Pedagogi dalās pieredzē

Datums: 24.02.2020 Pedagogi dalās pieredzē


Nīcas Mūzikas skolas pedagogu veikumu jauno talantu attīstīšanā novērtējuši arī tuvējo mūzikas skolu pedagogi, aicinot mūsu skolas skolotājus vadīt meistarklases savās skolās.

29.janvārī Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā notika Lielā flautas pēcpusdiena – meistarklase kopā ar Nīcas Mūzikas skolas skolotāju Sigitu Briljonoku. Flautas spēli Grobiņas MMS māca skolotājas Sigitas Briljonokas bijusī audzēkne Laura Baltaiskalna – Eglīte. Meistarklasēs skolotāja Sigita darbojās ar Lauras audzēkņiem, sniedzot ieteikumus pareizas stājas, elpas atbalsta, flautas spēles tehnisko paņēmienu uzlabošanai, emocionāli izjustai skaņdarbu atskaņošanai. Kopā tika vingrots, spēlēts, klausīts, apspriests, izvērtēts. Meistarklašu dalībnieki, gan audzēkņi, gan pedagogi mājīgā atmosfērā un sirsnīgā gaisotnē guva patiesu baudījumu un labu pieredzi turpmākajam darbam.

Savukārt, 18. februārī meistarklases klavierspēlē Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolā vadīja Nīcas Mūzikas skolas klavierspēles skolotāja Dina Sleže. Skolotāja dalījās savā pieredzē par to, kā skaņdarba formas, stila, frāzējuma izpratne audzēkņiem palīdz audzēkņiem veiksmīgāk izpildīt lielas formas skaņdarbus un liriskas miniatūras. Skaņdarba satura atklāsmei tika rosināta audzēkņu tēlainā domāšana, īpaša uzmanība tika veltīta skaņas kultūras, klavieru skanējuma toņa veidošanai, tehnisku problēmu risināšanai. Diskusijās ar pedagogiem izkristalizējās atziņas, ka pedagoga autoritāte un spēja aizraut audzēkni, atraisīt viņa emocionalitāti ir pamats labai sadarbībai starp audzēkni un pedagogu un veiksmīgai jaunā pianista izaugsmei. Meistarklašu noslēgumā ar priekšnesumiem uzstājās Dinas Sležes 9. klavieru klases audzēkne Elīna Ķuņķe.

      Paldies, abām skolām par uzaicinājumu un iespēju dalīties pieredzē, auglīgajām diskusijām un silto uzņemšanu!