Datums: 15.10.2021 Darba laiks Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvaldes administrācijā


No 2021.gada 11.oktobra Latvijā uz trim mēnešiem (līdz 2022.gada 11.janvārim) ir izsludināta ārkārtēja situācija, lai apstādinātu Covid-19 infekcijas izplatības ātrumu, nepārslogotu veselības aprūpi un glābtu iespējami vairāk cilvēku dzīvības. Ņemot vērā minēto un ievērojot Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra norādījumus, Dienvidkurzemes novada pašvaldības administrācijā (turpmāk – centrālā administrācija) kā arī Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvaldes administrācijā mainīsies klientu apkalpošanas kārtība.

Darbinieku saraksts, kuri savus darba pienākumus veic klātienē Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvaldē Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā (no 2021.gada 11.oktobra līdz 2022.gada 11.janvārim)

 

Klātienē darba pienākumus veic un apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta:

 • Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Anda Veidele- tel. 25686269; e-pasts: anda.veidele@dkn.lv
 • Pārvaldes sekretāre Baiba Andersone- tel. 63469049 ;
 • Nīcas bibliotēkas vadītājas p.i. Gunita Šime – tel. 63489494;
 • Otaņķu bibliotēkas vadītāja Vineta Jušķevica- tel. 63484554 ;
 • Nīcas kasiere Mārīte Kalniņa  – ievērojot kases darba laiku; tel. 63489498
 • Otaņķu kasiere Ausma Dīķe  – ievērojot kases darba laiku; tel. 63484552
 • Komuālās pārvaldes speciāliste Līga Roga - pēc pieraksta, No plkst. 8.30 – 11.30; tel. 63489487
 • VPVKAC speciāliste Sintija Špakova – tel. 29934368 (no 18.10.2021. apmeklētājus pieņem 2.stāva 14.kabinetā)
 • Zemes lietu speciāliste Sandra Pļavniece- tel. 63452251     
 • Būvaldes inspektors Oskars Dejus - tel. 63489482, 27863792
 • Tūrisma informācijas centrs Gita Vanaga - tel. 63469119, 26461735

 

Sporta, kultūras un jauniešu centrus drīkst apmeklēt personas ar derīgiem Covid sertifikātiem

 

Papildu informācija