Datums: 11.04.2019 No 10. aprīļa sākas pieteikšanās platību maksājumiem


No 2019.gada 10.aprīļa norit pieteikšanās platību maksājumiem. Lauksaimnieki tiem var pieteikties līdz šā gada 22.maijam, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem var pieteikties ar kavējuma sankciju, šogad ir 17.jūnijs.

Dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes nodokli iesnieguma iesniegšana norit vienlaikus ar pieteikšanos platību maksājumiem – no 10.aprīļa līdz 3.jūnijam.

Šā gada aprīlī un maijā dienests organizē arī klātienes konsultācijas daudzās vietās Latvijā, lai palīdzētu klientiem aizpildīt platību maksājumu pieteikumus elektroniski. Klientiem iespēja iesniegt pieteikumus būs gan minēto konsultāciju laikā, gan apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Konsultāciju grafiku var skatīt dienests mājaslapā www.lad.gov.lv . Par konsultāciju norises laiku var uzzināt, arī zvanot uz dienesta klientu apkalpošanas tālruni 67095000.

Dienests atgādina, ka no 2019.gadā lauksaimnieki vairs nesaņems maksājumu apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi (ADSI). Jaunas saistības lauksaimnieki varēs uzņemties tikai pasākumā «Agrovide un klimats» aktivitātēs «Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos» un «Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei».

Semināri par LAD aktualitātēm un konsultācijas platību maksājumu iesniegšanai