Datums: 17.06.2020 Aptauja topošajiem un pirmskolas vecuma bērnu vecākiem!


Šobrīd Otaņķu pagasta Rudes ciemā darbojas bērnudārza grupa bērniem  vecumā  no 3 līdz 6 gadiem.  Pašvaldība vēlas izveidot grupu bērniem no 1.5 līdz 3 gadiem. Taču šādam lēmumam ir nepieciešams arī vecāku viedoklis, rakstisks apliecinājums, ka šāda grupa ir nepieciešama un savu bērnu tur vedīs.

Aicinām būt aktīviem un izrādīt iniciatīvu, lai šo pakalpojumu pašvaldība spētu realizēt tuvākā laikā.

Savu atbalsta vēstuli sūtīt uz e-pastu: andris.bisofs@nica.lv vai aicinu uz tikšanos klātienē, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 28369464. 

Informāciju nepieciešams apkopot līdz š.g. 8. jūlijam.

Andris Bišofs, Otaņķu pagasta pārvaldes vadītājs