Attālinātie konkursi – ikdiena Nīcas Mūzikas skolā

Datums: 04.01.2021  Attālinātie konkursi – ikdiena Nīcas Mūzikas skolā


2020.gada pašā nogalē Nīcas Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu sadarbība vainagojusies ar kārtējiem sasniegumiem attālinātajos konkursos.

Decembrī Kazahstānas galvaspilsētā Nursultanā norisinājās III Starptautiskais klasiskās mūzikas konkurss “Astana Classic”, kas veltīts izcilā krievu komponista P. Čaikovska 180 dzimšanas dienai. Konkursā varēja piedalīties visu mūzikas instrumentu solisti – jaunie izpildītāji, dažādu sastāvu instrumentālie ansambļi, orķestri dažādās kategorijās un vecuma grupās. Tā kā mācību procesā skolā varēja notikt tikai individuālās stundas, konkursā no mūsu skolas piedalījās tikai solisti, visi iegūstot augstas godalgotas vietas.

Grand Prix diplomus par dalību konkursā saņēma 6. klavierspēles klases audzēkne Jūlija Vadone (skolotāja Selvija Ozola) un 7. flautas spēles klases audzēkne Katrīna Filaka (skolotāja Sigita Briljonoka, koncertmeistare Monta Balode), I pakāpes diplomus saņēma 5. klavierspēles klases audzēkne Elza Šķila (skolotāja Selvija Ozola), 5. flautas spēles klases audzēkne Evija Latvena (skolotāja Sigita Briljonoka, koncertmeistare Monta Balode), 3. sitaminstrumentu klases audzēkne Marta Radomišķe un 4. sitaminstrumentu spēles klases audzēknis Patriks Jākobsons (skolotājs Ivars Dejus, koncertmeistare Dina Sleže).

Savukārt, 30. decembrī tika paziņoti II Starptautiskā dažādu žanru mākslu konkursa “Ziemas Vilnis” rezultāti, kas norisinājās attālināti iesūtot žūrijai izvērtēšanai priekšnesumus video formātā Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā. Konkursā I pakāpes diplomus saņēma 6. klavierspēles klases audzēkne Jūlija Vadone (skolotāja Selvija Ozola) un 7. flautas spēles klases audzēkne Katrīna Filaka (skolotāja Sigita Briljonoka, koncertmeistare Monta Balode), II pakāpes diplomus ieguva 5. klavierspēles klases audzēkne Elza Šķila (skolotāja Selvija Ozola), 4. akordeona spēles klases audzēkne Monta Amanda Mihailova (skolotāja Kristīne Braže), 5. flautas spēles klases audzēkne Evija Latvena (skolotāja Sigita Briljonoka, koncertmeistare Monta Balode), III pakāpes diplomi - 3. sitaminstrumentu klases audzēknei Martai Radomišķei un 4. sitaminstrumentu spēles klases audzēknim Patrikam Jākobsonam (skolotājs Ivars Dejus, koncertmeistare Dina Sleže).

Žūrijas locekļi iesūtījuši katra audzēkņa spēles tehniskā, emocionālā, stilistiskā izpildījuma izvērtējuma aprakstu un ieteikumus turpmākai izaugsmei, veltot pateicības vārdus pedagogiem par teicamo audzēkņu sagatavotību konkursiem.

Paldies audzēkņiem un pedagogiem par neatlaidību,  ieguldīto papildus darbu iestudējot un filmējot konkursa uzstāšanās programmas! Vēlam audzēkņiem neizsīkstošus spēkus savas personības izaugsmē un veiksmi nākamajos konkursos!

Nīcas Mūzikas skolas direktore Dina Sleže