Jaunie komponisti

Datums: 04.03.2021 Jaunie komponisti


Februāra nogalē Grobiņas pilsēta svin savu dzimšanas dienu, bet Grobiņas Mūzikas un mākslas skola šo svinību ietvaros organizē Liepājas apkārtnes mūzikas skolu jaunrades sadraudzības pēcpusdienu. Šī gada jauno mūziķu kompozīcijas tēma -  “Deja”.

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī un noteiktos ierobežojumus pasākums varēja norisināties tikai attālināti. Dalībniekiem video formātā bija jāiesūta savas sacerētās kompozīcijas, kuras pasākuma organizatori apkopoja video koncertā, kuru izsūtīja visām konkursā iesaistītajām skolām – Pāvilostas MMS, Priekules MMS, Aizputes MS, Piltenes MS, Grobiņas MMS un Nīcas MS. Katrai skolai bija iespēja balsot par sev tīkamāko kompozīciju un priekšnesumu, nebalsojot par savas skolas dalībniekiem.

Iesūtītās kompozīcijas tika atskaņotas uz visdažādākajiem instrumentiem – klavierēm, vijoles, flautas, ģitāras, ar balsi un tās vērtēja arī profesionāla komponiste Laura Dubina, Liepājas MMDV kompozīcijas un mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoģe. Komponiste ieteica jaunajiem komponistiem būt drosmīgākiem savās idejās un radošajās izpausmēs.

Nīcas Mūzikas skolu ar savām kompozīcijām pārstāvēja Līga Lapiņa uz vijoles atskaņojot skaņdarbu “Aitiņa un jēriņš” ļoti tautiskā un vienkāršā manierē un Jūlija Vadone ar valsi klavierēm “Augusta rīts”. Komponiste izcēla mūsu skolas audzēknes Jūlijas Vadones kompozīciju, kuru ievadīja pašsacerēts dzejolis, ievedot skaņdarba noskaņā un raksturā. Laura Dribina atzīmēja, ka Jūlijas skaņdarbs ir skaists gan no formas, gan no satura viedokļa. Meitenes sacerēt mūziku mudināja un atbalstīja skolotāja Daina Jurga, Linda Ločmane.

Pēc apkopotā skolu balsojuma Jūlija Vadone saņēma skatītāju simpātijas balvu. Jāpiebilst, ka Jūlija vairākus gadus pēc kārtas iegūst ceļojošo balvu, kuru piešķir komponists vai skatītāju/klausītāju simpātijas balvu.

Komponiste Laura Dribina video uzrunā pateicās dalībniekiem par drosmi un uzņēmību šajā sarežģītajā laikā papildus ikdienas mācībām atrast spēju un iedvesmu komponēt, sacerēt, radīt kaut ko jaunu un priecāties par jaunām atklāsmēm mūziķa karjerā. Savukārt Grobiņas MMS sūta pateicības un balvas visiem dalībniekiem un skolotājiem, kuri iedvesmo un atbalsta jaunos mūziķus ideju meklējumos.

Nīcas Mūzikas skolas direktore Dina Sleže