Datums: 16.04.2020 Apsaimniekošanas uzņēmumu darbība Covid-19 laikā


Ekonomikas ministrija saistībā ar Covid-19 izraisīto situāciju vēlas apziņot pašvaldības, ka to teritorijās uzņēmējdarbību veicošie dzīvojamo māju apsaimniekošanas uzņēmumi var saņemt atbalstu no akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija ALTUM" (turpmāk – ALTUM) kā apgrozāmo līdzekļu aizdevumu likviditātes atbalstam vai kredīta brīvdienu garantiju, ja Covid-19 izplatības dēļ radušās objektīvas grūtības veikt aizdevuma maksājumus bankās. Vairāk informāciju par šiem atbalsta mehānismiem iespējas iegūt ALTUM interneta vietnē: www.altum.lv

Papildus Ekonomikas ministrija aicina dzīvojamo māju apsaimniekošanas uzņēmumus iespēju robežās ar sapratni izturēties pret iedzīvotāju iespējamām grūtībām veikt maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem Covid‑19 izraisītās situācijas laikā un iespēju robežās šādos gadījumos piedāvāt iedzīvotājiem uz savstarpējo sadarbību balstītus risinājumus. Papildus attiecībā uz pakalpojumiem, kuriem tas ir iespējams, aicinām uzņēmuma iespēju robežās nodrošināt attālinātu pakalpojumu sniegšanu.