Datums: 06.01.2021 Informācija par pakalpojumu sniegšanu ārkārtas situācijā


Šobrīd, ārkārtas situācija valstī ir pagarināta līdz 25.janvārim, līdz ar to, Nīcas novada dome un Otaņķu pagastu pārvalde turpina pieņemt apmeklētājus pēc iepriekšēja pieraksta.

Apmeklētāju apkalpošana notiek pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot vajadzīgajiem speciālistiem:

 • Domes informatīvais tālrunis: 63469049, 20233837, e-pasts: dome@nica.lv
 • Būvvalde: 63489482, 27863792, e-pasts: oskars.dejus@nica.lv
 • Teritorijas plānošana: 63452253, 25425041, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv
 • Zemes lietu speciāliste: 63452251, 25425041, e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv
 • Attīstības un uzņēmējdarbības nodaļa: 63452257, e-pats: raivis.kalejs@nica.lv
 • Juridiskā nodaļa: 63452260, 25772606, e-pasts: anda.liepa@nica.lv
 • Klientu apkalpošanas centrs: 66954831, 29934368, e-pasts: sintija.spakova@nica.lv
 • Sociālais dienests: 63489489, 25449861, e-pasts: inese.lapina@nica.lv
 • Bāriņtiesa: 63489499, 25450578, e-pasts: iveta.jakobsone@nica.lv
 • Kultūras centrs: 63489495, 26670207, e-pasts: ieva.smite@nica.lv
 • Pašvaldības policija: 63489485, 26512661, e-pasts: guntis.grantins@nica.lv
 • Komunālā pārvalde: 63452246, 25622860, e-pasts: aigars.veiss@nica.lv
 • Otaņķu pagasta pārvalde: 63484550, 28369464, e-pasts: andris.bisofs@nica.lv

Nīcas un Otaņķu pagastu bibliotēkas klātienes apmeklējumiem slēgtas. Pakalpojumi apmeklētājiem tiks nodrošināti tikai attālināti. Nepieciešamības gadījumā zvanīt pa tālruni – 26011455 (Nīcas pagasta bibliotēka), 63484554, 20267954 (Otaņķu pagasta bibliotēka).

Dzimtsarakstu nodaļa

Uz laiku Nīcas novada dzimtsarakstu nodaļā netiek veikta civilstāvokļa aktu reģistrācija, izsniegtas dzimšanas un miršanas apliecības. Atgādinām, ka reģistrēt jaundzimušā bērna dzimšanu, laulību, miršanu, kā arī saņemt atkārtotu apliecību var jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Nīcas novada domes KASES darba laiks:

Pirmdien, otrdien, ceturtdien: no plkst. 9.00 līdz 12.00

Trešdien, piektdien: SLĒGTS

Otaņķu pagasta pārvaldes KASE

Katru dienu no plkst. 8.00 līdz 16.30

      Aicinām iedzīvotājus visus norēķinus veikt elektroniski.

Nīcas ambulance

Pie ģimenes ārstiem un zobārsta pieņemšana notiek tikai pēc iepriekšēji saskaņota pieraksta.

Vispirms telefoniska saziņa ar ārsta praksi un tikai vienojoties par pieņemšanu klātienē

drīkst ierasties uz pieņemšanu. Speciālistu kontakti pieejami https://www.nica.lv/lv/nicas-ambulance-1/

Kā arī fizikālās medicīnas procedūru un medicīnas māsas kabineta pakalpojumu saņemšanai iepriekš telefoniski sazināties un vienoties par laiku. Medicīnas māsa I.Aruma: 26181064.

Otaņķu pagasta feldšerpunkts

Pieņemšana notiek tikai pēc iepriekšēji saskaņota pieraksta: 63484551, 27091380, e-pasts: ilze.eidina@nica.lv

Tūrisma informācijas centrs

Apmeklētāju apkalpošana notiek pēc iepriekšēja pieraksta vai zvanot pa tālruni: 29458532, 63489501, e-pasts: tūrisms@nica.lv

 

Aicinām iedzīvotājus izvērtēt nepieciešamību saņemt pakalpojumus klātienē un izmantot elektroniskās saziņas iespējas.

Esam saprotoši un atbildīgi, ievērojam visus ārkārtas situācijā pieņemtos drošības noteikumus, lai pasargātu sevi un apkārtējos no inficēšanās.