Datums: 03.02.2020 Izsludina divas vakantas darba vietas


Tiek izsludinātas divas vakantas darba vietas: Nīcas novada dome aicina darbā pašvaldības policijas vecāko inspektoru, bet pirmsskolas izglītības iestāde "Spārīte" - remontstrādnieku uz 0.5 likmi.

_______________________________________

Darba devējs - Nīcas novada dome, reģ.Nr. 90000031531

Amata nosaukums – pašvaldības policijas vecākais inspektors

Darbības joma – pašvaldība

Prasības  pretendentam:

 • atbilstība likuma ‘’Par policiju’’ 21. panta  prasībām;
 • augstākā izglītība (vēlams juridiskā);
 • augsta atbildības  sajūta;
 • iemaņas normatīvo aktu projektu un atzinumu sagatavošanā;
 • prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 • labas komunikācijas spējas, organizatoriskā darba iemaņas;
 • labas iemaņas darbā ar biroja tehniku (MS Word un MS Excel);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Vēlamas  angļu  vai vācu  valodu zināšanas sarunvalodas līmenī.

Galvenie amata pienākumi: 

 • uzraudzīt sabiedrisko kārtību un drošību pašvaldības teritorijā;
 • veikt preventīvos pasākumus likumpārkāpumu novēršanai;
 • novērst un pārtraukt administratīvos pārkāpumus;
 • sastādīt protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem;
 • piedalīties personu tiesiskajā audzināšanā.

Darba vietas adrese:

Nīcas novada dome, Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV – 3473

Atalgojums  – € 700,00 – 750,00

Darba vietu skaits – 1

Pieteikšanās amata vakancei:  Pieteikuma vēstuli  un CV sūtīt  uz dome@nica.lv vai personīgi  Nīcas novada domē 16. kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīca, Nīcas pag., Nīcas novads, LV-3473,  līdz 16.02.2020.  Kontaktpersona pašvaldības policijas priekšnieks R.Repšs, tālrunis 26512661.

________________________________________________________________

NĪCAS NOVADA pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte” AICINA DARBĀ

Amata nosaukums –  remontstrādnieks.

Profesijas kods 9313-02

Galvenie amata pienākumi:

 • Rūpēties par iestādes inventāra – mēbeļu, santehnikas un  telpu uzturēšanu kārtībā, nepieciešamības gadījumā veikt  inventāra labošanu un citus nelielus remontdarbus.
 • Piedalīties iestādes teritorijas labiekārtošanā un sakopšanā.

Darba vietas adrese:

Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte”, Saules iela 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV 3473

Atalgojums  – € 225,00 ( 0,5 likme)

Pieteikšanās amata vakancei:  CV iesniegt līdz 2020.gada 21. februārim (ieskaitot) elektroniski uz pirmsskola@nica.lv vai Nīcas novada PII “Spārīte” pie lietvedes, Saules  ielā 5, Nīcā.  Kontaktpersona –  saimniecības daļas vadītāja A.Zorjakova, tālr.  2953148