Datums: 30.03.2020 ĪSTENOTS PROJEKTS “MEZOLĪTA LAIKA AĻŅA RAGA CIRVJU REPRODUKCIJU IZGATAVOŠANA”


Nīcas novada dome ciešā sadarbībā ar Otaņķu senlietu krātuves vadītāju Leldi Jagminu ir īstenojusi Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītu projektu “Mezolīta laika aļņa raga cirvju reprodukciju izgatavošana”.

Projekta īstenošanas rezultātā, ar 3D lāzerskenēšanu un printēšanu izveidotas divas reprodukcijas akmens laikmeta darbarīkiem – aļņa raga cirvjiem. Šīs reprodukcijas tiks glabātas un būs pieejamas apskatei Otaņķu senlietu krātuvē.

Aptuveni 8 tūkstošus p.m.ē. senie akmens laikmeta darbarīki atrasti Nīcas novada Otaņķu pagastā 2017. gada vasarā. Saudzēšanas nolūkā tie toreiz uzdāvināti Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam (LNVM). Saistībā ar to, ka šie atradumi ir senākie zināmie Nīcas novadā, tāpat, balstoties uz speciālistu vērtējumu - reti, un tādēļ pievilcīgi izziņas tūrisma attīstībai, Nīcas novada dome ar VKKF finansiālu atbalstu izveidojusi atradumu reprodukcijas. 3D lāzerskenēšanu un printēšanu veica RTU Dizaina fabrikas pārstāvji.

 
Projekta kopējās izmaksas ir 920 EUR, no kurām 87% jeb 800 EUR līdzfinansēja Valsts kultūrkapitāla fonds.

 

Ieva Taurinskaite

Nīcas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja