Datums: 31.03.2020 Luterāņu baznīcu darbība karantīnas laikā


Valstī noteiktajā karantīnas periodā pulcēšanās baznīcā uz svētdienas dievkalpojumiem netiek uzsaukta. Bet svētdienās no plkst. 11.00 līdz 12.00 iespējams būt Nīcas baznīcā- ievērojot noteiktos piesardzības pasākumus. Baznīcas telpas ir plašas, līdz ar to iespējams nodrošināt pieprasīto distanci starp cilvēkiem.
Tuvākais datums: Palmu svētdiena, 5. aprīlis, plkst. 11.00. Aktuālā informācija par Jūrmalciema un Muitnieku draudžu baznīcas atvēršanas laikiem tiks atjaunota mājaslapā un FB kontā.

Ikvienam, kurš vēlas saņemt individuālu garīgu aprūpi (piemēram, Sv. Vakarēdienu, mājapmeklējumu, u.tml.) karantīnas laikā, iespējams to darīt iepriekš sazinoties ar garīdznieku. Garīdznieku kontakti pieejami draudzes mājaslapā www.nicasbaznica.lv. Ja ir vajadzība pēc praktiskas palīdzības, iespēju robežās centīsimies palīdzēt. Lai svētīgi izdodas pavadīt šo laiku un uz tikšanos situācijai uzlabojoties!

 

Mācītājs A. Bobinskis, evaņģēlists P. Bobinskis, prāvests A. Jaunskalže