIKC Liepājas Mūzikas un mākslas vidusskolā norisinājās Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle audzēkņu valsts konkursa II kārta. Konkursa II kārtā Lejaskurzemes reģionā piedalās audzēkņi no PIKC LMMDV,  Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas, Aizputes, Pāvilostas, Kalētiem, Priekules, Vaiņodes, Saldus, Nīgrandes, Nīcas.

Uz konkursu, pēc I kārtas rezultātiem, no Nīcas Mūzikas tika izvirzītas skolotājas Kristīnes Bražes divas 3. akordeona spēles klases audzēknes – Līga Beņuše un Monta Amanda Mihailova. Veiksmīgāks starts konkursā izdevās Līgai, iegūstot trešās pakāpes diplomu, bet Montai pateicība par piedalīšanos.

Paldies skolotājai Kristīnei Bražei par ieguldīto darbu un vecākiem par atbalstu ikdienas darbā un konkursā.