Datums: 24.07.2020 Bernātu nobrauktuves izbūves darbi noslēgušies


Nīcas novada dome ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu īstenojusi projektu “Jūras piekrastes praktiskā pārvaldība Bernātu dabas parkā” (pr.Nr. 1-08/415/2018), kā rezultātā izbūvēta nobrauktuve pie jūras Bernātu ciema pludmalē.

Šajā vietā jūras krasta līnija ir ļoti mainīga, tāpēc, lai būtu droši pret tās izskalošanu, nobrauktuves pamata konstrukcijas risinājums ir “pamatīgs”. Galvenais nobrauktuves segums veidots no betona blokiem, balstītiem uz frakcionētu šķembu spilvena, pa virsu klātas 6 metrus garas transporta betona plāksnes. Nobrauktuves sāni stiprināti ar gabioniem – metāla režģi pildīti ar akmeņiem. Nobrauktuve ir 4 metrus plata un nepilnus 113 metrus gara.

Jaunā būve uzlabos pludmales apmeklētāju un Nīcas novada iedzīvotāju drošību, nodrošinās operatīvajiem dienestiem ātru un netraucētu piekļuvi nelaimes gadījumu vietās pludmalē, kā arī mazinās antropogēno slodzi un uzlabos vides pieejamību. Svarīgi uzsvērt, ka Nīcas novada piekrastes garums ir 23,7 km, un šī Nīcas novadam ir pirmā nobrauktuve pie jūras. Labi zināms, ka Bernātu ciema pludmale ir ļoti iecienīta gan vietējo iedzīvotāju, gan liepājnieku, gan ārvalstu tūristu acīs, savukārt jūras straumes šajā vietā ir ļoti mainīgas un bīstamas, tāpēc ir svarīgi nodrošināt netraucētu piekļuvi operatīvajiem dienestiem.

Būvdarbi tika uzsākti 05.05.2020. un pabeigti 13.07.2020. Būvdarbus īstenoja SIA “A-Land”, būvuzraudzību veica SIA “2K2”, autoruzraudzību IK “P.Alkšņa projektu grupa”. Projekta kopējā izmaksas ir nepilni 62 000 EUR, no kuriem 47 700 EUR līdzfinansē Latvijas vides aizsardzības fonds.

Lūdzam ņemt vērā, ka nobrauktuve ir paredzēta izmantošanai tikai operatīvajiem dienestiem, aļģu vācējiem un zvejniekiem, kuriem ir licences un atļaujas izbraukt pludmalē, kā arī Nīcas novada domes darbiniekiem, kuri veic pludmales apsaimniekošanas darbus. Pārējos gadījumos izmantot nobrauktuvi, lai piekļūtu pludmales daļai ar motorizētu transportlīdzekli, ir aizliegts!

Ieva Taurinskaite, Nīcas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja

n6

n

n5

n2

n3