Datums: 22.03.2020 Iesniegti trīs dažādi projekti nepieciešamā aprīkojuma iegādei


leader partneriba

2020.gada 10.martā Nīcas novada dome iesniedza trīs projektu pieteikumus biedrības “Liepājas rajona partnerība” (LRP) izsludinātajā projektu konkursā, Lauku attīstības programmas pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”. Projektus līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). Šajā projektu konkursa kārtā (7.kārta) tika atbalstīta sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem, izņemot jaunu būvniecību, kā rezultātā Nīcas novada dome lēma par labu trīs dažādu projektu iesniegšanai, kuru mērķis saistīts ar nepieciešamā aprīkojuma iegādi dažādām vajadzībām.

Viens no iesniegtajiem projektiem ir “Florbola aprīkojuma iegāde Nīcas novadam”, kurš sagatavots ar Nīcas sporta centra vadītāja Ingara Kalēja atbalstu. Tā mērķis - iegādāties florbola aprīkojumu (bortus un vārtus), lai dažādotu aktīvās atpūtas un sportošanas iespējas Nīcas novadā un tuvākajā apkārtnē gan pieaugušajiem, gan arī bērniem. Projekta īstenošana ļaus rīkot arī pilnvērtīgus un kvalitatīvus florbola treniņus, sacensības, jo pašreiz Nīcas sporta hallei šāda aprīkojuma nav.

Otra iesniegtā projekta nosaukums ir “Jūrmalciema “Tīklu mājas” iedzīvināšana”. Tā mērķis - iegādāties un aprīkot Jūrmalciema "Tīklu māju" ar audioiekārtu, saliekamajiem galdiem, sadzīves tehniku un datortehniku, lai šī ēka kļūtu par pilnvērtīgu un multifunkcionālu zvejniecības kultūras mantojuma, prasmju un tradīciju māju, kā tas bija paredzēts jau kopš paša ēkas attīstības un arī Jūrmalciema pievadājamo pakalpojumu pilnveides sākuma. Projekta ilgtermiņa mērķis ir radīt jaunus tūrisma pakalpojumus Nīcas novadā, veidot dažādas ekspozīcijas saistībā ar zvejniecības kultūras mantojumu un īstenot pasākumu programmu, kas aptver dažāda lieluma un veida auditorijas.

Savukārt trešais projekts ir “Nīcas kultūrtelpas ietērpšana”, kurš sagatavots ar Nīcas kultūras centra vadītājas Ievas Mazpoles atbalstu. Tā mērķis - iegādāties četrus Nīcas vīriešu tautastērpa komplektus, trīs Nīcas meitu tautastērpa komplektus un četrpadsmit Nīcas sievu tautastērpa komplektus Otaņķu un Nīcas etnogrāfisko ansambļu vajadzībām, lai, uzlabojot ansambļu vizuālo tēlu atbilstoši tautastērpu valkāšanas tradīcijām, tiktu veicināta Nīcas kultūrvēsturiskās teritorijas vērtību un tradīciju saglabāšana un popularizēšana, kā arī iedzīvotāju iesaiste mūsdienu kultūras procesos, piedāvājot dažāda formāta un satura pakalpojumus un pasākumus gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem par kultūrvēsturiskajām vērtībām Nīcas novadā.

7.kārtā pieejamais finansējums ir 127 502 EUR, savukārt Nīcas novadam nepieciešamais līdzfinansējums no ELFLA, lai īstenotu visus 3 iecerētos projektus, ir 20 607 EUR jeb 16% no kopējā pieejamā finansējuma. Konkurence ir liela, šajā konkursā projektus sniedz visas bijušās Liepājas rajona pašvaldības, kopskaitā astoņas. Liepājas rajona partnerība savā tīmekļa vietnē jau informēja - iesniegti 32 projektu pieteikumi ar publisko finansējumu 240 016,20 EUR, kas gandrīz divreiz pārsniedz pieejamo finansējumu.

 

“Projekta uzrakstīšana un iesniegšana ir aisberga neredzamā daļa. Tas, kā sarindoti vārdi un kopā salikti teikumi, lai aprakstītu projekta ieceri un pamatotu nepieciešamību to realizēt, ir izšķirošais projektu vērtētāju acīs. Protams, konkurence ir liela, tā ir vienmēr, arī mēs esam vieni no tās veidotājiem, taču tāda ir konkursa būtība – katram projektam sava vieta zem saules jāizcīna,” I.Taurinskaite.

 

Ieva Taurinskaite, 

Nīcas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja