Datums: 11.04.2019 Paldies asins donoriem


10.aprīlī Nīcas kultūras namā tika organizēta  asins donoru diena, kuras jau kļuvušas par tradīciju. Šajā reizē asinis ziedoja 39 donori.  Ambulances vadītāja un Liepājas reģionālās slimnīcas asins sagatavošanas nodaļas vadītāja Guna Zeme un mediķi saka paldies donoriem:

Arnim Ābramam, Edgaram Cibulim, Arvilam Blūmam, Sarmītei Zusānei, Līgai Šalmai – Daugelei, Inesei Kalnišķei, Inesei Ģirnei, Līgai Rogai, Dagnijai Pelei-Putniņai, Guntim Grantiņam, Ivetai Amerei, Simonai Salietei- Rudzītei, Ritai Dreižei, Elīnai  Miksonei, Nikolai Paulai Stasei, Intai Prenclavai, Kristapam Čaurim, Ritai Ābelītei, Ivetai Jākobsonei, Laurai Pakulei – Krūčei, Agitai Simsonei, Anitai Beķerei, Valteram Tapiņam, Mārtiņam Freimanim, Arturam Vecbaštikam, Dinijai Žukovskai, Evikai Uldriķei, Santai Laugalei, Guntim Otaņķim, Raimondam Taraskevičam, Robertam Demme, Ievai Mazpolei, Kristīnei Kopštālei, Zanei Pūķei, Dinai Tapiņai, Aivaram Jākobsonam, Intai Astrauskai, Baibai Markvartei – Neimanei, Anitai Mamonovai, kā arī tiem, kuri ieradās ziedot, bet dažādu iemeslu dēļ to šoreiz nedrīkstēja darīt.

 Paldies!

 Uz tikšanos 6.novembrī  asins donoru dienā Nīcā!