Datums: 04.06.2019 Nīcas novadā uzstādītas 16 videonovērošanas kameras sabiedrības drošības uzlabošanai


Ir noslēgušies galvenie darbi projektā „Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā” – uzstādītas 16 jaunas un modernas videonovērošanas kameras. Nīcas ciemā uzstādītas 12 kameras, Rudes ciemā – 4. Trīs kameras ir aprīkotas ar transportlīdzekļu numura zīmju nolasīšanas funkciju.
Kameras ir izvietotas sekojošos objektos (punktos): uz autoceļa A11; Nīcas novada domes ēka; Nīcas vidusskola; Nīcas sporta halle; Ambulance; “Ārītes”; Tūrisma informācijas centrs; Nīcas Dižās muižas klēts; Rudes pamatskola; Otaņķu pagasta pārvalde. Uzstādīšanas punkti izvēlēti stratēģiski, un galvenais projekta uzstādījums bija: videonovērošanas kamerām jāuzlabo drošība sabiedriskās vietās un uz ceļiem. Otrajā projekta īstenošanas posmā starp visiem sadarbības partneriem tiks izveidots digitālais informācijas apmaiņas rīks. Izmantojot šo rīku, būs iespēja ātri iegūt informāciju, piemēram, kuri transportlīdzekļi šķērso videonovērošanas kameras uztveršanas zonu, kurš neievēro sabiedriskās kārtības noteikumus, izdarījis pārkāpumus u.tml. Nīcas novads ir viens no 18 sadarbības partneriem projektā „Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’, no Latvijas projektā piedalās 14 pašvaldības, no Lietuvas – 3. Vadošais sadarbības partneris ir Kurzemes plānošanas reģions. Kopējās projekta izmaksas ir 14 994, 61 EUR, no kurām 85% līdzfinansē Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts.


Attīstības un uzņēmējdarbības nodaļas projektu vadītāja

Ieva Taurinskaite

vairāk informācijas par projektiem