Datums: 15.09.2020 Lūdz nojaukt nelikumīgi uzceltās būves


Nīcas novada dome lūdz atbrīvot un nojaukt uz pašvaldības zemes Pērkonē, Nīcas pagastā, Nīcas novadā ar nosaukumu “Mednieku makšķernieku biedrība”, (kadastra apzīmējums 6478 006 0179)  nelikumīgi uzceltās būves un atjaunot zemes īpašumu iepriekšējā stāvoklī līdz 2020.gada 30.oktobrim.

Pēc 2020.gada 30.oktobra visas nelikumīgi uzceltās būves, kuras nebūs atbrīvotas no minētā zemes gabala, tiks nojauktas.