Datums: 19.09.2019 Mainījušies darbinieku kabineti


Mainījušies darbinieku kabineti

Sociālais dienests tagad atrodas ambulances ēkas 2.stāva 23.kabinetā. Aicinām izmantot liftu!

Līdzšinējās sociālā dienesta telpās, domes administratīvās ēkas pirmā stāva 2.kabinetā atrodas darba drošības speciālists Jānis Skabarnieks, 3.kabinetā –būvinspektors Oskars Dejus un būvvaldes arhitekts Uldis Vecvagars, 4.kabinetā – zemes lietu speciāliste Sandra Pļavniece un teritorijas plānotāja Evita Kalēja.

Novada Attīstības nodaļa no trešā stāva pārcēlās uz otrā stāva 18.kabinetu.

Izmaiņu rezultātā Nīcas Mūzikas skola savām vajadzībām izmanto visu trešo stāvu.