Datums: 29.07.2020 Dedzi gaiši uguntiņa


Šajā neparastajā vasarā, kad COVID-19 sajauca visu kārtību  iecerētajiem plāniem un ieviesa savas korekcijas. Interešu kopa ” Rude” tikai jūlija mēnesī sāka īstenot “Dedzi gaiši uguntiņa” projektu. Netālu no Otaņķu pagasta pārvaldes, Z/S  “Viļņi” izveidoja ugunskura vietu, kur līdz jūlija beigām paredzēts labiekārtot apkārtni tā, lai šī vieta labi iederētos apkārtējā ainavā. Cerēsim, ka iecerētais plāns neizjuks un ugunskura vietu svinīgi, kopā ar pārējiem Rudes pašdarbnieku kolektīviem, atklāsim septembrī, kad tiks iedegts pirmais ugunskurs kā apliecinājums par pašdarbības kolektīvu jaunu darba cēliena uzsākšanu.

Biruta Vagnere (I.K “Rude”), projektu vadītāja