Mūzikas skola – vieta, kur attīstīt talantu!

Datums: 31.03.2021 Mūzikas skola – vieta, kur attīstīt talantu!


Jaunais pianists Pham Vinh Thanh (Noels) mācās Nīcas Mūzikas skolas 1. klavieru klasē. Kā zināms, šajā mācību gadā mācības klātienē bija iespējamas tikai pirmajā semestrī, tāpēc Noels klātienē klavierspēli pie skolotājas Dinas Sležes ir apguvis tikai četrus mēnešus. Apbrīnojama ir viņa pacietība, ieinteresētība un nopietna attieksme klavierspēles stundās arī attālināti otrajā mācību pusgadā. Tas ļāva skolotājai iedrošināt vecākus uzfilmēt mājās video, pie mājās pieejama instrumenta, lai nosūtītu ierakstu uz VIII Starptautisko mākslu konkursu “Pavasara mūzika” Kazahstānā.

Prieks par saņemto I pakāpes laureāta diplomu konkursā ir gan Noelam, gan vecākiem, gan skolotājai. Skolotāja atzīst, ka pirmajos apmācības gados īpaši svarīga ir pedagoga klātbūtne, lai nostādītu mazā pianista pareizu roku stāvokli, palīdzētu ar nošu teksta un ritma precīzu apguvi, iemācītu dažādus klavierspēles tehniskos paņēmienus, atraisītu mazā mūziķa iztēli un emocionalitāti, ieinteresētu un aizrautu. Tāpat svarīgs ir vecāku atbalsts un ieinteresētība. Novēlam Noelam turpmākus panākumus savas personības izaugsmē!

Cienījamie vecāki, ja arī Jūs audzināt mājās pirmsskolas vecuma vai sākumskolas vecuma bērnus, Nīcas Mūzikas skola ir vieta, kur bērns var attīstīt savu muzikālo talantu pieredzējušu pedagogu vadībā. Uzņemšana Nīcas Mūzikas skolā notiks attālināti, sākot no 1. aprīļa darba dienās, iepriekš zvanot pa tālruni konsultācijai 26350168.

Nīcas Mūzikas skolas direktore Dina Sleže