Datums: 14.03.2019 Nīcas Mūzikas skolā skanēs jauna alta flauta un nacionālā līmenī izcels Nīcas tautastērpa darināšanas prasmes


Nīcas novada dome 2019. gada janvārī iesniedza divus projekta pieteikumus Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) izsludinātajos projektu konkursos:

  1. “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, lai iegādātos Nīcas Mūzikas skolai jaunas flautas;
  2. “Tradicionālās kultūras nozares” projektu konkursā, lai sagatavotu un iesniegtu Latvijas Nacionālajam kultūras centram pieteikumu “Nīcas tautastērpa darināšanas prasmes”, lai šo vērtību iekļautu Nacionālajā Nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā. Lasīt vairāk