NĪCAS MŪZIKAS SKOLA UZŅEM JAUNUS AUDZĒKŅUS

Datums: 07.04.2021 NĪCAS MŪZIKAS SKOLA UZŅEM JAUNUS AUDZĒKŅUS


profesionālās ievirzes izglītības programmās un interešu izglītības programmā :

  • Taustiņinstrumentu spēle - klavierspēle
  • Taustiņinstrumentu spēle- akordeona spēle
  • Stīgu instrumentu spēle - vijoļspēle
  • Stīgu instrumentu spēle - ģitārspēle
  • Pūšaminstrumentu spēle - flautas spēle
  • Pūšaminstrumentu spēle - saksofona spēle
  • Sitamo instrumentu spēle
  • Interešu izglītības programma "Mūzika"


Pieteikumus pieņem attālināti zvanot pa tālruni 26350168