Datums: 25.11.2021 Dienvidkurzemes novada attīstības dokumentu publiskā apspriešana ''Sabiedrības veselība''


Publiskajai apspriešanai tiek nodoti Liepājas un Dienvidkurzemes novada attīstības dokumenti, kas iezīmē novada virzību nākamos gados. 
Aicinām piedalīties tiešsaistes video apspriedēs pašvaldības oficiālajā sociālajā platformā Facebook kontā Dienvidkurzeme, uzdodot jautājumus un izsakot priekšlikumus.
Kopumā notiks astoņas tiešsaistes apspriedes. Šo piektdien notiks otrā tiešsaistes apspriede:
Nākamās tiešsaistes apspriedes:


Ar attīstības dokumentiem, tiešsaistes diskusiju laikiem un citām iespējam iesaistīties novada attīstības plānošanā plašāk var uzzināt šeit: https://ej.uz/tf5e.