Attālinātais mācību process Nīcas Mūzikas skolā

Datums: 05.05.2020 Attālinātais mācību process Nīcas Mūzikas skolā


Līdz ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī arī Nīcas Mūzikas skolā mācību process tiek organizēts attālināti. Sākumā tas bija jauns izaicinājums gan skolas vadībai un pedagogiem,- kā organizēt mācību stundas norisi, jaunās vielas apguvi tiešsaistē, atgriezeniskās saites nodrošināšanu, kā motivēt audzēkni patstāvīgajam darbam, kā izmantot tehnoloģijas, kā organizēt konsultācijas, ieskaites, eksāmenus, gan audzēkņiem,- kā saplānot savu laiku mācībām vispārizglītojošajai skolai, mūzikas skolai un atpūtai, kā piespiest sevi mācīties patstāvīgi, kā ierakstīt, uzfilmēt savu mājas darbu un nosūtīt skolotājam, gan vecākiem,- kā nodrošināt ar viedierīcēm, datoriem saziņai ar skolotājiem, ar instrumentiem priekš vingrināšanās, kā palīdzēt savam bērnam noorientēties informācijas milzīgajā apjomā, kā atbalstīt savu bērnu un iesaistīties mācību procesā.

Kādus secinājumus varam izdarīt pēc aizvadītām četrām attālinātā mācību procesa nedēļām? Jebkura mūzikas instrumenta spēles apguve nav viegla. Tas ir ļoti komplicēts process. Pirms audzēknis no izvēlētā instrumenta spēs izvilināt sakarīgu melodiju, jāiepazīst nošu raksts, jāattīsta dzirde, koordinācija, pirkstu veiklība, domāšana, izpratne utt. Tāpēc, grūtāk mācīties pašiem, bez pedagoga klātbūtnes, ir jaunāko klašu audzēkņiem. Vecāko klašu audzēkņi, kam ielikti stabili pamati, attālinātajā mācību procesā jūtas varoši, prot patstāvīgi mācīties. Kopumā audzēkņi kļuvuši patstāvīgāki, ir spiesti vairāk paši iedziļināties, meklēt informāciju, patstāvīgi apgūt uzdoto.

Pedagogi ir radoši, apguvuši jaunas tehnoloģiju izmantošanas iespējas, piedāvā dažādus digitālos mācību materiālus, mācību procesā ieņemot vairāk konsultanta nevis repetitora lomu. Tomēr, arī pedagogi atzīst, ka strādājot ar audzēkni klātienē, rezultāts ir kvalitatīvāks, smalkāk iespējams nostrādāt katra iestudējamā skaņdarba māksliniecisko, dinamisko un tehnisko pusi.

Vecākiem šis laiks ir pacietības pārbaudījums, bet arī iespēja būt vairāk kopā ar savu bērnu, atbalstīt, paslavēt, biežāk dzirdēt sava bērna nodarbošanos ar mūziku.

Ar nožēlu jāatzīst, ka Covid- 19 vīrusa noteiktais ārkārtas stāvoklis valstī licis atcelt mūsu skolas organizēto kameransambļu konkursu, skolas 30 gadu jubilejas pasākumu un audzēkņu dalību konkursos, kuriem intensīvi gatavojāmies visa mācību gada garumā.

Bet, kamēr mācību darbs rit no mājām, tikmēr bija lieliska iespēja sakopt, pakāpeniski izremontēt visas mūzikas skolas telpas. Paldies, domei par finansiālu atbalstu, paldies, remontbrigādēm, kas padarījuši mūsu skolas telpas gaišas, mājīgas un sakoptas, paldies māksliniecei Agnesei Rudzītei par skaisto sienas gleznojumu kamerzālē. Skola gaida, kad varēs atkal uzņemt jaunos talantus izremontētajās telpās, kad klasēs skanēs klavieru, akordeona, flautas, saksofona, vijoles, ģitāras, sitaminstrumentu un bērnu skanīgo balsu skaņas.

Veselību, izturību, muzicētprieku šajā sarežģītajā laikā!

                                                                             Dina Sleže, Nīcas Mūzikas skolas direktore