Datums: 22.03.2019 Informācija par darbu veikšanu Bārtas upē no Toseles upes līdz Liepājas ezeram


Lai samazinātu zivju bojāejas risku un darbu ietekmi uz zivju dabisko atražošanos:

  • darbus uzsākt iespējami drīz un paveikt iespējami īsā laika periodā;
  • atbilstoši plānotajam, 1.maijā darbi jāpārtrauc. To atsākšana ir pieļaujama ne ātrāk kā 10.jūnijā;
  • darbi jāpārtrauc arī ceļotājzivju rudens migrācijas laikā no 1.oktobra līdz 15. novembrim.