Datums: 23.09.2021 INFORMĀCIJA ZVEJNIEKIEM!!!


PAR ZVEJOŠANU BALTIJAS JŪRAS PIEKRASTĒ UN LIEPĀJAS EZERĀ 2022.GADĀ

pieteikumi jāiesniedz Nīcas pagasta pārvaldē:

  • Zvejošanai Baltijas jūras piekrastē

 no 01.10.2021. - 31.10.2021.

  • Zvejošanai Liepājas ezerā

no 01.10.2021. – 20.11.2021.

Pieteikšanās apmeklējumam pa tālr.27843390