Datums: 11.09.2019 Kam teiksim paldies šogad


Gaidot Latvijas dzimšanas dienu, jau tradicionāli aicinām izvērtēt ļaužu labos darbus. Iesakiet cilvēkus, kuri ar savu darbu, zināšanām un degsmi nes Nīcas novada vārdu Latvijā un pasaulē, kuri vienmēr ir klāt brīžos, kad vajag sajust stingru plecu, maigu roku un atvērtu sirdi, kuri veic ko labu, negaidot par to pretī uzslavas un atalgojumu! Vienalga, vai šis cilvēks srādā veselības aprūpē, ir lauksaimnieks, uzņēmējs, skolotājs vai sportists. Varbūt viņš ir palīdzējis kādā ārkārtas situācijā, bet varbūt vienkārši ir labs un atsaucīgs kaimiņš.

Esiet atsaucīgi un devīgi! Ja arī Jūsu ieteiktais cilvēks šoreiz nesaņems kādu no nominācijām, tomēr par viņa paveikto ikviens varēs uzzināt „Nīcas novada vēstīs” un pašvaldības interneta vietnē. Tas noteikti viņu iepriecinās.

Latvijas dzimšanas dienas sarīkojumā tiks nominēti pa vienam pretendentam nominācijās „Gada novadnieks” un „Par mūža devumu Nīcas novadam”, savukārt līdz pieciem pretendentiem – nominācijā „labais darbs Nīcas novadam”.

Priekšlikumus aptaujai jebkurš novada iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa aicināti iesniegt līdz 1.oktobrim Nīcas novada domē, Otaņķu pagasta pārvaldē, Nīcas Tūrisma informācijas centrā, Nīcas vidusskolā, Rudes sākumskolā, Nīcas ambulancē, PII „Spārīte”, veikalā „Auda T”, Jūrmalciema, Kalnišķu, Grīnvaltu sabiedriskajos centros izvietotajās ierosinājuma kastītēs vai pašvaldības interneta vietnē.

Izlozes kārtībā viens no aptaujas iesniedzējiem saņems pārsteiguma balvu.

APTAUJAS ANKETA

Līdzās ierosinājuma kastītēm ir izvietotas aptaujas anketas, kurās ierakstīt tur prasīto informāciju. Noteikti jāpievieno pamatojums, kāpēc, jūsuprāt, minētais cilvēks ir pelnījis apbalvojumu. Noteikti jāpievieno arī jūsu tālruņa numurs, lai pēc izlozes veiksminiekam būtu iespējams paziņot par laimestu.

VĒSTULE

Savu ierosinājumu var rakstīt brīvā formā uz jebkādas papīra lapas, iekļaujot nepieciešamo informāciju. Sagatavoto vēstuli iemet kādā no ierosinājuma kastītēm.

INTERNETA VIETNE

Vietnes www.nica.lv apakšā ir ievietota elektroniska aptaujas anketa, kurā tāpat ir nevien jāieraksta jūsu ieteiktais pretendents, bet arī jāuzraksta pamatapjoms un jāpievieno tālruņa numurs.

Var ieteikt pretendentu  arī vienai vai divām nominācijām, nav obligāti jāraksta par visām.