Savādāks izlaidums Nīcas Mūzikas skolā

Datums: 04.06.2020 Savādāks izlaidums Nīcas Mūzikas skolā


2020.gada 30. maijā, kad dabā plaukst viskrāšņākie ziedi, kas priecē mūs ar savu krāsu un smaržu bagātību, koši skan putnu dziesmas, spoži spīd saule, Nīcas Mūzikas skolas trīs absolventes – Ērika Čaure (vijoles spēlē), Sondra Stalta, Anna Mieme (flautas spēlē) svinīgā pasākumā saņēma savus pirmos izglītības dokumentus par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi.

Dabā viss norit nemainīgi, tikai mūsu ikdiena ir nepierasti mainījusies. Gan šī svinīgā izglītības dokumentu saņemšana, gan skolas beigšanas eksāmeni, gan gatavošanās tiem mūsu absolventēm un skolotājiem paliks atmiņā ar attālinātu mācīšanos, ar ierobežojumiem, ar rūpēm par ikviena pasaules iedzīvotāja veselību un drošību. Taču absolventēm, pārvarot visas grūtības un ierobežojumus veiksmīgi izdevies nonākt finiša taisnē, un svinīgā pasākumā priecēt vecākus ar koncertpriekšnesumiem, saņemt ceļavārdus un novēlējumus no Nīcas novada domes priekšsēdētāja A. Petermaņa, skolotājām, kuras ieguldījušas savu neatlaidīgo darbu meiteņu profesionālajā ievirzē un personības izaugsmē, -  Lindas Ločmanes, Sigitas Briljonkas, Lienas Trumpikas, Dainas Jurgas, Montas Balodes, Selvijas Ozolas, Justīnes Siksnas un direktores Dinas Sležes.

     Absolventes veltīja sirsnīgus vārdus un muzikālu sveicienu kā pateicību vecākiem par mīlestību, atbalstu, pamudinājumu un skolotājiem par sniegtajām zināšanām, prasmēm un iemaņām sava izvēlētā mūzikas instrumenta un sarežģītās mūzikas valodas izpratnē.

 Dina Sleže, Nīcas Mūzikas skolas direktore