Datums: 01.03.2019 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu


Ar šā gada 1.aprīli iepirkuma rezultātā Nīcas novadā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu uz 7 gadiem nodrošinās SIA “Clean R”, turpinot sniegt pakalpojumu Nīcas iedzīvotājiem uz jauna iepirkuma līguma pamata.

Iepirkumā piedalījās 2 pretendenti, tajā uzvarēja SIA „Clean” ar summu 20,66 EUR (bez PNV).

Lai nodrošinātu nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu, novada privātmāju iedzīvotāji un uzņēmēji līgumu aicināti pārslēgt savlaicīgi – līdz šā gada 1. aprīlim. Iepriekš noslēgtie līgumi spēkā būs tikai līdz 31.martam. Attiecīgi, ja līgumi netiks pārslēgti, atkritumu izvešana netiks nodrošināta līdz jaunā līguma noslēgšanai. Atgādinām, ka sadzīves atkritumu pakalpojumus saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likumu”

Nīcas novadā drīkst sniegt tikai SIA “Clean R”.

Par pakalpojuma maksu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuru sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veica pašvaldība, marta domes sēdē tiks pieņemts lēmums un iedzīvotāji informēti.

Vairāk- Informācija par līgumu slēgšanu:

https://epakalpojumi.cleanr.lv/pakalpojumi/privatpersonam

Instrukcija kā slēgt līgumus

Informācijai