Datums: 16.05.2019 Ģimenes dienas koncerts "BUČA TEV"


Ik gadu 15. maijā starptautiskā mērogā tiek atzīmēta starptautiskā ģimenes diena. Tā ir pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas jeb ANO iniciatīvas radīta diena, kas visā pasaulē tiek atzīmēta jau vairāk nekā 20 gadus.

Latvijā kā svētki šī diena tiek atzīmēta kopš 2008. gada.

Otaņķu tautas namā uz ģimenes dienas koncertu bija sanākuši PII “Spārīte” 3 grupu dejotāji, Rudes PII dejotāji un Rudes sākumskolas dejotāji.

Bērni bija priecīgi un parādīja vecākiem un koncerta viesiem, ko iemācījušies šī mācību gada laikā. Bija iespēja gan izdancoties, gan mazliet padziedāt, gan padarboties radoši. Mājās bērni devās ar bučām un baloniem.

Ģimene visos laikos ir bijusi sabiedrības pamatelements, cilvēcisko vērtību, paaudžu un kultūras vēsturiskā mantojuma glabātāja, kā arī nozīmīgākais stabilitātes un tālākās attīstības faktors. Tieši ģimenē sākas cilvēka dzīve - tā ir mīlestības, cieņas un solidaritātes avots.

 


Ģimenes dienas koncerts