Datums: 01.04.2019 Mūzikas skolas ģitāristi


28.marta pēcpusdienā Tradīciju zālē Nīcas Mūzikas skola uz sadraudzības pasākumu un kopīgu koncertu pulcēja Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas, Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas, PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas ģitārspēles audzēkņus.

Koncertā katrs audzēknis atskaņoja vienu vai divus solo skaņdarbus ģitārai, tāpat dzirdējām arī ģitāristu duetu. Audzēkņus koncertam sagatavoja skolotāji Zane Ēķupe (Grobiņas MMS, PILC LMMDV) un Helmuts Audars (Pāvilostas MMS, Nīcas MS). Koncertprakse palīdz audzēkņiem attīstīt uzstāšanās, klausīšanās, vērtēšanas prasmes, bet pedagogiem tā ir laba iespēja dalīties padagoģiskajā pieredzē, pedagoģiskā repertuāra izvēlē. Šī bija iespēja arī audzēkņiem, kuri gatavojas konkursam “Gada ģitārists 2019”Iecavas MMS, pārbaudīt savas uzstāšanās programmas gatavības pakāpi, izanalizēt nepilnības un konkretizēt uzdevumus, kas vēl paveicami līdz konkursam. Audzēkņi un pedagogi pēc koncerta saņēma pateicības un piemiņas balvas – pildspalvas ar uzdruku - Nīcas Mūzikas skola.

     Apspriežoties ar pedagogiem, nolemts šāda veida praksi ieviest par tradīciju, katru gadu marta nogalē pulcēt jaunos ģitāristus Nīcā.