Palīdzēsim Ukrainai

Datums: 01.03.2022 Palīdzēsim Ukrainai


 Šajās dienās cilvēki visā Latvijā, toskait arī Dienvidkurzemes novadā iesaistās palīdzības sniegšanā Ukrainas cilvēkiem. Sakot sirsnīgu paldies visiem, kas atver savu sirdi labdarībai, vēlamies informēt, ka saņemti lūgumi šo palīdzību koordinēt, lai neradītu haosu. 

Šī darba koordinatora lomu mūsu novadā uzņēmusies kristīgā labdarības biedrība Tabitas Sirds. Lūgums visiem, kas vēlas iesaistīties ziedojumu organizēšanā vai ziedot Ukrainas cilvēkiem, sazināties ar biedrības pārstāvjiem, lai vienotos par sadarbību.

Nepieciešamās lietas iespējams arī nodot Nīcas un Otaņķu pagastu pārvaldēs, iepriekš sazinoties pa tālruni 27091370 (Otaņķu pagastā - Ausma Dīķe ) un 26434429 (Nīcas pagastā - Sandra Skadiņa), kuras vēlāk tiks nosūtītas biedrībai “Tabitas sirds”. Tāpat atbalsta saņemšanai aicinām atsaukties tās ģimenes, kuras ir uzņēmušas pie sevis radiniekus vai draugus no Ukrainas, sazinoties pa tālruni 25686269 ar Andu Veideli – Nīcas un Otaņķu pagastu pārvalžu apvienības vadītāju.

Visnoderīgākie ziedojumi ir pirmās palīdzības medicīnas preces, pārtikas produkti (precīzu sarakstu jautāt biedrības pārstāvjiem), higiēnas preces, kā arī segas, guļammaisi un tamlīdzīgas mantas. 

Tāpat tiek pieņemti naudas ziedojumi, ko izlietot konkrētu mantu iegādei – gan pārtikai, gan sadzīves un citām precēm. 

Lūgums visiem, kas vēlas iesaistīties ziedojumu vākšanā un tiem, kas vēlas ziedot, lai palīdzētu ukraiņiem, sazināties ar biedrības pārstāvjiem pa tālruni 26142827 (biedrības vadītāja Kristīne Vidzeniece) vai 29143411 (projektu vadītāja Inita Reņģe).

Konts naudas ziedojumiem:

Kristīgā labdarības organizācija “Tabitas sirds” LV95HABA0551042819151,ar norādi: Palīdzība Ukrainai. 

Rūpējoties par iespējamo bēgļu plūsmu no Ukrainas, Dienvidkurzemes novada pašvaldība ir apzinājusi arī iespējas cilvēkus izmitināt. Tas būs iespējams Vaiņodes internātskolā un citās pašvaldības iestādēs, kā arī savu palīdzību piedāvājuši tūrisma uzņēmēji un ēdināšanas iestādes, kas rūpētos par cilvēku paēdināšanu. 

Ja bēgļu skaits būs lielāks nekā pašvaldībai iespējams izmitināt, aicināsim iesaistīties iedzīvotājus, atvēlot iebraucējiem vietas savos mājokļos, taču pagaidām šādas nepieciešamības nav. 

Citas iespējas palīdzēt Ukrainas iedzīvotājiem!

  • Ziedojumus palīdzībai ukraiņu cilvēkiem var pārskaitīt fondam “ziedot.lv”: https://www.ziedot.lv/ukrainas-cilvekiem-4203
  • Biedrība “Viegli palīdzēt!”
  • uzņēmumiem, kas vēlas palīdzēt, reģistrēties šeit – koordinatori ar jums sazināsies: https://ej.uz/HumanaPalidzibaUkrainai
  • iedzīvotājiem, kas vēlas palīdzēt, reģistrēties šeit – koordinatori ar jums sazināsies: https://ej.uz/AtbalstscilvekiemnoUkrainas
  • ziedot Ukrainas Aizsardzības ministrijai var šeit: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces
  • Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” un TechChill platformā: https://www.ukraine-latvia.com
  • Latvijas Pašvaldību savienība par iespējām palīdzēt Ukrainas cilvēkiem aicina rakstīt: krize.ukraina@iem.gov.lv.
  • Papildu informācija un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem pieejamas Iekšlietu ministrijas mājaslapā: https://www.iem.gov.lv/.../informacija-ukrainas-pilsoniem...