Datums: 06.12.2021 Dienvidkurzemes novada pašvaldība aicina darbā


1.

Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem Aizputes pilsētā (1 vakance). Darba vieta Atmodas iela 17, Aizpute, Dienvidkurzemes novads (profesijas kods 2635 03).

Prasības amata pretendentiem/-ēm:

- otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;

- vēlama iepriekšējā darba pieredze sociālajā darbā;

 - prasme orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;

- prasme patstāvīgi organizēt darbu un pieņemt lēmumus (arī nestandarta situācijās);

- labas komunikācijas prasmes, emocionāla noturība, prasme veidot sadarbību un strādāt komandā;

- labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;

- vēlama B kategorijas vadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

- sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem;

- vajadzību un sociālo problēmu identificēšana, to risināšana;

- risku novērtēšana;

- resursu un pakalpojumu piesaistīšana darba procesā;

- starpinstitucionālās sadarbības veidošana;

- darbs ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA).

Piedāvājam:

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

- iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;

- mēnešalgu 1093,00 eiro (bruto).

Iesniedzamie dokumenti:

- pieteikuma vēstule;

- īss dzīves un darba gaitu apraksts;

- izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus sūtīt uz e-pastu: socialais.dienests@dkn.lvlīdz 2021. gada 15. decembrim. Papildus informācija pa tālruni: 26707140.Reģistrācijas Nr. 40900038078.

Piesakoties vakantajam amatam, informējam, ka pretendentu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā.

Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.

Nepieciešams Covid-19 sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

2.

Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku Grobiņas pilsētā (1 vakance). Darba vieta: Lielā ielā 76, Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā un Kalvenes, Kazdangas pagastos (1 vakance). Darba vieta Kazdangas pagasta pārvalde, Pils gatve 2-1, Kazdanga, Dienvidkurzemes novads (profesijas kodi 2635 01; 2635 02).

Prasības amata pretendentiem/-ēm:

- 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā vai 4. kursa sociālās jomas studenti;

- izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;

- izpratne par personu un dažādu grupu sociālajām vajadzībām;

- prasme orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;

- prasme patstāvīgi organizēt darbu un pieņemt lēmumus;

- labas komunikācijas prasmes, emocionāla noturība, veidot sadarbību un strādāt komandā;

- labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;

- vēlama B kategorijas vadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

- sociālais darbs ar dažādām mērķgrupām;

- vajadzību un sociālo problēmu identificēšana, to risināšana;

- sociālo gadījumu vadīšana;

- resursu un pakalpojumu piesaistīšana darba procesā;

- darbs ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA).

Piedāvājam:

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

- iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;

- mēnešalgu no 983,70  līdz 1093,00 eiro (bruto).

Iesniedzamie dokumenti:

- pieteikuma vēstule;

- īss dzīves un darba gaitu apraksts;

- izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus sūtīt uz e-pastu: socialais.dienests@dkn.lvlīdz 2021. gada 15. decembrim. Papildus informācija pa tālruni: 26707140. Reģistrācijas Nr. 40900038078.

Piesakoties vakantajam amatam, informējam, ka pretendentu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā.

Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.

Nepieciešams Covid-19 sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

3.

Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests aicina darbā sociālās palīdzības organizatoru (1 vakance). Darba vieta Saules iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes novads (profesijas kods 3412 03).

Prasības amata pretendentiem/-ēm:

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā vai arī studijas sociālajā darbā;

- labas komunikācijas prasmes, emocionāla noturība, veidot sadarbību un strādāt komandā;

- labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;

- vēlama B kategorijas vadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

- izvērtēt mājsaimniecībā esošo personu sociālo un materiālo situāciju un resursus, aprēķināt sociālās palīdzības pabalstu apmērus;

- informēt iedzīvotājus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību;

- apsekot klienta dzīves apstākļus dzīvesvietā;

- darbs ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA).

Piedāvājam:

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

- iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;

- mēnešalgu 802,00 eiro (bruto).

Iesniedzamie dokumenti:

- pieteikuma vēstule;

- īss dzīves un darba gaitu apraksts;

- izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus sūtīt uz e-pastu: socialais.dienests@dkn.lvlīdz 2021. gada 15. decembrim.

Papildus informācija pa tālruni: 26707140.

Reģistrācijas Nr. 40900038078.

Piesakoties vakantajam amatam, informējam, ka pretendentu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā.

Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.

Nepieciešams Covid-19 sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.