Datums: 07.05.2021 PALDIES asins donoriem!


6.maijā Nīcas kultūras namā tika organizēta  asins donoru diena.   Valsts asinsdonoru centrs saka lielu paldies donoriem par atsaucību, tādējādi nodrošinot nepieciešamo pieprasījumu pēc asins komponentiem. Organizējot Donoru dienu tika nodrošināti visi piesardzības pasākumi. Šajā reizē asinis ziedoja 34 donori.  Nīcas ambulances vadītāja I.Štāle un Valsts asinsdonoru centra Kurzemes filiāles vadītāja Guna Zeme un šīs iestādes mediķi saka paldies donoriem:

Dagnijai PELEI-PUTNIŅAI, Sintijai ŠPAKOVAI, Līgai ŠALMAI-DAUGELEI,  Andai LIEPAI, Ivetai JĀKOBSONEI,  Inesei ĢIRNEI,  Līgai ROGAI, Karīnai REĶĒNAI, Intai PRENCLAVAI, Santai SIMSONEI, Martai ŠTĀLBERGAI, Kristīnei KOPŠTĀLEI,  Dinai TAPIŅAI, Agijai KAUNESEI,  Simonai SALIETEI- RUDZĪTEI, Sanitai AUSTEREI, Santai LAUGALEI, Ingai NOVADEI, Sabīnei SPĀĢEI, Annai ROKJĀNEI, Anitai BEĶEREI, Agnesei DĪĶEI, Egitai DREIJEREI, Margaritai RJABKO,  Arnim ĀBRAMAM, Aināram MIKSONAM,  Arvilam BLŪMAM, Raivim KALĒJAM, Andrim DITKE, Marekam MŪRNIEKAM, Edgaram Miķelim KOVAĻSKIM, Nilam NELSONAM, Kristapam LAPIŅAM, Rimantam LEILIONAM.

Paldies par atsaucību un labo darbu !

Valsts asinsdonoru centra Kurzemes filiāles medicīnas darbinieki ar izbraukumiem uz  Nīcas novada pašvaldību asins ziedošanu nodrošina trīs reizes gadā.

Uz tikšanos  asins donoru dienā Nīcā!