Datums: 19.11.2020 Norisināsies higiēnisko sejas masku izdale mazaizsargātām personām


Ņemot vērā Covid-19 izplatību un nepieciešamību sabiedriskās vietās obligāti valkāt mutes un deguna aizsegu, Nīcas pašvaldība 19.novembrī saņēma valsts apmaksātas vairākkārt lietojamas higiēniskās sejas aizsargmaskas, kuras tiks izsniegtas mazaizsargātajām personām, kurām saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem un kārtību piešķirts trūcīgas personas vai maznodrošinātas personas statuss, kā arī personām, kuras ir tiesīgas saņemt naktspatversmes, patversmes vai aprūpes mājās pakalpojumus vai arī dienas aprūpes centra, dienas centra vai krīzes centra pakalpojumus.

Divslāņu sejas aizsargmaskas mazgājamas līdz 30 reizēm, saglabājot filtrācijas efektivitāti. Katrai ir pievienota instrukcija ar ieteikumiem pareizai mazgāšanai un lietošanai.

Persona šobrīd varēs saņemt pa vienai maskai. Paredzēts, ka vēl vienu masku varēs saņemt otrajā piegādes posmā, kas būs decembra mēnesī.

Maskas no 20. novembra var saņemt Sociālajā dienestā, katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 13.00. (tālr.63484553, 63489489)

Saņemot masku, maznodrošinātajiem un trūcīgajiem jāuzrāda izziņa par attiecīgās personas statusu.