Datums: 18.10.2019 Mūzikas instrumenta spēlē ir jāvingrinās regulāri


Oktobra mēnesis Nīcas Mūzikas skolā kā katru gadu iezīmējas ar audzēkņu mūzikas instrumenta spēles tehnisko iemaņu un prasmju attīstīšanu un izvērtēšanu tehniskajās ieskaitēs. Tas, cik daudz darba katrs audzēknis sadarbībā ar pedagogu un patstāvīgi vingrinoties mājās būs ieguldījis jau no pirmās klases, atspoguļosies viņa prasmēs izpildīt jebkuras tehniskas sarežģītības pakāpes skaņdarbos visā apmācības laikā. Tikpat svarīga ir vecāku iesaiste, atgādinot bērnam mājās, ka sava instrumenta spēlē ir jāvingrinās regulāri, katru dienu.

        Savas apgūtās prasmes audzēkņiem ir iespēja demonstrēt piedaloties konkursos, festivālos, sadraudzības pasākumos. 16. oktobrī vijoļspēles audzēknes Krista Klāvsone (5. klase), Līga Lapiņa (6. klase) kopā ar skolotāju Lindu Ločmani piedalījās Grobiņas MMS organizētajā vijoles spēles etīžu pēcpusdienā kopā ar vijolniekiem no Grobiņas, Priekules, Pāvilostas, Vaiņodes un Liepājas mūzikas skolām. Audzēkņu koncertam ar radošām aktivitātēm sekoja arī pedagogu diskusijas  - pieredzes apmaiņa jautājumos par vijoles spēles audzēkņu stājas uzlabošanu, tehnisko vingrinājumu – etīžu repertuāra izvēli un apguves paņēmieniem, lai veicinātu vijoles spēles tehnikas attīstīšanu darbā ar audzēkņiem. Audzēkņi saņēma pateicības, bet pedagogi apliecības par dalību pasākumā. Savukārt, klavierspēles audzēkņi gatavojas novembrī startēt etīžu konkursā Saldus Mūzikas skolā.