Datums: 07.10.2019 Nīcas ev.lut. baznīcā turpmāk skanēs īstas ērģeles


27.oktobrī pulksten 14 Nīcas evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks ērģeļu iesvētīšanas dievkalpojums. To vadīs bīskaps Hanss Martins Jensons, prāvests Ainars Jaunskalže, dekāns Pēteris Kalks un mācītājs Arvīds Bobinskis. Elektriskās ērģeles, kas baznīcā tika izmantotas agrāk, ir savu laiku nokalpojušas, bet digitālās ērģeles nespēj pietiekoši apskaņot lielo baznīcas telpu. Veiksmīgu sarunu rezultātā Nīcā ir nonākušas un drīz tiks uzstādītas meistara Kobes gatavotas ērģeles, kas agrāk kalpojušas Mūzikas akadēmijā un Mūzikas skolā Rīgā, uz tām spēlējuši labi pazīstami ērģelnieki. Ērģeles Nīcā uzstādīja Latvijā labi zināmais Ugāles mācītājs un ērģeļu būvētājs Jānis Kalniņš. Tagad mūzikas skaņas vareni izskanēs Nīcas baznīcā.