Datums: 18.03.2019 Apstiprināti 12 projekti labākam Nīcas novadam


Šogad saņemts rekordaugsts projektu pieteikumu skaits - 13 projektu pieteikumi, ar kopējo pieprasīto Nīcas novada domes līdzfinansējuma summu 7594,78 EUR. Jāatgādina, ka 2019. gada projektu konkursa kopējais budžets bija noteikts EUR 6000,00, un vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums EUR 600,00. Pēc vairāku gadu pārtraukuma starp projektu pieteikumiem bija konkurence, jo skaidrs bija, ka visiem finansējuma nepietiks.
Rezultātā Vērtēšanas komisija ir lēmusi apstiprināt 12 no 13 iesniegtajiem projektiem. Viens projekta pieteikums tika noraidīts. Trīs no 12 ir atbalstīti daļēji, kas nozīmē, ka šajos projektos Nīcas novada domes finansējums tiek piešķirts tikai daļai aktivitāšu. Visu 13 projektu kopējās izmaksas sasniedz 13 103,16 EUR, kas līdz šim, 7 gadu laikā, ir augstākais rādītājs. Šogad projektus bija iesniegušas 5 biedrības un 8 interešu grupas. Rezultātu kopsavilkums tabulā.

Lasīt vairāk