Mūzikas skolā jauni instrumenti

Datums: 29.04.2021 Mūzikas skolā jauni instrumenti


vkf

Katru gadu Nīcas Mūzikas skola sadarbībā ar Nīcas novada domi, plānojot skolas budžetu, paredz finanšu līdzekļus materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, bet īpaši jaunu, kvalitatīvu mūzikas instrumentu iegādei. Papildus finansējums šim mērķim tiek piesaistīts arī no Valsts Kultūrkapitāla fonda.

Nīcas Mūzikas skola kopīgi ar attīstības nodaļas vadītāju Raivi Kalēju jau janvāra mēnesī izstrādāja un iesniedza projektu Valsts Kultūrkapitāla fondam “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Nīcas Mūzikas skolā”, paredzot Nīcas novada domes līdzfinansējumu,  par alta saksofona un pikolo flautas  iegādi Nīcas Mūzikas skolas vajadzībām, lai sekmētu bērnu un jauniešu vērtību, zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību profesionālās ievirzes izglītības programmā Pūšaminstumentu spēle  - Saksofona spēle, Flautas spēle,  kā arī kolektīvās muzicēšanas mācību priekšmetos. Projekta mērķis bija paplašināt iespējas Nīcas un Rucavas novada bērniem un jauniešiem kvalitatīvi uzlabot un dažādot ikdienas mācību darbu profesionālās ievirzes izglītības programmās, piedalīties pūšaminstrumentu spēles meistarklasēs, konkursos, festivālos, koncertos, saksofonu un flautu koros, orķestros, bigbendos, dažādot kolektīvās muzicēšanas ansambļu sastāvus skolā – gan viendabīgos, gan kameransambļos.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 2114.00EUR, no tiem VKKF līdzfinansējums 1300.00EUR, bet Nīcas novada domes līdzfinansējums 814.00EUR.

Martā saņēmām priecīgu ziņu, ka projekts apstiprināts un līgums par jauno mūzikas instrumentu iegādi slēdzams ar SIA “ES produkti” mūzikas veikalu “Nartiss.lv”. 27.aprīlī alta saksofons “Yamaha YAS-480” un pikolo flauta “Yamaha YPC-32”saņemti Nīcas Mūzikas skolā. Lai veicinātu skolas jauno skaņražu izaugsmi mūzikas apguvē, tie jau tuvākajās dienās nonāks audzēkņu rokās.

Dubultprieks šogad par Nīcas novada domes atbalstu ilgi lolotajam sapnim par jauna flīģeļa iegādi Nīcas Mūzikas skolai. Iepirkuma procedūras rezultātā par jauna flīģeļa Feurich Dynamic 179 piegādātāju izvēlēta  firma “Galerija Retro Piano”. 23.aprīlī jaunais instruments “atceļoja” uz Nīcu, tika uzstādīts, intonēts, uzskaņots  Nīcas novada domes Tradīciju zālē un kalpos visu izglītības programmu audzēkņu apmācībai, īpaši klavierspēles programmā, kolektīvajai muzicēšanai, eksāmeniem un kamerkoncertiem. Tāpat, flīģeļa skaņas varēs papildināt  arī laulību ceremonijas un kultūras pasākumus Tradīciju zālē.

Skolas direktore atzīst, ka jaunie instrumenti ir ļoti kvalitatīvi, skanīgi un vitāli nepieciešami audzēkņu izglītošanai.  Direktore Dina Sleže saka, paldies, “Galerijai Retro Piano”, “Nartiss.lv” un Nīcas novada domei. Pirmie, kas iemēģinās jaunos instrumentu būs šī mācību gada skolas beidzēji, kas ierodas skolā uz konsultācijām, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Lai labi skan!

Nīcas Mūzikas skolas direktore Dina Sleže