Datums: 08.08.2019 nenopļauta zāle vasarā


Kūlas ugunsgrēku skaits, degšanas platības un aktivitāte katru gadu ir atkarīga no laikapstākļiem un cilvēku attieksmes un apziņas. Ja ilgstoši nav bijis lietus, zāle kļūst sausāka un kūlas ugunsgrēku skaits un platības pieaug. Kūlas ugunsgrēki apdraud dzīvojamās mājas, saimniecības būves, vēsturiskos pieminekļus un citus objektus. Zāli nepieciešams pļaut galvenokārt divu iemeslu dēļ – sakopta vide un ugunsdroša apkārtne. 

Nīcas novada pašvaldības policija atgādina, ka saskaņā ar Nīcas novada domes 2014. gada 1. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 11. „Par sabiedrisko kārtību Nīcas novadā”, mazdārziņa, individuālo dzīvojamo namu un ēku žogu bojāšana, mājas apkārtnes nesakopšana, zālāju nenopļaušana laikā tai pieguļošajā teritorijā un pašas teritorijas nesakārtošana pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas un pārkāpuma nenovēršanas 10 dienu laikā – naudas sods līdz 43.-euro, (naudas sodu iekasē no mazdārziņu, individuālo dzīvojamo māju un ēku īpašniekiem vai lietotājiem (nomniekiem);

Savukārt saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss” par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 euro, bet juridiskajām personām – no EUR 700 līdz 2900.

Nīcas novada komunālā pārvalde un pašvaldības policija aicina iedzīvotājus veltīt laiku vides sakopšanai, regulāri pļaujot zāli īpašumā esošajā teritorijā un atgādina, ka ar zāles nopļaušanu vienu reizi vasaras periodā ir nepietiekami. Bērnu vecākus aicinām pieskatīt savas atvases un pārrunāt ar pusaudžiem jautājumus par viņu drošību, kā arī kūlas ugunsgrēku nodarīto postu videi un dabai.