Datums: 01.04.2019 Liepājas reģiona mūzikas skolu akordeona spēles audzēkņu un skolotāju salidojuma koncerts ‘’Lai skan!’’.


29.martā Liepājā Melngaiļa koncertzālē notika Liepājas reģiona mūzikas skolu akordeona spēles audzēkņu un skolotāju salidojuma koncerts ‘’Lai skan!’’. Koncertā piedalījās gan solisti, gan akordeonistu ansambļi no Lejaskurzemes reģiona, bet pasākuma noslēgumā dalībnieki muzicēja apvienotajā reģiona akordeonistu orķestrī, kuru vadīja Linda Rozentāle.

Nīcas Mūzikas skolu pārstāvēja akordeona spēles audzēknes Līga Beņuše un Monta Amanda Mihailova (2.kl., skolotāja Kristīne Braže).  Dalībniecēm bija jāsagatavo orķestra partijas 3 skaņdarbiem, kā arī jāpiedalās 2 kopmēģinājumos Liepājā. Pasākums deva audzēknēm jaunu pieredzi, pozitīvas emocijas, atklāt un iepazīt instrumenta  iespējas. Vairāk izzināt akordeona vēsturi, mūziku, komponistus un izpildītājus varēja organizētajā erudīcijas spēlē ‘’Vai tu zini?’’, kas risinājās pirms noslēguma koncerta. Katrs orķestra dalībnieks saņēma pateicības rakstu par piedalīšanos un atslēgas piekariņu ar akordeona simbolu. Kurzemes reģiona akordeonistu orķestris savu darbību plāno turpināt arī nākotnē, kas motivētu audzēkņus turpmākai izaugsmei.