Datums: 07.05.2021 Bernāti – ceļā uz viedo ciemu


Biedrība “Mēs Bernātiem” ir iesaistījusies Latvijas piekrastes sadarbības projektā “Ceļā uz viedumu piekrastēs” un pieteikta atpazīstamības zīmei “Viedais Ciems”.

Bernāti  ir viena no sešām pilotteritorijām projektā “Ceļā uz viedumu piekrastēs”, lai veicinātu ciema iekļaujošu un mūsdienīgu attīstību. Projekta mērķis ir aktivizēt vietējās piekrastes kopienas un, izglītojot to līderus, stiprināt ciemu – apkaimju identitāti un veicināt uz mūsdienu zināšanām un inovācijām balstītu ilgtspējīgu attīstību un jaunu sociālu un ekonomisku sadarbību rašanos, lai uzlabotu piekrastes ciemu un apkaimju dzīves kvalitāti.

Projekta laikā izvēlētie ciema moderatori tika apmācīti par kopienas veidošanu. Par Bernātu moderatori izvēlēta aktīvā novadniece, biedrības “Mēs Bernātiem” vadītāja Diāna Ansule.

Profesionālu lektoru vadībā, martā biedrības pārstāvji apguva zināšanas par viedajiem ciemiem un dažādiem viedajiem risinājumiem.

9.jūnijā, plkst. 17.30 viesu namā Chill Inn, ekspertu vadībā tiks noteiktas Bernātu stiprās un vājās puses, iespējas un draudi. Biedrība aicina iesaistīties ikvienu, lai izstrādātais dokuments būtu pēc iespējas objektīvāks un daudzpusīgāks. Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālr. 27809437 vai rakstot uz e-pastu: diana.ansule21@gmail.com. Vietu skaits ir ierobežots.

Vasaras beigās un rudenī plānots gūt pieredzi no citiem viedajiem ciemiem gan Latvijā, gan Somijā.

Projekta kulminācijas pasākums būs ideju maratons, kurā viedo ciemu vai apkaimju entuziasti kopā ar nozaru ekspertiem meklēs labākos viedos risinājumus saviem izaicinājumiem. Labākie no tiem katrā vietā tiks atbalstīti ar projekta finansējumu.

Lai stiprinātu savu kā viedā ciema identitāti, Bernāti pieteikti atpazīstamības zīmei “Viedais Ciems”, akcentējot jau īstenotās aktivitātes un uzsvaru liekot uz to, ka Bernāti ir pirmais ciems Latvijā, kurš izdevis pats savu žurnālu. Šī gada martā izdots jau otrais žurnāla “Bernāti” numurs. Ja arī Tu vēlies tikt pie sava žurnāla  – atbrauc uz Bernātu centru, dodies pie informācijas stendiem, atrodi bezkontakta kiosku, atver to un paņem pret ziedojumu žurnālu. Tavs ziedojums palīdzēs tapt trešajam žurnālam!

Drīzumā plānojam izveidot bernātnieku WhatsApp grupu, kurā dalīsimies ar aktualitātēm, un risināsim dažādus Bernātiem svarīgus jautājumus. Ja arī Tu vēlies būt šajā grupā - sūti ziņu uz mob. 27809437! Iesasities un esi aktīvs! Rūpēsimies par Bernātiem kopā!

 

Mob. 27809437Biedrības “Mēs Bernātiem” vadītāja Diāna Ansule