Datums: 04.06.2019 Ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā.


Būvniecības informācijas sistēma BIS www.bis.gov.lv ir elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, tiek  uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi (e-pakalpojumi). Šobrīd būvniecības informācijas sistēmā ir pieejami 6 reģistri un 30 e-pakalpojumi:

  • būvkomersantu reģistrs;
  • būvspeciālistu reģistrs;
  • būvinspektoru reģistrs;
  • neatkarīgu ekspertu reģistrs ēku energoefektivitātes jomā;
  • ēku energosertifikātu reģistrs;
  • dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs.

Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) būvniecības ierosinātājs izvēlēsies būvniecības ieceres iesnieguma veidu atkarībā no plānotās būvniecības ieceres, vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās ēku grupas un būvniecības veida.

Piekļuve BIS:    https://bis.gov.lv/bisp/lv
"Pieslēgties kontam":  (lietotāja konts)  autentificētas personas izveidota personificēta darba vieta, kas satur lietotāja identifikācijas un personificēto informāciju darbam BIS.